Servisní smlouvy Kärcher

Servisní balíčky

Kärcher Maintain

Pracujte na svém úspěchu. My Vám k tomu poskytneme disponibilitu.

Předcházet je lepší než opravovat. Pravděpodobnost výpadku vašeho přístroje můžete snížit jeho pravidelnými odbornými inspekcemi a údržbou. Naše servisní balíčky vám při tom pomůžou - od vysokotlakého čističe až po mycí linku. Každý servisní balíček je přizpůsoben definovaným potřebám, a to od pouhé zkoušky bezpečnosti v rámci zákonem předepsaných bezpečnostních přezkoušení přes údržbu až k nabídce paušálního Full-Service. Naše smlouvy na údržbu se vám budou hodit zvláště tehdy, pokud provozujete vaše přístroje méně než 250 hodin ročně. Pokud je používáte častěji, doporučujeme vám Full-Service smlouvy.

Kärcher Maintain - ikona

Service_Professional

Servisní balíčky

Výhody servisních balíčků:

  • Minimalizování odstávek stroje
  • Nejvyšší spolehlivost a provozní bezpečnost stroje
  • Udržení hodnoty a prodloužení životnosti stroje
  • Pravidelná, zákonem předepsaná zkouška bezpečnosti
  • Použití originálních náhradních dílů a příslušenství Kärcher
  • Rychlá reakční doba
  • Volně volitelný počet inspekcí/údržby u inspekčních/údržbových smluv
  • Plánovatelné a kalkulovatelné náklady
  • Slevy na všechny objednávky (prostřednictvím servisu) náhradních dílů a příslušenství - také nezávisle na návštěvě servisního technika
  • Snížení provozních nákladů

Přehled našich servisních balíčků

 Professional / Industrial / Wash systems

1. Classic

Pro všechny provozovatele živností: V servisním balíčku Kärcher "Classic" jsou obsažena přezkoušení stroje a zákonem předepsaná přezkoušení bezpečnosti se zkušební plaketou a zkušebním protokolem, který poukazuje na stav stroje.

2. Classic Plus

Kontrola, kterou stroj potřebuje: Servisní balíček Kärcher "Classic Plus" zahrnuje k rozsahu zkoušky bezpečnosti doplňkově - v případě potřeby - také výměnu náhradních dílů a paliva dle plánu údržby včetně jeho likvidace. Vynaložený materiál se účtuje odděleně.

3. Advanced

Alternativa k balíčku Classic Plus: Všechny náhradní díly, které jsou uvedeny v soupisu výkonů, naši servisní technici v rámci údržby preventivně vymění - to je rozdíl oproti inspekci. V balíčku jsou zahrnuty náhradní díly uvedené v soupisu výkonů i prodloužení záruční lhůty na 24 měsíců.

4. Advanced Plus / Full Servis

Nejvyšší jistota: Se servisním balíčkem Kärcher "Advanced Plus" získáte skutečně kompletní servis s úplnou kontrolou nákladů. V balíčku jsou obsaženy veškeré náhradní díly a díly podléhající opotřebení, baterie a prodloužení záruční lhůty až na 60 měsíců.

 

Service_Professional

Bezpečnost, na které všichni vydělají.

Využívání pravidelného servisu vysoce přesahuje předepsané zkoušky na provozní bezpečnost. Funkčnost, bezpečnost a pohotovost přístroje jsou důležité faktory, které mají dopad na plnění zakázek. Profesionální servisní výkony, údržba a opravy dohromady tvoří základ moderního servisu, který úklidové firmy potřebují.

Servis inspekce

Inspekční kontrolní seznam

Každý stroj Kärcher se na základě speciálního inspekčního kontrolního seznamu bod po bodu přezkouší. Tím se zaručí, že všechny díly a funkce se přezkoušejí, nic se nevynechá. Odpovídající zkušební protokol je doklad patřící k přístrojovým dokumentům.

Zkušební plaketa

Inspekční protokol Kärcher

Po provedené bezpečnostní zkoušce obdrží stroj oficiální inspekční protokol coby potvrzení, že předpisy ohledně provozní bezpečnosti byly zcela naplněny.

Odborný personál Kärcher

Zkoušky pouze od odborníků

Servisní technici Kärcher jsou bez výjimky profesionálně vzděláni a vyškoleni na všechny stroje Kärcher. Zkoušky, údržba a opravy se provádí přímo v místě. Pravidelně, pečlivě a spolehlivě.