Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading

eco!efficiency – s účinností dosáhnout více.

Jméno Kärcher znamená celosvětově sílu, kvalitu a inovaci. A znalosti čištění, které určují nová měřítka. Jako světový lídr v oblasti čisticích systémů je společnost Kärcher jednou z hnacích sil technologického pokroku nejen v této oblasti: více než 600 zaměstnanců ve výzkumu a vývoji pracuje na ještě hospodářnějších a ekologičtějších procesech a produktech. S použitím nejmodernějších technologií v konstrukci, vývoji, designu a testování. S cílem dosáhnout ještě vyšší účinnosti, ještě delší životnosti a ještě lepší ochrany životního prostředí. A s vysokou kvalitou služeb v průběhu celé životnosti až k vrácení a odborně provedené recyklaci. Vždy se řídí zásadou, že zákazník je měřítkem všeho záležitostí. Přesněji řečeno v programu, který nechá budoucnost vyrůst ze zodpovědnosti: Kärcher eco!efficiency.

Eco!efficiency

Ukázat době směr.

Kdo chce hýbat světem a změnit jej, musí ukázat směr. A přiznat barvu. Modré symboly různých základních kamenů Kärcher eco!efficiency ukazují na první pohled, kde společnost Kärcher se svou inovativní silou dosahuje měřitelně větší a lepší účinnosti. Kärcher eco!efficiency zaveden ve všech oblastech podnikání a je nedílnou součástí podnikatelského myšlení a jednání.

Měřitelná úspora času

eco!efficiency - vysoká recyklovatelnost

eco!efficiency - snížená spotřeba vody

eco!efficiency - méně hluku

eco!efficiency - inteligentní energetická účinnost

eco!efficiency - příkladná opravitelnost

eco!efficiency - výběr materiálu přizpůsoben použití

eco!efficiency - snížení emisí CO2

eco!efficiency - optimalizované podnikové procesy

eco!efficiency - menší zatěžování odpadních vod

eco!efficiency - prodloužená životnost

eco!efficiency - cíleně dávkované čisticí prostředky

eco!efficiency - snížená spotřeba materiálu

eco!efficiency - účinná filtrace prachu

eco!efficiency comprehensive spare parts


Všechno jde. Především efektivněji.

Účinnost má nejrůznější rozměry: Snížení spotřeby energie. Vyšší účinnost spalovacích motorů. Nižší spotřeba čisticích prostředků. Vyhýbání se běžnému balení vysoce koncentrovanými přípravky. Konstruktivní recyklovatelnost nebo i minimalizace komponent. Efekty, kterých může být dosaženo jen novými nápady a inovativními technologiemi. A které potřebují jen jediné - vůle a schopnost je skutečně realizovat.

Společnost Kärcher nabízí již dnes rozsáhlý program přístrojů a čisticích prostředků s přísudkem eco!efficiency, se kterými může uživatel stejně tak účinně jako hospodárně a šetrně vůči životnímu prostředku čistit v nejrůznějších oblastech. Přístroje Kärcher se stupněm eco!efficiency nabízejí možnost pracovat při lehčích nečistotách se sníženým výkonem a tím ušetřit jak energii a čisticí prostředky, tak i stroje. Přístroje Kärcher se standardem eco!efficiency disponují rozsáhlými technickými zařízeními pro trvalé úspory energie, čisticích prostředků a pracovního času.


Vysavače eco!efficiency na suché nečistoty: Silně sající. Úsporné. Tiché.

S o 40 procent nižším výkonem dosahují eco!efficiency vysavače na suché nečistoty 98 procent sacího výkonu základního přístroje, což pro každodenní údržbové čištění naprosto postačuje. Přitom eco!efficiency přístroje s měřitelně i pocitově poloviční hlasitostí vysávají sympaticky tiše.

Vysavač T 12/1 eco!efficiency např. dosahuje optimálního poměru mezi čisticím výkonem a spotřebou energie a činí přítrž pověrám, že výkon lze nahradit jen jednou věcí, a sice větším výkonem. Hodně pomáhá jen tehdy hodně, pokud člověk nemůže moc dělat. Vysavače na suché nečistoty s výkonem motorů 750 Watt pro kanceláře a hotely plně postačuje. Sací výkon pod 200 Watt nepostačuje, od 200 Watt je stále lepší.

Při 750 Watt je dosažen bod optimálního sacího výkonu, který plně postačuje pro čištění běžného domácího prachu na textiliích nebo tvrdých plochách. Výsledek čištění prostřednictvím vyššího sacího výkonu pak je lepší již jen nepatrně. Vyšší sací výkon kromě toho může zesilovat tažné síly na kobercích s vyšším vlasem. Tak vysoký výkon sám sebe zpomaluje.

 

eco!efficiency - T12/1

Nejefektivnější: HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency.

Inovativní vysokotlaký čistič s ohřevem HDS-E 8/16-4 M od společnosti Kärcher zdůrazňuje aktuální stav energetické účinnosti. A ukazuje, že inovativní špičková technologie může na naléhavé otázky současné doby dát ty správné odpovědi: s až 40% úsporou energie v režimu Stand-by.

Kärcher HDS-E 8/16-4 M produkuje horkou vodou střídavým proudem 400 Volt a může tak být použit všude tam, kde jsou zplodiny nežádoucí či dokonce zakázané. 3 modely s topnými výkony 12, 24 a 36 kW jsou vybaveny stupněm eco!efficiency, ve kterém se při 60 °C dá čistit obzvláště účinně. Na zvláště odolné nečistoty lze teplotu vody zvýšit až na 85 °C. Díky vysokému výkonu a funkci Servo Control lze udržet teplotu u 36-kW-modelů v trvalém provozu až na 80 °C. Komora s rychlým ohřevem u 12-kW-modelů umožňuje výrazně zkrátit dobu předohřevu. Všechny HDS-E 8/16-4 M jsou vybaveny nereznoucím bojlerem z ušlechtilé oceli, integrovaným zařízením na ochranu před vodním kamenem, pohodlnou pomůckou pro naklopení pro snadné manévrování a uzavíratelnou přihrádkou na příslušenství a nářadí.

Kärcher HDS-E 8/16-4 M snižuje díky jedinečné izolaci bojleru spotřebu energie v režimu Stand-by až o 40 procent v závislosti na použití a modelu. Na grafu výše je znázorněno vyzařování tepla izolovaného bojleru (vlevo na obrázku) ve srovnání s neizolovaným bojlerem.

eco!efficiency - HDS-E

Čisticí prostředky eco!efficiency.

Při mnoha čištěních jsou nezbytné účinné čisticí prostředky, aby se dosáhlo přesvědčivých výsledků. Na tom se v zásadě nic nezmění, stoupají však požadavky na ochranu životního prostředí a hospodárnost. To vyžaduje rovnováhu mezi čisticí silou na jedné straně a šetrností pro uživatele, materiály a životní prostředí na straně druhé. Je třeba udržovat tuto rovnováhu, ovšem stále na vyšší úrovni. Společnost Kärcher neustále pracuje ve svých vývojových laboratořích a vlastní výrobě na čisticích prostředcích budoucnosti. Výsledek je přesvědčivý: čisticí prostředky Kärcher eco!efficiency.

 

eco!efficiency - čisticí prostředky

Promyšleno dva kroky dopředu: Stupeň eco!efficiency.

Významný vývoj se uskutečňuje přirozeně v etapách. Rozhodujícím vývojem u čisticích přístrojů je stupeň Kärcher eco!efficiency, který může být aktivován jedním otočením během provozu. Ve stupni eco!efficiency se funkce strojů automaticky řídí s optimální účinností. Tím se spotřeba energie, vody a čisticích prostředků citelně sníží. Šetrnost vůči materiálu a strojům je další efekt, který ohromí delšími intervaly pro údržbu, nižšími servisními náklady a optimalizovanou životností.

Podlahové mycí stroje s odsáváním se stupněm eco!efficiency

Početné řady podlahových mycích strojů Kärcher s odsáváním a pohonem pojezdu nebo Step-on-vedením jsou již vybaveny stupněm eco!efficiency. Ve stupni eco!efficiency se na lehčí nečistoty snižuje počet otáček kartáčů a sací síla na postačující výkon. Je tak s výrazně nižší spotřebou a šetrně vůči strojům dosahováno přesvědčivých výsledků. Až 20 procent energie a 10 procent vody a čisticích prostředků tak v současné době lze ušetřit ve stupni eco!efficiency. Osvědčené technologie jako inteligentní dávkování čisticích prostředků Dose nebo vyměnitelné kartáčové hlavy přinášejí další body účinnosti. S novými nápady a technologickými inovacemi, které jsou také již ve vývoji a v testování, již brzy budou možná další významná zlepšení účinnosti.

 

eco!efficiency - podlahové mycí stroje s odsáváním - stupeň

Vysokotlaké čističe se stupněm eco!efficiency

Vysokotlaké čističe s ohřevem vyžadují ze zásady vyšší spotřebu energie a při zvláště odolných nečistotách taktéž další čisticí prostředky. Přesto však je vysokotlaké čištění s ohřevem v porovnání s běžným čištěním velmi efektivní technologie. S horkou pod vysokým tlakem lze dosáhnout srovnatelných výsledků čištění při výrazně nižší spotřebě vody. Nicméně vysokotlaké čističe Kärcher s ohřevem mohou splnit mnohem náročnější čisticí úkoly, které by byly s vodou, čisticím prostředkem a ručním kartáčem nemyslitelné. Množství ušetřené vody a čisticích prostředků výrazně převažuje nad použitím tepelné energie. Ušetřený pracovní čas navíc přináší ještě mnohonásobně vyšší hospodářský efekt.

Nové vysokotlaké čističe Kärcher s ohřevem a stupněm eco!efficiency zvyšují náskok v účinnosti ještě zřetelněji. Pokud je stupeň eco!efficiency aktivní, je teplota vody regulována na 60 °C, neboť 60 °C zcela postačuje pro splnění většiny úkolů čištění. Nejen při lehčích nečistotách, ale i při středně silných. Se stupněm eco!efficiency vysokotlakých čističů Kärcher s ohřevem se dosahuje dokonalé rovnováhy mezi výkonem čištění a spotřebou energie - bez kompromisů ve výsledku.

 

eco!efficiency - vysokotlaké čističe - stupeň