Naše stránky používají cookies

V případě, že používáte naše webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací viz. Ochrana osobních údajů, bod J.

RM 660 vosk na auto

Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemné škrábance se stanou minulostí a barva laku se obnoví do původních odstínů.

Objednací číslo: 6.296-108.0
Vyhledání prodejce:
Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Vlastnosti
 • Speciální složky péče zajišťují ochranu laku, dokonalý lesk a urychlují sušení
 • Efekt odperlení vody a částeček nečistot
 • Příjemná, svěží citrusová vůně
 • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
 RM 660 vosk na auto
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Varování
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280g Používejte ochranné rukavice.
 • P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
 • Autolak
 • Lakované povrchy