Ochrana životního prostředí v rámci produktů

 
Solar1_720x220

Kärcher staví vysoké nároky na design produktů, zařízení a poskytování služeb šetrných k životnímu prostředí

Velká část účinků na životní prostředí, které vychází ze strany produktů, vzniká ve fázi užívání, kterou můžeme ovlivnit při plánování a vývoji produktů. K tomu vyváříme pro každý nový výrobek individuální kontrolní seznam pro životní prostředí, ve kterém jsou ukázány účinky na životní prostředí a možnosti zlepšení, např. spotřeba vody a elektrické energie, prachové a hlukové emise.

Další důležité oblasti:
 
Používání materiálů šetrných k životnímu prostředí

Snižování  vlivu na životní prostředí ve výrobě,  např. snižování spotřeby vody a energií.

Snadný servis a dlouholeté dodávky náhradních dílů

Recyklovatelná konstrukce, např. snadnou demontáží a označením materiálů

Vytváření ekobilancí a uhlíkových stop