Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading

Kärcher Fleet

Management strojové flotily

kaercher_fleet_header_1260x456.jpg

Pracujte na svém úspěchu. My Vám poskytneme jasnou představu.

Kärcher Fleet je inovativní profesionální management strojové flotily od jedničky na světovém trhu s čisticí technikou. Toto jedinečné, celistvé a do budoucna zaměřené řešení bylo vyvinuto ve spolupráci s předními úklidovými firmami. Kärcher Fleet poskytuje nejrůznějším úklidovým firmám vždy relevantní informace pro úplný přehled o strojích a činnostech. Na základě toho se může urychlit optimalizace procesů a může být dosaženo větší efektivnosti při nejrůznějších druzích čištění.

Kärcher Fleet - ikona

Kärcher Fleet

Princip a užitek aplikace Kärcher Fleet spočívá ve strojových údajích, které jsou zpracovány tak, aby se z nich staly vypovídají informace. K těmto informacím lze přistupovat přes moderní webový portál. Proto mají manažeři strojové flotily (vždy podle oborové příslušnosti) na výběr různé verze portálů. Tímto způsobem poskytuje Kärcher Fleet relevantní, konkrétní a aktuální informace pro konkrétní typ strojové flotily.

Struktury, místa použití, osoby plnící úkoly a kompetence uvnitř flotily, jakož i kritéria měření jsou vyobrazeny způsobem specifickým pro daný obor a vztahují se k danému podniku. Takto se může podstatně zvýšit spolehlivost čisticích procesů. Prostřednictvím lepší koordinace strojů, ochrany před zneužitím a odcizením jakož i vyšší disponibilitě strojů je Kärcher Fleet důležitým odlišujícím znakem pro každý obor.


Nemůžete být všude. Ale můžete vědět všechno!

To, co vidíte, je to, co potřebujete. Přístupem, který je zaměřený na plnění úkolů, obdrží uživatel Kärcher Fleetu pouze ty informace, které jsou pro něj důležité. Alarmy, varování a upozornění jsou individuálně nastavitelné. Kärcher Fleet je přesně zaměřený na požadavky nejrůznějších oborů a značí nový stupeň efektivnosti a profesionality v managementu strojové flotily.

Kärcher Fleet Cloud

Uživatelsky optimalizovaný portál

Uživatelský portál Kärcher Fleetu je přehledně strukturovaný a snadno se obsluhuje. Žádná intenzivní školení a zapracování nejsou potřeba. Důležité ukazatele ke stavu flotily jsou znázorněny pomocí diagramů. Pouhým jedním intuitivním kliknutím dosáhnete změny z přehledu k detailnímu zobrazení.

Kärcher Fleet - portál

Kärcher Fleet: Vaše výhody.

Individuálně konfigurovatelné
Autorizovaní uživatelé mohou systém Kärcher Fleet využít k různým účelům. Prostřednictvím individuálních nastavení může být ohnisko zájmu zaměřeno podle potřeby na informace o strojích a flotilách, na bezpečnost, spolehlivost strojů nebo kontrolu.

Kontrolovaná funkce
Kärcher Fleet zajišťuje kontrolu vitálních funkcí strojů a v případě nějaké odchylky nebo poruchy okamžitě zasílá hlášení automatizovaným e-mailem kompetentním pracovníkům: alarmy, informace, upozornění.

Vždy a všude
Přístup na Kärcher Fleet je možný prakticky z jakéhokoli místa a v kteroukoli denní dobu: v kanceláři, na cestách, na PC popř. laptopu nebo přes mobilní telefon.

Bez instalace
Kärcher Fleet je webové řešení, pro které je potřeba pouze funkční, chráněné internetové připojení, aby mohl být tento systém managementu strojové flotily využit v celém svém rozsahu. Telematický box posílá všechny informace zašifrované prostřednictvím moderní techniky přenosu dat (GSM) v UMTS-tempu na světově disponibilní server-cloud. Přes tento cloud pak přistupují autorizovaní uživatelé k pro ně důležitým údajům a vyhodnocením.


Jednoduché plánování a ovládání

Kdyby byl kompletní management strojové flotily snadný, měl by jej každý. A přesně to je cíl Kärcher Fleetu. V tomto inovativním, a zároveň funkčním i uživatelsky komfortním systému se sdružují zkušenosti a znalosti jedničky na světovém trhu čisticí techniky s praktickou expertízou předních úklidových firem. Výsledek je přesvědčivý: Kärcher Fleet je působivě výkonný a pozoruhodně snadno použitelný.

Kärcher Fleet - snadné plánování

Kontakt

Pokud Vás zajímá naše inovativní řešení, tak nás kontaktujte: