Trvale udržitelný rozvoj. Již od začátku.

Již od svého založení před více než 80-ti lety se hodnotově orientovaná rodinná firma Kärcher vyvinula v globální značku, která představuje 3 silné argumenty: dokonalost, inovaci a kvalitu. Na této stránce naleznete přehled naší cesty a řadu cen, které jsme za obdrželi. Kromě toho vám představíme náš Etický kodex, stejně jako sdružení a iniciativy, s nimiž nás spojuje víra v trvale udržitelný rozvoj.


Naše strategie

„Skupina Kärcher klade s ohledem na trvale udržitelný rozvoj s maximálním vnímáním a maximální spokojeností zákazníků nová měřítka na trhu čisticí techniky.“ Tak zní zkráceně cíl našeho managementu trvale udržitelného rozvoje. Aby bylo možné proměnit tuto vizi do roku 2020 v činy, stanovila si skupina Kärcher v oblasti trvale udržitelného rozvoje strategické cíle. Na základě výsledků ankety mezi investory byl v roce 2014 přijat program trvale udržitelného rozvoje „Sustainability Excellence“ na následující roky. Obsahuje 14 cílů pro celou skupinu, které jsou rozděleny do těchto šesti oblastí:

  • odpovědnost za životní prostředí
  • odpovědnost za výrobky
  • odpovědnost za dodavatelský řetězec
  • odpovědnost za podnik
  • odpovědnost za podnik
  • odpovědnost za zaměstnance

Naše ceny a ocenění.


Spolky a iniciativy

Podpis Pařížského závazku k akci na ochranu klimatu

Jako celosvětově působící podniky podepsaly skupina Kärcher a několik set dalších firem Pařížský závazek k akci. Tento závazek politiky u příležitosti Klimatické konference v Paříži 2015 vyzývá, aby učinili důsledná opatření proti změně klimatu a emisím skleníkových plynů. Požadována je ambiciózní, stabilní a férová globální dohoda o změně klimatu. Cílem je investovat do výrobků, služeb, technologií a infrastruktur s nízkými emisemi, a umožnit tak trvale udržitelný růst a podpořit cíl udržet nárůst globální průměrné teploty pod hodnotou 2 °C.

ParisPledge_Badge.jpg

Partner iniciativy za trvale udržitelný rozvoj - BlueCompetence, spadající pod VDMA (Svaz německých strojírenských podniků)

Iniciativa Blue Competence si dala za cíl zdůraznit znalost řešení výstavby strojů a zařízení v otázkách trvalé udržitelnosti, aktivně podporovat a nabízet trvale udržitelné technologie. Blue Competence určuje transparentní kritéria a standardy trvalé udržitelnosti, které jako partner splňujeme. Iniciativa tak usnadňuje orientaci a dává jistotu všem lidem, kteří hledají trvale udržitelná řešení a produkty nebo trvale působící podniky.

Blue Competence

Náš Etický kodex

Lidská práva a dodržování zákonů

Respektujeme lidská práva a zákony, hodnoty, normy a společenské řády ve všech státech.

Diskriminace

V žádném případě netolerujeme diskriminaci na základě pohlaví, věku, rasy, národnosti, zdravotního postižení, společenského původu a sexuální orientace. Hájíme rovné příležitosti.

Dětská práce

Odsuzujeme dětskou práci a dodržujeme právní předpisy týkající se minimálního věku pro zaměstnance.

Nucená práce a tresty

Odsuzujeme nucenou práci a tělesné tresty, ohrožování a obtěžování zaměstnanců.

Korupce

Rozhodně odmítáme jakoukoliv formu korupce.

Svoboda sdružování

Uznáváme právo našich zaměstnankyň a zaměstnanců na svobodu sdružování. Se zástupci zaměstnanců s důvěrou spolupracujeme.

Spravedlivá odměna a pracovní doba

Mzdy a sociální služby přinejmenším odpovídají místním zákonným normám.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Chráníme své zaměstnankyně a zaměstnance před nebezpečím na pracovišti a podporujeme opatření na podporu zdraví.

Ochrana životního prostředí

Své produkty, služby a procesy utváříme tak, aby byly šetrné vůči životnímu prostředí. Všude, kde působíme, bereme ohled na požadavky na ochranu životního prostředí a zodpovědně zacházíme s přírodními zdroji.