Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading
Kärcher
Kärcher
Čistič disků, alkalický RM 801 ASF 62953230 https://www.karcher.cz/cz/professional/cistici-a-osetrujici-prostredky/professional/vozidlo/cistic-disku-alkalicky-rm-801-asf-62953230.html Speciální čistič disků pro všechny povrchované disky z lehkého kovu a oceli (s výjimkou nelakovaných, vysoce leštěných zvláštních disků). Odstraňuje šetrně a intenzivně silně ulpívající nečistoty na discích jako je pouliční prach, brzdový prach, prach z otěru. Nenapadá betonové podlahy a úžlabí kol.

Čistič disků, alkalický RM 801 ASF

Speciální čistič disků pro všechny povrchované disky z lehkého kovu a oceli (s výjimkou nelakovaných, vysoce leštěných zvláštních disků). Odstraňuje šetrně a intenzivně silně ulpívající nečistoty na discích jako je pouliční prach, brzdový prach, prach z otěru. Nenapadá betonové podlahy a úžlabí kol.

Objednací číslo: 6.295-323.0
Vyhledání prodejce:
Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 / 237 / 430
Vlastnosti
 • Vysoce účinný čistič disků
 • Odstraňuje spolehlivě prach z brzd, oděr pneumatik, zimní nánosy soli, vápenaté skvrny
 • Šetrný k materiálům
 • Nenapadá betonové podlahy bez povrchové úpravy a ocelové silniční zátarasy.
 • Rychle účinný
 • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
 • Více než z 90 % biologicky odbouratelný
 • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
 Čistič disků, alkalický RM 801 ASF
 Čistič disků, alkalický RM 801 ASF
 Čistič disků, alkalický RM 801 ASF
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Nebezpečí
 • H290 Může být korozivní pro kovy.
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
 • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P405 Skladujte uzamčené.
 • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
 • čištění disků

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 109.8ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;