Facts_figs_cover-4267-150DPI_720x220

Socha svobody

#
#

Socha svobody– New York, USA
 
Postavena:
1871–1884 ke stoletému výročí vyhlášení nezávislosti.

Výška: 46 m (podstavec) + 47 m (socha)

Stavební materiál: Granit

Druh znečištění: Zčernání, výkvěty, znečištění životním prostředím

Čištění: HDS 200

Termín čištění: 1985

Socha svobody, New YorkSocha svobody, New York