Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading

Blue Competence

Blue Competence stanovuje kritéria a standardy trvale udržitelného rozvoje, která dodržuje každý, který se k iniciativě připojí. Blue Competence tím zajišťuje více transparentnosti, usnadňuje orientaci a dává všem těm, kteří hledají trvale udržitelná řešení a výrobky nebo trvale udržitelně působící podniky, jistotu.

Blue Competence - header

Pracování na lepším světě: Blue Competence

Zelená barva představuje ochranu životního prostředí. Modrá je barva trvalé udržitelnosti, při které se komplexně posuzuje hospodárnost, životní prostředí a společnost. Těmto 3 aspektům se věnuje také iniciativa „Blue Competence“, jejímž nositelem je Spolek německých výrobců strojů a zařízení e.V. (VDMA). Mimo společnost Kärcher se v této iniciativě angažuje 225 podniků a organizací jako odborné spolky, které mají společný cíl: zajistit dlouhodobě kvalitu života na naší planetě.

Blue Competence

Zodpovědnost v první řadě

Společnost Kärcher je od srpna 2012 členem iniciativy Blue Competence a aktivně přebírá zodpovědnost. Vyhlášeným cílem je vynést výrobu strojů a zařízení na špičku trvalé udržitelnosti a tu ukotvit ve hlavách všech daleko za hranicemi svého odvětví. Proto se pokroky a možnosti ve všech oblastech, např. efektivnost materiálu, výroba šetřící přírodní zdroje a produkty s delší životností, dokumentují a oznamují. Blue Competence ukazuje, co hýbe průmyslem v oblasti trvalé udržitelnosti. Společnost Kärcher k tomu může významně přispět, neboť zodpovědnost za člověka a životní prostředí byla vždy nedílnou součástí firemní kultury.

„Za lepší svět“

Iniciativa Blue Competence má za cíl stát se řídícím kompetenčním centrem pro ekologické výrobky, výrobu a inovativní enviromentální technologie. Dalším cílem je prezentovat před politiky a veřejností řešení výroby strojů a zařízení ohledně trvale udržitelné budoucnosti. Odpovědi na výzvy budoucnosti pro rostoucí světovou populaci musejí jít ruku v ruce: rozum a technologie. Oblasti úkolů a cíle pro trvale udržitelné hospodaření jsou jasně definovány:

 • Energetická účinnost: s málem dosáhnout více.
 • Zdroje a využívání energie: efektivněji využít stávajících zdrojů energie. Vyvíjet a využívat nové, alternativní energie.
 • Zlepšit využívání přírodních zdrojů: optimalizovat používání surovin a vyvíjet nové a alternativní suroviny.
 • Emise: snížit nebo se zcela vyhnout emisím.
 • Mobilita: řešení na období po době automobilů v jejich současné podobě
 • Management recyklace: vyhýbat se odpadům, snižovat je a smysluplně opětovně využívat.
 • Snížit náklady životního cyklu: od získávání surovin a energie přes výrobu, provoz a recyklaci až po celkové následky jednání všech zúčastněných.

Dimenze zodpovědnosti a úkolů jsou obrovské. Před námi všemi leží dlouhá cesta. Byl udělán další krok. Mnoho dalších bude následovat. Trvalá udržitelnost již není cíl vzdálené budoucnosti, ale náš každodenní závazek a úkol. Neboť koneckonců nejde o nic méně a nic více než o budoucnost nás všech.

Blue Competence - dokument

Tipy na úsporu energie u přístrojů Kärcher

Podlahové mycí stroje s odsáváním

Systém KIK

Přesné přizpůsobení parametrů stroje různým požadavkům:

 • Výkon turbín.
 • Výkon motoru kartáčů.
 • Rychlost jízdy.
 • Nanášení vody (B 80 W Bp).
Systém KIK

Systém F.A.C.T.

Individuální nastavení rychlosti kartáčů u strojů s válcovými kartáči (BR):

 • pro různé požadavky čištění.
 • Snížení spotřeby energie v režimu WHISPER-CLEAN až o 15 procent.
 • Snížení spotřeby energie v režimu FINE-CLEAN až o 30 procent.
 • Snížení hladiny hluku pro obsluhu i pro životní prostředí v režimech WHISPER- a FINE-CLEAN
Systém Fact

eco!efficiency

 • Nové! Režim eco!efficiency u verzí RS. Stisknutí spínače eco!efficiency způsobí:
 • nižší spotřebu vody.
 • nižší spotřebu proudu sací turbínou.
 • nižší spotřebu proudu kartáčovými motory.
 • nižší rychlost během čištění (menší spotřeba proudu).
 • vysoká úspora proudu a čerstvé vody (až o 20 procent) v porovnání se základním čištěním běžnými podlahovými mycími stroji s odsáváním
eco!efficiency

Systém D.O.S.E.

 • Velmi přesný dávkovací systém na čisticí prostředky (0-3 procenta):
 • Vyhnutí se předávkování: Pro obsluhu je vždy velkou výzvou vyrobit ekologickou a hospodárnou směs (voda/čisticí prostředek).
 • Snížení zatížení odpadní vody a nákladů na přípravu až o 25 procent.
 • Ochrana zdraví obsluhy a životního prostředí výrazným snížením koncentrace čisticích prostředků.
 • Lepší ochrana proti vzniku choroboplodných zárodků a bakterií v nádrži se znečištěnou vodou.
 • Velmi přesná technologie díky měřidlu průtoku vody a přesnému čerpadlu čisticích prostředků.
DOSE

Mikrovláknová technologie

Téměř žádný čisticí prostředek - vysoký čisticí účinek díky perfektní absorpci vody/nečistot vlákny i díky jejich speciálnímu tvaru:

 • Pro dosažení dobrého výsledku čištění není potřeba žádného nebo jen velmi málo čisticího prostředku.
 • Žádný čisticí prostředek - žádné zatížení pro obsluhu a naše životní prostředí.
 • Jedinečné: Mikrovláknová technologie pro stroje s válcovými kartáči byla vyvinuta a zavedena společností Kärcher.
Mikrovláknová technologie


Dávkovač vody WPD 100

Úsporný režim

Úsporný režim by měl být aktivován vždy.

 • Doba provozu WPD 100 může být nastavena individuálně.
 • Během nevyužívaných dní, jako např. o víkendu nebo v noci, lze přístroj provozovat jen s minimální energií (< 1 Watt).
 • To napomůže úspoře energie.
Úsporný režim

Čištění ventilačních otvorů

Ventilační otvory na zadní straně dávkovače vody by měly být pravidelně čištěny. To zajistí optimální funkci všech přístrojových komponent dávkovače vody. Předejde se tak zbytečnému přehřátí jednotlivých komponent.
WPD může s optimálním přívodem vzduchu pracovat nejúčinněji. To pomáhá šetřit energii

Čisticí prostředky

Opakovaně použitelné nádobky na pití

Používejte opakovaně použitelné nádobky na pití místo jednorázových - z lásky k životnímu prostředí.

 • Výhradně Vám nabízí společnost Kärcher pitné láhve z plastu Tritan bez zdraví ohrožujícího BPA (Bisfenol A) - tak si můžete svou vodu vychutnat bez škodlivých změkčovadel.
 • V kanceláři je obzvláště vhodná karafa ze skla. 
 • Designová karafa Eva Solo ze skla je oblíbená při jednáních.
Nádoby

Použití CO2-láhví

 • U dávkovačů vody, které vydávají vodu s obsahem CO2, by se měla vždy zvolit maximální velikost (10 kg) CO2-láhve. Přináší to mnoho výhod:
 • CO2-láhev se musí měnit méně často.
 • Nevznikají tak dodatečně zbytečné náklady na dopravu
 • WPD může být provozován déle bez přerušení z důvodu výměny CO2-láhve.
 • Zbytečné se nevyužívá služeb servisu.
CO2-láhve

Uhlíková stopa výrobku

 • Každá spotřeba energie zanechává stopy v podobě CO2, tak zvaného Product Carbon Footprint (PCF) - CO2-stopy výrobku.
 • S použitím WPD 100 od společnosti Kärcher významně přispíváte k ochraně životního prostředí. 
 • Na čištění láhví a galonů se nepoužije žádná energie. 
 • Odpadají s tím spojené CO2-emise.
 • Uhlíková stopa výrobku (PCF) dávkovače WPD 100 proto obnáší jen šestinu PCF galonové vody nebo méně než desetinu PCF láhvových automatů.
Otisk stopy Footprint


HD / HDS

eco!efficiency

Důsledné používání stupně eco!efficiency u všech HDS-přístrojů způsobuje:

 • hospodárný a
 • ekologický provoz, 
 • 20 procent úspory paliv a
 • o 20 procent nižší CO2-emise
eco!efficiency

Správné příslušenství

Správný výběr příslušenství pro specifické použití. Tak lze čisticí úkol provést rychleji a často s úsporou proudu a vody.

 • Rotační tryska na odolné nečistoty spojuje výhody bodového a plochého paprsku
 • Čistič ploch na velké plochy
 • Tryska Power dosahuje o 40 % vyšší nárazové síly - zaručeno rychlejší a důkladnější čištění
 • Rotující mycí kartáče pro efektivní a šetrné čištění vozidel
Správné příslušenství

Automatické nastavení tlaku a množství vody přímo na pistoli

Díky funkci Servo-Control je možné nastavení tlaku a množství vody přímo na pistoli:

 • optimální přizpůsobení tlaku a množství vody aktuální čisticí úloze
 • při lehčích nečistotách se tak dá s menším množstvím vody čistit šetrně k přírodním zdrojům
Automatické nastavení tlaku a množství vody přímo na pistoli

Včasné zastavení přívodu vody

Při použití dlouhého přívodního vodovodního potrubí může být přívod vody případně včas zastaven, neboť ve vodní hadici a v plovákové skříni je ještě dostatečné množství vody. Tím dokončíte čisticí úkol.


Rychlé a snadné přelití zbytkového množství

Láhve s čisticím prostředkem u systému Switch-Chem nelze vysát úplně do prázdna. Vzhledem k rychlé a snadné výměně láhví s čisticím prostředkem lze zbývající množství přelít do další láhve.

Rychlé a snadné přelití zbytkových množství


Vysavače

T 12/1 eco!efficiency

Použití T 12/1 eco!efficiency

 • Šetří náklady za proud a energii (až 40 procent)
 • Šetří náklady
 • Velmi dobrý čisticí výkon i přes úsporu energie
 • Velmi nízká hladina hluku (56 db(A)) umožňuje tiché čištění po celý den
 • Velmi silný permanentní filtr umožňuje vysávání bez filtračních sáčků, tak lze ušetřit náklady za filtrační sáčky.
T 12/1 eco!efficiency

NT 35/1 Tact

Automatický systém očištění filtru Tact se stará nejen o trvale vysoký sací výkon, ale i o velmi dlouhou životnost filtru.

 • Plochý skládaný filtr se čistí sám cílenými, silnými nárazy vzduchu. Výhoda: vícenásobně delší životnost filtru než u běžných filtračních systémů.
 • Filtr se proto musí měnit jen velmi zřídka, což šetří jak peněženku, tak i přírodní zdroje.
 • Plochý skládaný filtr je k dostání volitelně i z vymývatelného polyesterového fliesu, odolného proti tlení, a tak zaručuje i při mokrém použití extrémně dlouhou životnost.
NT 35/1 Tact

Puzzi 8/1, 10/1, 10/2

Při lehkých nečistotách umožňuje již 1 tableta s čisticím prostředkem
důkladné čištění.

 • Optimální výsledek čištění při lehkých nečistotách již s 1 tabletou.
 • Ve vodě rozpustný obal se postará o méně odpadů.
 • Individuální přizpůsobení se čisticímu problému snadným dávkováním.
 • Optimální ochrana pokožky díky jednotlivě baleným tabletám.
Puzzi 8/1, 100, 200

Puzzi 400 K

V závislosti na problému čištění lze nástřikové množství regulovat od 5,5 l/min na 1 l/min.

 • Množství nástřiku nastavitelné dle problému čištění.
 • Vysoká úspora vody v závislosti na zvoleném množství nástřiku.
 • Snížené zatížení odpadních vod v závislosti na zvoleném množství nástřiku.
 • Rychlejší pochůznost textilních povrchů při užití menšího množství nástřiku.
Puzzi 400 K