Luxor

 
C_AX_47

Memnónovy kolosy

#
#

Memnónovy kolosy – Luxor, Egypt
 
Postaveno:
cca. 1360 př.n.l. na příkaz faraona Amenophise III.

Výška: 15 m

Hmotnost: 800 t každá socha

Stavební materiál: Křemenec

Druh znečištění: Navátý pouštní písek, bahno z Nilu, výfukové plyny, saze

Čištění: GS-tryskací pistole

Termín čištění: Leden až březen 2002