Naše stránky používají cookies

V případě, že používáte naše webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací viz. Ochrana osobních údajů, bod J.

Loading

ODPOVĚDNOST ZA KULTURU, PŘÍRODU A SPOLEČNOST

Co je typické pro podnik, který o sobě tvrdí, že je dobrým občanem? Je to podpora kulturních iniciativ? Ochrana životního prostředí? Darování peněz nebo věcných prostředků potřebným? My si myslíme, že být dobrým občanem znamená převzít odpovědnost: chceme svět udělat příjemnějším místem pro život pro co nejvíce lidí.

KNG_head.jpg

Kärcher kultuře

S vysokým tlakem na ochranu historických budov

V rámci spolupráce s Německou komisí UNESCO provedla firma Kärcher bezplatné restaurátorské čištění katedrály v Cáchách. Projekt sponzorování kultury je jedním z více než 100 projektů, které podnik v uplynulých 35 letech realizoval po celém světě.

 

Zachování světového dědictví

Zaměstnanci firmy Kärcher v ochranných oděvech - vybaveni helmami, brýlemi a ochranou sluchu - pracují na lešeních na vnější fasádě katedrály v Cáchách. Jsou zahaleni do jemného deště. Pomocí vysokotlakých čističů s ohřevem zbavují zdivo kaple sv. Karla a Huberta porostu: řasy a plíseň, lišejníky a mech, ale i ptačí trus: „Aby byla fasáda zachována dlouhodobě, musejí být nečistoty odstraněny šetrně a ekologicky, ale účinně,“ vysvětluje Nick Heyden, odborník na čištění z firmy Kärcher, který práce na kapli vedl.

V druhém kroku použili zaměstnanci metodu nízkotlakého tryskání. „Tato metoda a křemičitan hlinitý jako tryskací prostředek jsou pro odstranění tlustých černých krust z povrchu kamenů ideální,“ dodává Nick Heyden. „Pomocí této metody lze výborně vyčistit i filigránskou práci kameníků na gotické fasádě kaple.“ Ještě zbývá poslední krok, než budou moci být čisticí práce na kapli v červenci 2015 dokončeny: zbytky tryskacího prostředku budou odstraněny pomocí vysavačů na mokré/suché nečistoty a ekologicky zlikvidovány.

„Velmi nás těší, že jsme se mohli angažovat u budovy, která je z historického a kulturního hlediska tak významná,“ říká Hartmut Jenner, předseda představenstva firmy Kärcher.


Partnerství veřejného a soukromého sektoru na ochranu světového dědictví

Akce byla provedena v rámci dvouletého kooperačního projektu s Německou komisí UNESCO, který byl zahájen v roce 2013. Cílem projektu bylo zachování kulturních památek v Německu. Celkem se výběrového řízení na modelový projekt zúčastnilo 14 firem. Německá komise UNESCO doprovodila projekt workshopy na téma ochrany památek a dějin umění, aby mladé lidi nadchla pro světové dědictví a vybídla je k trvale udržitelnému utváření budoucnosti.

„Náš podnik má k podpoře světového dědictví velmi zvláštní vztah,“ vysvětluje Hartmut Jenner nasazení firmy Kärcher. „Naše aktivity v oblasti sponzorování kultury přesahují rámec poskytnutí finančních prostředků a zařízení. Díky nasazení našich zkušených zaměstnanců a naší obětavosti při realizaci projektů je náš příspěvek velmi osobní. V tomto kontextu nám velmi leží na srdci i podpora mladé generace a ochrana životního prostředí.“

NKG_Reinigung_Aachener_Dom

Více než 100 projektů na pěti kontinentech

Čištění katedrály v Cáchách je jen příkladem toho, jak se Kärcher angažuje v údržbě historických a památkově chráněných budov a monumentů, aby se dochovaly budoucím generacím. Práce probíhají vždy v úzké spolupráci s příslušnými majiteli památek, kompetentními úřady, restaurátory a kunsthistoriky. Tak je zajištěno, že pro každý objekt je použita nejvhodnější metoda čištění.

 

Celosvětově známé projekty čištění

Hlavy prezidentů v Mount Rushmore v USA (foto vpravo), kolonády na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu, Memnonovy kolosy v egyptských Thébách, Space Needle v Seattlu a Socha Svobody v New Yorku, Princes Bridge v Melbourne i Národní divadlo v Praze jsou známé příklady projektů čištění v rámci sponzorování kultury firmou Kärcher.

NKG_Reinigung_Mt_Rushmore

Kärcher přírodě

Čistá voda díky síle rostlin

Jako podnik s mezinárodní působností vnímáme u firmy Kärcher již desetiletí naši globální odpovědnost za životní prostředí. Velkou část přitom zaujímá ochrana vodstva. Tak podnik instaloval vlastní čistírnu odpadních vod již v roce 1939 v areálu závodu ve Winnendenu. V závodu v Bühlertalu vyčistí recyklační zařízení ročně 75.000 m³ užitkové vody z testování zařízení. Ale nejen ve vlastním podniku se Kärcher angažuje v ochraně životního prostředí: Společně s Global Nature Fund jsme založili v roce 2012 iniciativu „Sauberes Wasser für die Welt“ (Čistá voda pro svět).

V rámci této iniciativy finančně podporujeme organizaci při výstavbě zařízení se zeleným filtrem pro ekologickou úpravu vody, především ve vývojových a prahových zemích. „V organizaci Global Nature Fund jsme nalezli partnera, který se velmi dobře hodí k našemu rodinnému podniku a naší hlavní činnosti - vodě a čištění“, vysvětluje Frank Schad, vedoucí pro komunikaci podniku, sponzorování kultury a history management.

GNF_Kolumbien_Fuquene.jpg

Trvale udržitelný rozvoj díky zelené technologii

Jako typické čistírny odpadních vod dlouhé kanály takzvaných zařízení se zeleným filtrem rozhodně nevypadají, připomínají spíše velké záhony s rostlinami. Ale zelené filtry efektivně zabraňují, aby se odpadní voda dostala nefiltrovaná do podzemních vod. K tomu účelu jsou vhodné především plavoucí rostliny s velkými kořenovými baly jako například vodní hyacinty, které svými kořeny filtrují škodlivé látky a choroboplodné zárodky z vody. Tím jsou zařízení se zeleným filtrem ekonomická a téměř bezúdržbová. Ani chemické přísady nejsou nutné. Díky tomu představují realizovatelné a praktické řešení pro úpravu vody.

Aby byla zajištěna trvale udržitelná implementace této zelené technologie, úzce spolupracují Global Nature Fund a Kärcher s obcemi v místě, které jsou kompetentní pro výstavbu kanálů a které se zavázaly provozovat tato zařízení minimálně po dobu osmi let.

 

Vynikající pilotní projekt: Kolumbie

První zařízení zelené filtrace bylo uvedeno do provozu na konci rouku 2013 v San Miguel de Sema (Kolumbii). Obec se 4.000 obyvateli leží v kolumbijských Andách v blízkosti Laguna de Fúquene, sladkovodního jezera, ze kterého odebírá pitnou vodu 200.000 lidí. Z důvodu malé hloubky vody v jezeře a odpadních vod z okolních obcí a dobytkářství byla ekologická rovnováha jezera ohrožena.

S cílem zlepšit zdravotní a hygienickou situaci v obcích okolo jezera a zároveň zamezit znečištování jezera Laguna de Fúquene, byla v jeho bezprostřední blízkosti naplánována tři zařízení se zelenou filtrací, z nichž bylo nejprve realizováno zařízení v San Miguel de Sema jako pilotní projekt. Toto zařízení obdrželo v roce 2015 kolumbijskou cenu za životní prostředí „Planeta Azul“. Od dubna 2015 přináší trvale udržitelné čištění odpadních vod vodními hyacinty přínos i obyvatelům města Susa. Třetí zařízení na jezeře Laguna de Fúquene bylo dokončeno v květnu 2016.

Další zelený filtr se nám podařilo předat na konci roku 2015 v obci Cuítiva na jezeře Laguna de Tota. Na základě širokého přijetí obyvatelstvem je v Kolumbii plánováno již páté zařízení.

GNF_Kolumbien.jpg

Kärcher společnosti

Kärcher a SOS dětské vesničky: Silné partnerství

Firma Kärcher je rodinným podnikem, proto je sociální angažovanost pro nás také především rodinnou záležitostí. Jako kooperační partner SOS dětských vesniček přispíváme k tomu, aby bylo možné nabídnout potřebným dětem a mladistvým na celém světě šťastný domov.

Hrát si, dělat domáci úkoly, společné večeře a drobné spory – to vše patří pro 60 děvčat a chlapců v SOS dětské vesničce v Schorndorfu-Oberberkenu ke všednímu dni. Rodina dětské vesničky je zcela normální rodinou, ve které přirozeně vzniká také hodně domácích prací. Naštěstí je ale nemusí maminka dětské vesničky vykonávat sama, neboť se při čištění zapojí všichni členové rodiny. Společně dají svému domovu lesk, přičemž vysavače prachu a vysokotlaké čističe darované firmou Kärcher odvedou dobrou službu. Tak nakonec zůstane více času pro společné hry.
Na jaře 2011 předal Hartmut Jenner, předseda představenstva společnosti Kärcher, první zařízení do blízké SOS dětské vesničky ve Württembergu – začátek trvalého partnerství s německou organizací SOS dětské vesničky. Jako kooperační partner podporuje firma Kärcher od té doby tuto organizaci od Číny až po Peru čisticí technikou, know how a v neposlední řadě také finančně.
S naším ročním finančním příspěvkem byl například v roce 2014 v SOS dětské vesničce financován projekt „KINDERArt“, jehož prostřednictvím mohou děti objevit při výrobě keramiky, řezání, malování nebo breakdance svůj talent.

 

2015-SOS-Chengdu-China.jpg

V roce 2015 umožnil náš příspěvek pro SOS dětskou vesničku ve Stuttgartu-Fasanenhofu dílčí financování obědů pro sociálně slabší. Tam si mohou rodiny a ostatní občané dát teplý oběd za výhodnou cenu a zároveň požádat o radu sociální pracovníky – jedno, zda se jedná o otázku výchovy dětí, slova podpory nebo o jednání s úřady. V kooperaci se spolkem „Kinder von der Straße" jsme organizovali fotbalový trénink v SOS dětské vesničce ve Württembergu, při kterém dva profesionální trenéři a mistr světa Guido Buchwald 28 vedli nadšené děti. I v SOS dětské vesničce v Lucemburku se konal takový fotbalový trénink.

„‚Jsme rodina!‘ zní jedno z hesel SOS dětské vesničky, a to platí v nejlepším slova smyslu také o firmě Kärcher“, vysvětluje Hartmut Jenner pospolitost firmy Kärcher a organizace SOS dětské vesničky. I Kärcher je rodina, a sice ze dvou úhlů pohledu. Na jedné straně existuje rodina Kärcher, která plně a zcela stojí za svým podnikem a vnímá svoji odpovědnost za zaměstnance. Na druhé straně existuje u nás pojem „Kärcher-rodina“, který vyjadřuje mimořádně úzký vztah plný důvěry mezi společníky, jednateli a pracovníky podniku.

Solidarita s lidmi v nouzi

Ať záplavy, zemětřesení nebo jiné katastrofy – naše pracovní síly a zařízení jsou po celém světě rychle na místě, abychom pomohli. S našimi výkonnými čisticími zařízeními odstraňují naši pracovníci špínu a bahno. V mnoha případech darujeme pomocným organizacím životně důležitá zařízení jako například úpravny vody a mobilní zásobovací systémy.

2015 – Zemětřesení v Nepálu

Na jaře 2015 zasáhla silná zemětřesení rozsáhlá území Nepálu. Mimořádně těžce postiženo bylo hlavní město Káthmándú. Firma Kärcher darovala pomocníkům nadace Technisches Hilfswerk dvě zařízení na úpravu pitné vody, která zajišťují zásobování 30.000 obyvatel. „Mimořádná vůle podniku Kärcher podpořit zásadním způsobem pomocnice a pomocníky THW při jejich nasazení v Nepálu na mne učinila hluboký dojem“, chválila Claudia Schur, jednatelka nadace THW.

CSR_Erdbeben_Nepal

2014 – Nepříznivé počasí v Gruzii

Silné deště způsobily v červnu 2014 prudký sesuv půdy. Přitom došlo k zaplavení hlavního města Tbilisi nánosy bahna. Více než 300 lidí, zoologická zahrada a útulek pro zvířata se dostali do zuboženého stavu. Pro co možná nejlepší podporu postižených při úklidu darovala firma Kärcher městské správě vysokotlaké čističe s ohřevem a bez ohřevu v hodnotě 10.000 euro.

CSR_Unwetter_Georgien

2014 – Povodně na Balkáně

Špatné počasí způsobilo v roce 2014 na Balkáně rozsáhlé škody. Kärcher Rakousko a zastoupení ve Švédsku podpořily při úklidových pracích Červený kříž darováním zařízení. S pomocí profesionálních vysokotlakých čističů bez ohřevu a s ohřevem a vysavači pro vysávání suchých a mokrých nečistot postupovalo odstraňování škod výrazně rychleji.

CSR_Hochwasser_Balkan

2013 – Tajfun na Filipínách

Právě tak řádil v roce 2013 tajfun Haiyan na Filipínách. Náhradní zásobování postižených lidí pitnou vodou bylo nepostradatelné. Vzhledem k této nouzové situaci konal Kärcher okamžitě a daroval nadaci THW dvě zařízení na úpravu vody v hodnotě 100.000 euro. Díky těmto dvěma zařízením bylo možné zásobovat denně přes více než 19.000 lidí až 120.000 litry čisté pitné vody.

THW

2013 – Povodně v Německu

Naši kolegové dlouho neváhali a vydali se bezprostředně po povodních, které dosáhly stoleté vody, na postižená území. Po dobu 27 dní sanovalo 46 pracovníků Kärcher v Bavorsku, Sasku a Sasku-Anhaltsku s vysokotlakými čističi a vysavači 40.000 m2 podlahové plochy v 56 objektech. Navíc darovala firma Kärcher speciální vysavače a vysokotlaké čističe hasičům a pomocným organizacím.

CSR_Flutkatastrophe_Deutschland

Spolupráce