Vyloučení odpovědnosti

 
Facts_figs_cover-4267-150DPI_720x220
Obsah těchto internetových stránek se neustále mění. Vždy jsou tvořeny s co největší možnou pozorností. I přesto však nemůžeme ručit za to, že obsah těchto stránek je úplný nebo správný. Alfred Kärcher GmbH neručí za škody způsobené na základě využití informací a dat, uvedených na těchto internetových stránkách, pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti společnosti Alfred Kärcher GmbH. Alfred Kärcher GmbH si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu svých stránek.

Alfred Kärcher GmbH nepřejímá žádnou odpovědnost nebo záruku za obsah internetových stránek, na které je přímo nebo nepřímo na naší Homepage odkazováno. Za internetové stránky, na které je odkazováno, není zodpovědná společnost Alfred Kärcher GmbH, ale třetí strana. Proto návštěvníci, kteří se propojí na jiné internetové odkazy a stránky, jednají na vlastní nebezpečí, a tyto používají dle platných podmínek používání odpovídajících www stránek.

Alfred Kärcher GmbH dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek Alfred Kärcher GMbH a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.