Naše stránky používají cookies

V případě, že používáte naše webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací viz. Ochrana osobních údajů, bod J.

Loading

ODPOVĚDNOST ZA DODACÍ ŘETĚZEC A PRODUKTY

Spotřebitelé jsou dnes kritičtí. Při koupi kladou více otázek než dříve. Chtějí vědět: Kde byl produkt vyroben, kým a za jakých podmínek? Z jakých materiálů? Lze ho recyklovat? Jak eferktivně zařízení pracuje? Kärcher bere tyto zájmy spotřebitelů vážně, staví se otázkám čelem a nabízí správné odpovědi. Neboť Kärcher má nejen vedoucí postavení na trhu čisticí techniky, ale i benchmark v oblasti trvalé udržitelnosti.

LieferketteProdukte_head.jpg

Certifikované závody po celém světě

Norma ISO 14001 představuje celosvětově uznávanou normu environmentálního managementu. Její dodržování vede k dosažení definovaných cílů v oblasti životního prostředí, přičemž mají být průběžně zlepšovány procesy.

 

ISO 14001 – certifikace u společnosti Kärcher

[1] USA:              Camas, Chandler, Englewood
[2] Mexiko:         Monterrey
[3] Brazílie:        Vinhedo
[4] Německo:     Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg   (WOMA), Waldstetten (Ringler)
[5] Itálie:           Quistello, Montereale Valcellina, Volpiano, Reggio Emilia
[6] Čína:             Changshu

 

 

ISO-14001 Map

ISO 9001-certifikace u firmy Kärcher

ISO 9001 znamená celosvětově uznávanou normu managementu kvality. Díky dodržování této normy je konsekventně zaručena kvalita našich výrobků.

[1] USA: Camas, Englewood
[2] Mexiko: Monterrey
[3] Brazílie: Vinhedo
[4] Německo: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler)
[5] Ittálie: Quistello, Montereale Valcellina, Volpiano, Reggio Emilia, Correggio
[6] Čína: Changshu

ISO 50001-certifikace u firmy Kärcher

ISO 50001 znamená světově uznávanou normu energetického managementu. Díky dodržování této normy se má kontinuálně zlepšit energetická efektivita našich výrobků a v našich výrobních závodech.

[4] Německo: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler), Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, cleanerworld GmbH, cleanpark GmbH, Kärcher Leasing GmbH, Kärcher Used Equipment GmbH, Kärcher Beteiligungs-GmbH

My pro dodavatelský řetězec a výrobky

Potvrzená energetická účinnost

Firma Kärcher svým zákazníkům nabízí stroje, se kterými mohou čistit energeticky úsporně a z hlediska zdrojů šetrně. Tyto stroje jsou důkladně testovány v našich laboratořích. S výrobkovou řadou eco!efficiency pro profesionální uživatele jsme vyvinuli vysoce účinný program, který je obzvláště šetrný k životnímu prostředí.

 

O krok napřed

Na odpovědné zacházení s cennými zdroji, jako jsou voda a energie, je ve firmě Kärcher kladen velký důraz. Naše výrobky tak již několik let splňují ekologické normy, které budou v Evropské unii platit až od roku 2017. Již od září 2014 nesmějí být v EU používány vysavače s výkonem vyšším než 1 600 W, v roce 2017 bude tato hodnota snížena dokonce na 900 W. Náš vysavač na suché nečistoty eco!efficiency pro čištění budov disponoval již při svém uvedení na trh v roce 2013 výkonem pouhých 750 W, a vykazoval tak o 40 % nižší spotřebu energie při 98% čisticí síle základního stroje.

ErP-Labor_kl.jpg

Testováno ve vlastní laboratoři

Aby byly požadované hodnoty u vysavačů na suché nečistoty určených pro domácnost a profesionální použití spolehlivě zaručeny natrvalo, zřídila firma Kärcher jako jeden z mála podniků v Německu vlastní zkušební laboratoř ErP (ErP = Energy-related Product) pro vysavače na suché nečistoty. V této laboratoři jsou kromě spotřeby energie během čištění měřeny i emise prachu, tedy množství částeček prachu, které jsou strojem odevzdávány zpět do okolního vzduchu.

Hluk jako důležitý faktor

Zatímco příliš vysoké spotřeby energie si většinou všimneme až při pohledu na fakturu za elektřinu, nepříjemný nebo příliš hlasitý hluk vnímáme ihned. Proto jsou pro nás emise hluku důležitým aspektem, který při vývoji našich výrobků bereme v úvahu. Již snížení o 10 dB(A) je uživateli vnímáno jako 50% pokles hladiny hluku. Naše vysavače na suché nečistoty jsou tak ideální pro delší pracovní intervaly a prostory citlivé z hlediska hluku, jako jsou hotely, domovy důchodců nebo nemocnice.


Scheuersaugmaschine.jpg

Energeticky úsporným režimem eco!efficiency je vybavena celá řada podlahových mycích strojů s odsáváním. Stroje přitom pracují s nižším výkonem dmychadla, menším množstvím čisticího prostředku a nižším počtem otáček kartáčů - a přesto vyčistí větší plochu a jsou tišší a úspornější.

VC6_Sauger

Praktický test provedený v rámci kampaně „Iniciativa pro úsporu proudu“ v listopadu 2014 potvrdil, že vysavač VC 6 Premium přispívá k ochraně klimatu. Jako stroj s nejnižším počtem wattů mezi testovanými výrobky získal nejlepší hodnocení v pěti z devíti kategorií.

HDS

Evropský svaz EUnited Cleaning udělil hořákům vysokotlakých čističů s ohřevem Kärcher osvědčení o účinnosti a ekologické nezávadnosti. Pro certifikaci, která proběhla v roce 2015, byly rozhodující vysoká účinnost a nízké emise sazí a oxidu uhelnatého.


Dodavatelský řetězec pod dohledem

Firma Kärcher prodá každý rok více než dvanáct milionů čisticích strojů, které jsou vyráběny ve 20 pobočkách v sedmi zemích. Aby mohly být stroje vyrobeny a prodány, odebrali jsme v uplynulých třech letech zboží a služby přibližně od 20 000 dodavatelů z celého světa.

 

Nákup od A do Z

„Pořizujeme počítače pro kanceláře a poradenské služby v případě právních otázek stejně jako reklamní nápady nebo firemní vozidla,“ vysvětluje výkonný ředitel Dieter Grajer. „V první řadě jsou to však suroviny, jako jsou ocel, hliník a plast, a části výrobků nebo kompletně smontované konstrukční celky pro naše stroje, čemu věnujeme zvláštní pozornost, protože chceme mít přehled o celém životním cyklu výrobků.“ Dodavatelé pocházejí ze všech kontinentů, na kterých má firma Kärcher výrobní závody: tedy z Evropy, Severní a Jižní Ameriky a Asie - zejména Číny.

 

Řízení životního cyklu výrobku

Ten, kdo se chce stát dodavatelem firmy Kärcher, musí splňovat přísná kritéria. Zejména u dodavatelů výrobního materiálu provádíme pravidelně vlastní audity týkající se kvality, životního prostředí a procesu a obchůzky podniků. Dosud jsme identifikaci potenciálních dodavatelů a jejich rozvoj řídili prostřednictvím různých softwarových řešení. Od roku 2013 věnuje firma Kärcher velké úsilí tomu, aby zharmonizovala nákup ve skupině. V roce 2016 proběhne přechod na jednotnou systémovou platformu.

Řízení životního cyklu dodavatelů od společnosti SAP (zkráceně: SAP-SLC) pokrývá všechny kroky vztahu k dodavateli: od registrace přes prokázání kvalifikace a klasifikaci až po rozvoj dodavatelů a správu kmenových dat. Výsledkem jsou přehlednější procesy, nižší náklady a dlouhodobé vztahy s dodavateli.

 

Vysoké standardy po celém světě

„Firmy, které se ucházejí o status dodavatele, musejí podepsat kodex chování a ekologickou normu firmy Kärcher a zodpovědět celou řadu otázek,“ vysvětluje vedoucí nákupu Heiko Braitmaier. Firma Kärcher se jako dodavatel zaujímající přední pozici na trhu cítí být zavázána k tomu, aby vysoké sociální standardy, které pro její zaměstnance platí v Německu, vyžadovala i pro zaměstnance v dodavatelských podnicích. Spravedlivá odměna je přitom stejně důležitá jako právo na svobodu projevu a shromažďování a svobodu sdružování zaměstnanců. Řídíme se přitom deseti principy iniciativy OSN Global Compact.

 

Zvyšování úrovně

Tomuto kontrolnímu systému se v budoucnu díky nové jednotné platformě nebude možné vyhnout. Nově jmenované osoby odpovědné za místní a globální procesy SLC mohou kdykoli a kdekoli nahlédnout do statusu dodavatele - to je skutečně velký pokrok, který slouží k trvale udržitelnému zajišťování kvality.

Plast - kvalita a recyklace

Již několik let je ocel v čisticích strojích firmy Kärcher částečně nahrazována vysoce kvalitním plastem. Polypropylen (PP) je flexibilnější a nabízí větší tvůrčí svobodu než ocel. Kromě toho je vysoce odolný vůči chemikáliím, a je tak vhodný pro trvalé použití.

 

 V souladu s předpisy

Plastové díly jsou vyráběny v našich vlastních výrobních závodech nebo jsou přikupovány a pravidelně kontrolovány z hlediska obsahu škodlivých látek. V tomto ohledu jsou směrodatná nařízení Evropské unie RoHS (Restriction of Hazardous Substances) a REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). Směrnice EU RoHS slouží k omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jako jsou např. těžké kovy v plastech, nařízení REACH upravuje registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Granulat

Dobrovolný závazek

Firma Kärcher jako průkopník ve svém oboru dalece překračuje předepsané mezní hodnoty. V rámci dobrovolného závazku usiluje o to, aby její výrobky neobsahovaly žádné potenciálně nebezpečné látky. „Pokud se - například jako u plastových kabelů - nemůžeme bez změkčovadel obejít, hledáme alternativy, přestože jsou někdy dražší,“ vysvětluje Axel Leschtar, odborný referent pro environmentální management ve firmě Kärcher.

Recyklace plastového odpadu

V roce 2013 začala firma Kärcher vyvíjet postup, jehož pomocí by mohly být zmetky, které při výrobě plastů nevyhnutelně vzniknou, recyklovány ve vlastní výrobě. „Možnost recyklace plastů jsme dva roky důkladně testovali v laboratoři. S přesvědčivým výsledkem,“ vypráví pyšně Carsten Schlenker, vedoucí závodu ve Winnendenu. „V roce 2015 tak nemuselo být 78 tun černého standardního polypropylenu zlikvidováno, ale skončily jako granulát zpět ve výrobě firmy Kärcher.“

Trvale udržitelná ekologická výroba

Zmetky jsou pomocí vlastního mlýnu na plast rozemlety a v optimálním poměru smíchány s novým materiálem. Takto získaný, vysoce kvalitní granulát může být bez problémů opět zpracován ve vstřikovacím stroji - například na různé díly vysokotlakých čističů. „Šetříme tak životní prostředí a zároveň snižujeme náklady na pořízení materiálu,“ dodává Carsten Schlenker na závěr.


Plastikrecycling_1.jpg

 

Zmetky jsou poskytovatelem služeb zpracovány na granulát.

Plastikrecycling_2.jpg

 

Recyklovaný plast (tmavá barva) je jako granulát opět používán ve výrobě.

Plastikrecycling_3.jpg

 

Z recyklovaného materiálu tak vznikají nové části výrobků.

Čeho jsme doposud dosáhli?

Kogenerační jednotka v centrále ve Winnendenu

V našem závodě ve Winnendenu zajišťuje potřebné teplo kogenerační jednotka. Čtyřdobý zážehový motor poháněný zemním plynem vyrábí pomocí připojeného generátoru elektrický proud. Teplo vzniklé provozem motoru je přeneseno do topného okruhu a použito k vytápění prostor. Díky propojení výroby elektrického proudu a vody je účinnost elektrárny velmi vysoká (87 %).

Úspora:

  • 700 tun CO2 ročně
  • snížení emisí CO2 o 56 % oproti vytápění plynem
Kogenerační jednotka

Kotelna na dřevní štěpku v Obersontheimu

V Obersontheimu je jako rovněž velmi ekologický způsob vytápění používána kotelna na dřevní štěpku. V této kotelně jsou spalovány přírodní zbytky dřeva z regionálního lesního hospodářství, které jsou při spalování z hlediska emisí CO2 neutrální. Pomocí vzniklého tepla je v kotli ohřívána voda z topného okruhu. Teplá voda je do doby, než je spotřebována, uložena v bezztrátovém zásobníku teplé vody. Při vytápění dřevní štěpkou lze oproti vytápění olejem výrazně snížit emise CO2. Emise CO2 při vytápění dřevní štěpkou tak činí 35 g na kilowatthodinu, zatímco u topného oleje se tato hodnota pohybuje kolem 300 g.

Úspora:

  • 340 000 l topného oleje ročně
  • 1 000 tun CO2 ročně
Dřevní štěpka

Solární zařízení ve Winnendenu

Solární zařízení ve Winnendenu ročně vyrobí cca 94 500 kilowatthodin elektrického proudu. To odpovídá roční spotřebě 18 rodinných domů. Provozovatelem fotovoltaického zařízení je společnost S.A.G. Solarstrom AG z Freiburgu. Firma Kärcher na 20 let bezplatně poskytla plochu střechy a podílí se na nákladech zařízení.

Úspora:

  • 60 tun CO2 ročně
Solární zařízení

Informace týkající se životního prostředí

Informace o likvidaci starých elektrospotřebičů

Produkty, služby a procesy podle ekologických kritérií jsou zakotveny v principech naší společnosti. Z tohoto důvodu plníme také povinnosti vyplývající z evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a rádi bychom vás upozornili na následující skutečnosti.

Staré elektrospotřebiče nesmějí být likvidovány s domácím odpadem. Spotřebitelé jsou ze zákona povinni je přinést na vhodné sběrné místo v obchodní síti nebo v obci. Staré spotřebiče také mohu odevzdat v každém středisku Kärcher.

Vezměte prosím na vědomí, že komerčně používaná elektrická a elektronická zařízení (B2B) nesmějí být likvidována v rámci obecních sběrných míst. O vhodných způsobech likvidace vás budeme rádi informovat.

Pokud je to možné, vyjměte prosím baterie a akumulátory a zlikvidujte je ekologickým způsobem prostřednictvím příslušných sběrných systémů. U zařízení s ukládáním dat jste povinni vymazat všechny osobní údaje.

Symbol popelnice znamená: staré elektrospotřebiče nesmějí být likvidovány společně s domovním odpadem.

Stará zařízení mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou být nebezpečné pro životní prostředí a zdraví. Staré spotřebiče se předávají k recyklaci, obsahují důležité suroviny.

muelltonne

REACH

Velmi pozorně sledujeme vývoj povinnosti poskytovat informace dle § 33. Ihned po zveřejnění prvního kandidátského seznamu dne 28. října 2008 jsme navázali kontakt s našimi dodavateli, abychom získali potřebné informace. Na doplnění kandidátského seznamu reagujeme okamžitě.


Některé z látek uvedených na kandidátském seznamu (SVHC) jsou používány hojně, zejména DEHP jako změkčovadlo v plastových výrobcích. Tato změkčovadla mohou být v námi dodaných výrobcích ještě obsažena, např. v elektrických kabelech, hadicích, kolech, rukojetích a podobných dílech a modulech. Při používání v souladu s určením nejsou tyto látky pro zdraví a životní prostředí nebezpečné. Používání těchto látek odpovídá platným zákonným ustanovením. Abychom však předešli případným zákazům, snažíme se tyto látky - pokud je to technicky možné - nahradit.


U čisticích prostředků Kärcher můžeme již dnes potvrdit, že neobsahují žádné látky uvedené na aktuálním kandidátském seznamu.


Pokud byste se chtěli dozvědět další podrobnosti, obraťte se na nás.

REACH

Směrnice o ekodesignu ErP

Pro informace k nařízení EU 666/2013 - Požadavky na ekodesign vysavačů, příloha I, bod 2b, povinnost výrobců poskytovat informace se obraťte na Váš příslušný servis Kärcher.

Zde naleznete vašeho servisního partnera.