Naše stránky používají cookies

V případě, že používáte naše webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací viz. Ochrana osobních údajů, bod J.

Loading

Horký vosk RM 41

Konzervační prostředek a přípravek pro péči o lak s vysokým podílem karnaubského vosku. Vytváří vysoce lesklý povrch.

Objednací číslo: 6.295-154.0
Vyhledání prodejce:
Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 / 237 / 430
Vlastnosti
 • Konzervační prostředek s dlouhodobým účinkem
 • Obsahuje přírodní karnaubský vosk
 • Vytváří zrcadlový vysoký lesk
 • Spolehlivá, dlouho trvající ochrana před povětrnostními vlivy a vlivy životního prostředí
 • Chrání účinně až 12 měsíců
 • Lze ho používat s každou kvalitou vody
 • Oddaluje opětovné znečištění
 • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
 • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
 Horký vosk RM 41
 Horký vosk RM 41
 Horký vosk RM 41
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Nebezpečí
 • H315 Dráždí kůži.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
 • P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
 • transport a stroje
 • konzervování vozidel
 • konzervace strojů a zařízení

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 109.13ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;