Trvale udržitelný rozvoj

 
sustainability_702x220

Trvale udržitelný rozvoj u firmy Kärcher

Trvale udržitelný rozvoj má u firmy Kärcher tradici. Již pan Alfred Kärcher a jeho paní Irene byli toho názoru, že trvalý hospodářský úspěch (stabilní financování a výnosy) je možný jen při zohlednění sociálních otázek, jako je zacházení s lidmi plné respektu a závazky ke společnosti. K ekonomickým a společenským aspektům se jako třetí opora budoucího možného rozvoje firmy přidala také ochrana životního prostředí (šetrné zacházení se zdroji a přírodour), což se u firmy Kärcher silně projevilo již v 70-tých letech minulého století. To, že si je Kärcher vědom své společenské zodpovědnosti, ukazují  firemní pravidla, která zahrnují různé faktory.
Do našich aktivit zahrnujeme i naše dodavatele a požadujeme od nich dodržování kodexu chování Kärcher.

Trvale udržitelný rozvoj Kärcher