FAQ – parní čističe

 
steam_power_702x220

FAQ – parní čističe

#
Uzávěr nádrže nelze otevřít? 

Příčina: 
 • Kotel je stále ještě pod tlakem.
Řešení: 
 • Tlak musí být uvolněn:
 • Nejdříve vypněte ohřev, potom zapněte přívod páry (na maximum) a tiskněte tlačítko na rukojeti tak dlouho, dokud se uzávěr nedá otevřít.
 • Pokud uzávěr nádrže stále nelze otevřít, spojte se prosím s autorizovaným servisním střediskem.


Místo páry vychází příliš mnoho vody? 

Příčina: 
 • Nádrž na vodu je příliš plná.
 • Stroj se ještě úplně nerozehřál.
 • Regulátor není nastaven na parním stupni.
Řešení: 
 • Nádoba na vodu by měla být naplněná max ze 3/4.
 • Počkejte než se stroj plně nerozehřeje.
 • Nastavte regulátor na parní stupeň.


Nevychází žádná pára? 

Příčina: 
 • Není zapnutý ohřev.
 • Není zapnuto pouštění páry.
 • Stroj je zavápněn.
Řešení: 
 • Zapněte ohřev.
 • Zapněte pouštění páry.
 • Odvápněte přístroj pomocí odvápňovacího prostředku Kärcher.


Doba ohřevu parního čističe je extrémně dlouhá? 

Příčina: 
 • Přístroj je zavápněný.
Lösung: 
 • Odvápněte přístroj pomocí odvápňovacího prostředku Kärcher.


Parní čistič vůbec neohřívá? 

Příčina: 
 • Síťový kabel není správně zastrčený do zásuvky nebo vypadl domácí jistič.
 • Nádrž na vodu je prázdná.
Řešení: 
 • Zkontrolujte síťový kabel a pojistky.
 • Doplňte vodu do nádrže.


Parní čistič "odfukuje"? 

Příčina: 
 • Pára proudí přes bezpečnostní ventil, všechny před tím zapojené systémy selhaly.
Řešení: 
 • Tento problém může být odstraněn pouze v autorizovaném servisním středisku.