ODPOVĚDNOST ZA ZAMĚSTNANCE

Již zakladatel firmy Alfred Kärcher si stanovil za cíl trvale udržitelné řízení podniku orientované na lidi. Jeho postoj ještě dnes určuje filozofii firmy, ve které hrají hlavní roli slučitelnost zaměstnání a rodiny, zdraví zaměstnanců a jejich profesní podpora a vzdělávání. S našimi zaměstnanci zacházíme s respektem a úctou. Díky jejich velkému nasazení se firma Kärcher vyvinula v technologického průkopníka na trhu čisticí techniky.

Mitarbeiter_head_2.jpg

Vynikající zaměstnavatel

Firma Kärcher je žádaným zaměstnavatelem - a neustále se rozrůstá. Od konce roku 2012 do konce roku 2015 jsme tak vytvořili 1 660 nových pracovních míst. Koncem roku 2015 firma po celém světě zaměstnávala 11 333 zaměstnanců. Od svého založení v roce 1935 firma Kärcher jako rodinný podnik vždy usilovala o to, aby vytvořila co nejlepší pracovní prostředí. Za toto úsilí byla firma Kärcher již několikrát vyznamenána.

Arbeitgeber_flat

Výborné pracovní podmínky

Činit rozhodnutí, která jsou ze sociálního hlediska trvale udržitelná, a zároveň být úspěšná na trhu – to je umění, které tak dobře jako firma Kärcher ovládá jen několik málo podniků. Takto se vyjádřil zemský biskup Dr. h.c. Frank Otfried July v roce 2013, když firma Kärcher obdržela pečeť kvality „ARBEIT PLUS“ od německé evangelické církve. Nezávislý institut ohodnotil flexibilní modely pracovní doby, možnosti dalšího vzdělávání a management zdraví jako příkladné.

Zaměstnání a studium jsou slučitelné

Zaměstnanci, kteří při zaměstnání usilují o zvýšení kvalifikace, mohou na cestě k titulu bakaláře nebo magistra zažádat o stipendium udělované firmou Kärcher. Toto opatření získalo v roce 2014 při vyhlašování cen Human Resources Excellence Awards, které uděluje odborný časopis Human Resources Manager, druhé místo.

Podpora rodin na prvním místě

„Vydali jsme se správnou cestou,“ potvrdil vedoucí osobního oddělení Rüdiger Bechstein, když firma v roce 2014 obdržela certifikát „audit berufundfamilie“. Tento certifikát je udělován podnikům, které se velkou měrou zasazují za zlepšování pracovních podmínek v zájmu rodiny. Kromě částečného pracovního úvazku a flexibilní pracovní doby firma Kärcher v Německu nabízí i hlídání dětí a organizuje pro děti zaměstnanců prázdninové programy.

Po dlouhé nemoci: vítejte zpět!

Firma Kärcher stojí na straně svých zaměstnanců i v těžkých časech. Nabízí rozsáhlou podporu, když se zaměstnanci po delší nepřítomnosti z důvodu nemoci vracejí zpět do pracovního života. Od roku 2013 působí ve firmě Kärcher zmocněnci pro podnikový integrační management. Toto úsilí bylo rovněž oceněno: firma Kärcher obdržela od sdružení Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg cenu, která je udělována za preventivní opatření podporující zdraví.

360° Management zdraví

Alfred Kärcher popsal svůj vztah k zaměstnancům těmito slovy: „Jsou to lidé v naší firmě, komu vděčíme za úspěch“. Touto myšlenkou se řídíme i dnes, protože pouze zdraví a spokojení zaměstnanci mají motivaci a pracují s nasazením. Podnikový management zdraví je tak u nás heslem, na které odpovídáme činy.

Zaměstnanci

Zůstáváme v pohybu

Na první pohled to vypadá zvláštně: naši zaměstnanci v závodech Obersontheim, Bühlertal a Winnenden současně opustí svá pracoviště, stoupnou si do kruhu, protahují se a staví se na špičky. Vede je přitom fyzioterapeut, který jim po dobu pěti minut ukazuje cviky, které mohou zmírnit zdravotní potíže způsobené nedostatkem pohybu.


Především v sídle naší firmy ve Winnendenu tráví mnoho zaměstnanců většinu pracovní doby u psacího stolu před počítačem. Je-li zatěžována výhradně mysl, tělo většinou trpí. A ty nejlepší nápady často vznikají tehdy, když si hlava na chvilku odpočine. S programem „Mittagsfit“ tak našim zaměstnancům ve Winnendenu dáváme možnost, aby polední přestávku trávili zdraví prospěšně.

 

 

Vše pro zdraví

Akce podporující zdraví šité zaměstnancům na míru se konají ve všech pobočkách firmy Kärcher. V Camasu (USA) tak bylo například provedeno bezplatné očkování proti chřipce a jsou nabízeny i další programy na podporu zdraví. V italské pobočce Quistello jsou zaměstnanci na základě programu motivováni k tomu, aby do práce chodili pěšky nebo jezdili na kole, místo autem. Na intranetu se zaměstnanci domlouvají, aby si zahráli například volejbal nebo si šli společně zaběhat. Neklademe pohybu žádné hranice - poskytujeme mu prostor.

 

Investice do zdraví s dlouhodobým účinkem

Jako podnik se silnou kulturou hodnot se cítíme být zavázáni k tomu, abychom pro naše zaměstnance vytvářeli atraktivní pracovní podmínky a nespokojili se s minimem. Protože pouze tehdy, pokud budou mít naši zaměstnanci z práce radost a budou dbát na své tělesné i duševní zdraví, může firma zdravě růst a být trvale úspěšná. S našimi zaměstnanci jednáme jako s partnery a usilujeme o zdravou a příjemnou pracovní atmosféru - na tom je založeno naše sebepojetí jako rodinného podniku.

 

 

Chcete se o firmě Kärcher jako o zaměstnavateli dozvědět více? Navštivte naše stránky s nabídkami pracovních míst!

Collage_Sport