Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading

Kärcher Manage

Váš úspěch bude digitální. Spravujte a optimalizujte Vaše manuální procesy čištění a pracovní postupy digitálně. Pomocí aplikace Kärcher Manage vám nabízíme softwarové řešení pro plánování, kontrolu a řízení kvality vašich úkolů v rámci budov.

Kärcher Manage

Management potřebuje spolehlivé informace

Software Kärcher Manage Vám poskytne všechny potřebné informace, abyste mohli optimalizovat váš management čištění a management budov. K tomu potřebná data snadno zaznamenáte a vyhodnotíte. Kärcher Manage se hladce integruje do vašich provozních pracovních postupů a postupů vašich zaměstnanců. Obsluha je velmi jednoduchá a intuitivní, takže s ním dokáže pracovat každý bez zvláštních vstupních znalostí.


Pomocí Kärcher Manage zaznamenáte pracovní časy a časy čištění i jeho úspěch ve zlomku k tomu dosud nutného času. Tužka a papír dosloužily. Vaši zaměstnanci shromažďují data, která jsou poté automaticky přenesena do systému. Právě tak rychle můžete s aplikací Kärcher Manage-App pro chytré telefony provádět kontroly kvality.


Kärcher Manage optimalizuje výměnu informací mezi zaměstnanci nebo techniky. Díky tomu mohou pracovníci nahlásit mimořádně provedené, zvláštní případy nebo například oznámit speciální čištění přímo vedoucímu objektu. Ten pak neztrácí čas, jelikož může aktivity sledovat na online portálu a zná vždy aktuální stav.

Kaercher Manage Zeiterfassung I

Sbírat informace a průkazně je vyhodnocovat

Kärcher Manage zjednodušuje management budov a čištění. Můžete tak lépe koordinovat zaměstnance, úkoly a zdroje.

Rychlá a přesná evidence a vyhodnocení časů čištění a kontrol kvality pro účinnější organizaci.

Lepší přehled o skutečné době trvání určitých úkolů. Optimalizované nasazení zaměstnanců a zdrojů i efektivnější plánování.

Spolehlivá evidence pracovní doby, i jako důkaz pro zákazníka.

Kontroly kvality Features pro nárůst kvality čištění. Získáte spokojenější zákazníky a rozpoznáte na první pohled, ve které oblasti je třeba zlepšení.

Kärcher Manage-Feature „Aktivity“ zjednodušuje propojení s ostatními oblastmi managementu budov hlášením událostí přímo odpovědným pracovníkům. Ti mají lepší přehled o nadcházejících nebo již vyřízených úkolech a tím mají procesy vždy pod kontrolou.

Nikdy jste nezaznamenávali data tak snadno

V Kärcher Manage jsou data zaznamenávána ručními skenery čárových kódů a automaticky přenášena našimi inovativními dokovacími stanicemi automaticky do Kärcher Manage portálu na principu webu. Tak jsou zaznamenané informace rychle a všude dostupné.

Kaercher Manage Device header

Skener a dokovací stanice

Kärcher Manage vám umožní zaznamenávat přesné informace o zahájení práce, vstupu a opuštění místností a ukončení práce zaměstnance. Evidence probíhá pomocí lokálně umístěných čárových kódů, které se skenují. Pomocí speciálních čárových kódů, které jsou umístěny na úklidovém vozíku, lze navíc nahlásit aktivity jako speciální úkoly a škody.

Naše čárové kódy jsou ergonomické a snadno se ovládají. Navíc lze naše skenery bez problémů ovládat vlhkýma rukama nebo v rukavicích. A jsou mimořádně robustní pro každodenní používání.

Data, která mají být zaznamenána pomocí čárových kódů, můžete definovat podle potřeby. Mohou to být škody v místnosti (např. defektní osvětlení), naplnění zásobníků na ručníky nebo kterýkoli jiný úkol.

Pokud je skener zasazen do dokovací stanice Kärcher Manage, načte automaticky uložená data a přenese je do Kärcher Manage portálu na principu webu. Krátce poté jsou tato data online k dispozici pro zobrazení. Zároveň opět nabije dokovací stanice baterie skenerů, takže jsou vždy nabité a připravené k použití.

Využitím dokovací stanice můžete software Kärcher Manage velmi snadno integrovat do každodenních pracovních postupů. Nainstalujte dokovací stanici jako výchozí a konečný bod například do úklidové komory. Přenos dat probíhá mobilním signálem. Pevně instalovaná SIM karta přenáší data bez poplatků a nevyžaduje LAN nebo WLAN přístup.

kärcher manage app

Webové rozhraní

Kärcher Manage portál vyvoláte z každého počítače online za použití internetového prohlížeče. Instalace speciálního softwaru není nutná. Obsluha je jednoduchá a intuitivní, přístup zamčený a chráněný heslem – nikdo nepovolaný nemá přístup k datům. Pomocí speciálního rolovacího systému definujete, kteří zaměstnanci mohou vidět které informace.

Portál – vaše organizační centrála

Zobrazení a vyhodnocení pracovní doby a doby úklidu
• Zobrazení a analýza výsledků kontrol kvality
• Správa hlášení a aktivit: přidělování úkolů, sledování stavu zpracování
• Vypracování různých zpráv a vyhodnocení
• Zakládání a spravování objektů čištění pomocí knih
• Zakládání a spravování pracovníků
• Manuální změna v případě chybných nebo chybějících údajů, kdy například pracovník zapomene použít skener

Kaercher Manage Scanning

Aplikace, na kterou se můžete spolehnout

Pomocí Kärcher Manage-App zkontrolujete kvalitu každého čištění rychle a spolehlivě. A vedete efektivní management informací s optimálním propojením mezi všemi účastníky.

Kaercher Manage App Header

Kontroly kvality pomocí Kärcher Manage-App

Jedno, zda se jedná o hlášení škody, provedené aktivity nebo důkazy odvedené práce. Vaši vedoucí objektu mohou pomocí Kärcher Manage-App rychle a spolehlivě provádět kontroly kvality v místě v různých místnostech a budovách. Zaznamenaná data váš chytrý telefon automaticky synchronizuje a jsou vám tak přímo k dispozici prostřednictvím webového portálu. Naše aplikace Kärcher Manage-App podporuje iOS a Android.


Hodnocení kvality čištění probíhá intuitivním systémem semaforu. Navíc můžete také pomocí aplikace uvést důvody negativního hodnocení, například nečistoty na podlaze nebo stolech, špatné čištění toalet, nevynesené odpadkové koše. Tak lze identifikovat možné problémové oblasti a odvodit z toho příčiny a individuální potřebu školení.

Kaercher App Services

Spravovat nevyřízené úkoly s dokonalým přehledem

Prostřednictvím webového portálu Kärcher Manage máte vy nebo vámi pověřené osoby kdykoli přehled o všech důležitých informacích: Od evidence pracovní doby a doby čištění až po plánování a sledování zvláštního čištění a oprav. Vidíte, jaké aktivity přijdou, které jsou ještě nesplněné, zda a komu byly přiděleny nebo již byly vyřízeny. Koordinace různých poskytovatelů služeb a řemeslníků z oblastí údržby nebo sanity nebyla ještě nikdy tak jednoduchá.

Váš webový portál Kärcher Manage vám zobrazí všechny získané informace s jejich stavem. Události, které vyžadují reakci, můžete dokonce automaticky převést na úkoly a nechat je přiřadit příslušným zaměstnancům. Například lze u nefungujícího osvětlení automaticky zaslat požadavek elektrikáři ze seznamu.

Různé druhy informací, které evidujete a spravujete pomocí softwaru Kärcher Manage, můžete zcela jednoduše přesně upravit podle požadavků vašeho zákazníka. Kärcher Manage se stane vaší spínací centrálou pro management všech úkolů, zahradnické práce, ale i jako důkaz provedené dezinfekce nebo splnění zimní údržby.

Kaercher Manage App Mobile

Tak se z dat stane měřitelná hodnota

Kärcher Manage vás podpoří, abyste byli schopni zcela vyčerpat váš potenciál. Důsledná evidence a užívání relevantních dat o čištění a managementu budov tvoří základ pro spolehlivá rozhodnutí. Lepším přehledem, úplnou transparentností a rychlou reakcí docílíte výrazně vyšší efektivnosti.

Kärcher Manage

Naše řešení pro Vaše úkoly: Čas jsou peníze. Ten, kdo šetří čas, šetří peníze. Chybování je lidské, ale lze ho transparentností snížit na minimum. Pomocí Kärcher Manage získáte všechny informace, které potřebujete, abyste trvale zlepšovali manuální procesy čištění. Z toho pro vás jako úklidovou firmu budov vyplynou důležité konkurenční výhody. Vašim zákazníkům můžete prokázat všechny činnosti bod za bodem. Úkoly plníte rychleji a kontrolovatelněji. A to zcela jednoduše, spolehlivě a daleko efektivněji. Váš Kärcher Manage: obsáhlé, přesné informace namísto systému lístečků.Přehled vašich výhod


Optimalizujete postupy úklidu
• Jednoduchá kontrola kvality
• Rychlé hlášení událostí a aktivit
• Elektronická evidence pracovní doby
• Důkaz odvedené práce vůči zákazníkům
• Přehled o všech nevyřízených aktivitách a speciálních úklidech

 

 

Services Fleet