Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading
Kärcher
Kärcher
Intenzivní základní čistič RM 750, bez NTA 62955390 https://www.karcher.cz/cz/professional/cistici-a-osetrujici-prostredky/professional/vysoky-tlak/intenzivni-zakladni-cistic-rm-750-bez-nta-62955390.html Silný základní čistič odstraňuje důkladně silně ulpívající nečistoty jako olej, tuk, saze, krev a bílkovinná znečištění. Málo pěnivý. Ke zpracování podlahovými mycími stroji. Bez NTA.
Kärcher 1969 CZK

Intenzivní základní čistič RM 750, bez NTA

Silný základní čistič odstraňuje důkladně silně ulpívající nečistoty jako olej, tuk, saze, krev a bílkovinná znečištění. Málo pěnivý. Ke zpracování podlahovými mycími stroji. Bez NTA.

Objednací číslo: 6.295-539.0
Vyhledání prodejce:
Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 290 / 190 / 230
Vlastnosti
 • Intenzivní základní čistič k používání s vysokotlakými čističi a podlahovými mycími automaty.
 • Pro základní čištění silně znečištěných průmyslových podlah
 • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
 • Rychle účinný
 • Nepěnivý
 • Zvlášť vydatný
 • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
 • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
 • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
 Intenzivní základní čistič RM 750, bez NTA
 Intenzivní základní čistič RM 750, bez NTA
 Intenzivní základní čistič RM 750, bez NTA
 Intenzivní základní čistič RM 750, bez NTA
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Nebezpečí
 • H290 Může být korozivní pro kovy.
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
 • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P405 Skladujte uzamčené.
 • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
 • transport a stroje
 • mytí vozidel a motorů
 • čištění dílů
 • Čištění podlahy
 • odmaštění povrchů

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 123.17ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;