Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kärcher spol. s r. o.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Jméno a kontaktní údaje správce:

Kärcher spol. s r. o.
IČO: 48535761
Modletice 141

PSČ 251 01
Tel: 323 606 014
E-mail: info@karcher.cz

 

(dále jen: „Kärcher“)

postupuje při veškerých procesech zpracování osobních údajů (např. shromažďování, použití či zpřístupnění) podle platných právních předpisů.

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě jako např. Vaše jméno, Vaše adresa, Vaše telefonní číslo, Vaše datum narození a další.

Následující prohlášení Vám přináší přehled o tom, jaké osobní údaje se zpracovávají, jakým způsobem se osobní údaje využívají a předávají dále, jaká opatření společnost Kärcher na ochranu vašich údajů přijala a jak můžete uplatnit svá práva.


§ 1 Shromažďování, užívání a uchovávání osobních údajů

Pokud využijete online nabídku společnosti Kärcher, může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. Veškeré osobní údaje zpracováváme podle zásad GDPR. Tímto si Vás jakožto subjekt údajů dovolujeme informovat o Vašich právech a jejich ochraně.

1. Návštěva internetových stránek společnosti Kärcher obecně

Při návštěvě internetových stránek společnosti Kärcher poskytujete (jako technickou nutnost) prostřednictvím svého internetového prohlížeče údaje našemu internetovému serveru. Během probíhajícího spojení se mezi Vaším internetovým prohlížečem a naším internetovým serverem zaznamenávají následující údaje:

-       datum a čas požadavku

-       jméno požadovaného souboru

-       stránka, ze které byl soubor požadován

-       status přístupu (soubor přenesen, soubor nebyl nalezen atd.)

-       použitý internetový prohlížeč a použitý operační systém

-       kompletní IP adresa počítače

-       přenesené množství dat

 

Z důvodů technické bezpečnosti, obzvláště pak na obranu proti pokusům napadení našeho internetového serveru, jsou tyto údaje z naší strany krátkodobě ukládány. Zpětné vazba na jednotlivé osoby na základě těchto údajů pro nás není možná. Tyto informace se zpracovávají zejména na základě zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Další osobní údaje se shromažďují pouze tehdy, jestliže tyto dobrovolně poskytnete, třeba v rámci poptávky nebo registrace. Vámi poskytnuté osobní údaje použije společnost Kärcher vždy podle konkrétní situace - k reakci na Vaši poptávku, k realizaci Vaší objednávky nebo za účelem technické administrace internetových stránek.

Ke zpracování osobních údajů dochází v těchto případech:

2. Internetový obchod (e-shop)

Navštívíte-li náš internetový obchod, zpracováváme pro splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností Kärcher, resp. k provedení opatření před uzavřením smlouvy podle článku 6 odstavec 1 písmeno b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) následující informace:

a) Objednávka bez zřízení zákaznického účtu

V případě objednávky v rámci internetového obchodu jsou shromažďovány prostřednictvím povinných polí všechny údaje, které jsou potřeba k  realizaci objednávky v rozsahu: Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa (fakturační a případně odlišná adresa dodání).

Vaše osobní údaje se zpracovávají za účelem realizace Vaší objednávky.

b) Zákaznický účet / registrace na MyKärcher

Je také možné se pro nákup u společnosti Kärcher zaregistrovat a následně se do systému jednoduše přihlašovat přes Vaši e-mailovou adresu a heslo, které si sami zvolíte. Společnost Kärcher uchovává Vámi zadané údaje v rozsahu: Vaše jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo pro účely zřízení zákaznického účtu, prostřednictvím kterého je Vaše následná objednávka přijata, zpracována a zrealizována.

Pokud se uskuteční nákup prostřednictvím uživatelské oblasti chráněné heslem (internetový obchod nebo zakázka na opravu), ukládají se navíc údaje o adrese.

Společnost Kärcher si ponechá Vaše údaje pro další objednávky, dokud bude z Vaší strany registrace zachována. Přitom máte právo kdykoli své registrační údaje změnit, opravit a/nebo nechat společností Kärcher vymazat.

Tyto údaje se uchovávají u našeho poskytovatele cloudu, společnosti Amazon Web Service v Irsku a/nebo Frankfurtu nad Mohanem.

c) Uchovávání údajů objednávky

Získá-li společnost Kärcher Vaše osobní údaje  za účelem realizace objednávky, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu realizace objednávky a dále v nezbytně nutném rozsahu po jejím dokončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany společnosti Kärcher a/nebo z Vaší strany.

d) Návštěva jiného prodejního obchodu

Pokud při svém nákupu navštívíte jiný prodejní obchod – např. když se kliknutím na odkaz na internetových stránkách společnosti Kärcher dostanete na nabídku internetového obchodu některého z našich autorizovaných prodejců, a zde pokračujete v procesu objednávky, společnost Kärcher nezískává žádné Vaše osobní údaje, neboť provádíte nákupní proces u jiného prodejce. V tomto případě prosím sledujte informace o ochraně osobních údajů příslušného prodejce.

3. Kontaktní formuláře

Obracíte-li se na společnost Kärcher prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách společnosti Kärcher, Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mailová adresa se zpracovávají za účelem realizace Vaší poptávky (vč. předání Vaší poptávky na příslušné kontaktní osoby a jejího efektivního zpracování) z titulu splnění smluvní povinnosti.

Vaše údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře se pro jiné účely nepoužívají, obzvláště ne pro reklamu. Po zodpovězení Vaší poptávky tuto poptávku vymažeme a s ní i související osobní údaje.

4. Průzkum trhu (např. Register&Win)                         

Společnost Kärcher užívá Vaše osobní údaje za účelem průzkumu trhu, a pokud k tomu udělíte svůj výslovný souhlas zaškrtnutím pole vedle následujícího textu:

„Mám zájem o další ankety v rámci průzkumu trhu společnosti Kärcher!“

V rámci „Register&Win“ nebo u jiných akcí za účelem průzkumu trhu společnost Kärcher zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu: oslovení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, oblast, do které se sami přiřadíte (osobně nebo služebně) a dále také – pokud tato pole vyplníte, resp. pokud zaškrtnete příslušné pole – Vaše datum narození, a dále číslo dílu, název výrobku, datum nákupu Vašeho výrobku značky Kärcher a také to, že máte zájem o další ankety v rámci průzkumu trhu.

Společnost Kärcher zpracovává Vaše údaje  za účelem průzkumu trhu z titulu souhlasu, a to pouze v případě, že svůj souhlas zaškrtnutím příslušného pole udělíte vyplněním formuláře na  https://www.kaercher.com/int/welcome.html.

5. Výherní hry

U výherních her zpracovává společnost Kärcher pouze údaje za účelem pořádání výherní hry, tedy údaje potřebné k vylosování výher a provedení příslušné výherní hry v rozsahu: Vaše jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefon. Tyto osobní údaje jsou shromažďovány z titulu plnění smluvní povinnosti (když se do hry přihlásíte).

Pouze v případě, kdy udělíte svůj výslovný souhlas s použitím svých údajů pro další účely zaškrtnutím příslušného pole, použije společnost Kärcher Vaše údaje i pro průzkum trhu nebo zasíláni newsletteru z titulu Vašeho souhlasu.

6. Akce na prodloužení záruky

Akce na prodloužení záruky se zaměřuje pouze na firemní zákazníky společnosti Kärcher. Pokud se takové akce účastníte, musíte uvést do formuláře své jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a údaje o výrobku, u kterého chcete prodloužit záruční lhůtu (povinná pole). Tyto údaje jsou potřebné pro zpracování v případě uplatnění záruky a s tím spojené nutnosti přiřadit k Vám daný výrobek, a shromažďují se z titulu plnění smluvní povinnosti - k provedení uplatnění nároku na záruku. Vyplnění ostatních polí je dobrovolné. Tyto údaje shromažďujeme  z titulu Vašeho souhlasu.

7. Proces opravy online

Využijete-li proces opravy online na myKärcher nebo na Infonet společnosti Kärcher, zpracováváme Vaše jméno, adresu, email a telefon a Vámi uvedený typ zařízení k provedení zakázky na opravu z titulu plnění smluvní povinnosti.

Po dokončení opravy budou Vaše údaje uchovány po nezbytnou dobu, která je nutná pro splnění zákonné povinnosti uchovávání osobních údajů nebo uplynutí promlčecí doby.

8. Newsletter

Pokud jste naším zákazníkem

V případě, že jste naším zákazníkem, Vám můžeme z titulu oprávněného zájmu podle GDPR a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti zasílat newslettery, které souvisejí s prodejem našich výrobků či služeb, přičemž musíte mít jasnou a zřetelnou možnost zasílání kdykoli odmítnout. proklikem v jednom z doručených e-mailů úplně dole na odkaz „Newsletter odhlásit“. Ve všech ostatních případech se prosím obraťte na /marketingové oddělení společnosti Kärcher na e-mail marketing@karcher.cz.

Pokud ještě nejste naším zákazníkem

O udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky. Newsletter společnosti Kärcher můžete odebírat prostřednictvím zadání Vaší e-mailové adresy bez nutnosti zadávání svého jména, to vše pokud se k tomu:

- zaregistrujete zadáním své e-mailové adresy a

- zasílání newsletteru výslovně odsouhlasíte zaškrtnutím políčka vedle následujícího textu:

„Chci odebírat newsletter společnosti Kärcher a potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o svých právech v souvislosti s ochranou osobních údajů."

Po udělení souhlasu, který je pro zasílání newsletterů vyžadován, Vám bude doručen potvrzující e-mail.  Poté bude společnost Kärcher užívat Vaši e-mailovou adresu jako adresu příjemce e-mailů pro newslettery, díky kterému budete pravidelně získávat informace o aktuálních nabídkách a výrobcích společnosti Kärcher. Zpracování údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu. Newsletter můžete kdykoli opět odhlásit příslušným způsobem uvedeným v obdrženém e-mailu marketing@karcher.cz.

Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby společnosti Kärcher.

Při zpracovávání osobních údajů z titulu přímého marketingu máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů.

 

§ 2 Předání, doba uchování a vymazání osobních údajů

Předávání:

Osobní údaje mohou být předávány příjemcům v rámci skupiny podniků Kärcher, neboť společnost Kärcher má v tomto případě v souladu s recitálem 48 GDPR oprávněný zájem na předání osobních údajů pro vnitřní administrativní účely.

Doba uchování:

Vaše údaje jsou u nás uloženy po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu a dále pak po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i Vašeho souvisejícího nároku.

V případech, kde nám to ukládá závazný předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše údaje, po předepsanou dobu.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu ukládáme Vaše údaje po dobu 3 let, od skončení realizace našeho posledního smluvního vztahu.

Pro marketingové účely prováděné na základě souhlasu ukládáme Vaše údaje po dobu 3 let, tak jak je uvedeno v souhlasu.

1. Návštěva internetových stránek společnosti Kärcher

Údaje uložené při pouhé návštěvě internetových stránek společnosti Kärcher (§ 1)
se dále žádným příjemcům neposkytují ani nezpřístupňují.

2. Internetový obchod

a) Vymazání zákaznického účtu

Máte-li v rámci internetového obchodu společnosti Kärcher zaregistrovaný zákaznický účet, společnost Kärcher vymaže Vaši registraci, pokud toto přání oznámíte na e-mailovou adresu info@karcher.cz (§ 6).

b) Kontrola bonity

Naše společnost při uzavírání smluv a v určitých dalších případech, kdy existuje oprávněný zájem, pravidelně kontroluje bonitu i u stávajících zákazníků.

3. Kontaktní formulář

Pouze v případě, kdy se Vaše poptávka nebo poznámka týká jiné společnosti skupiny Kärcher (jejíž je společnost Kärcher spol. s r.o. členem) než té, jejíž kontaktní formulář jste použili, bude Vaše zpráva a k ní náležející údaje předány správné kontaktní osobě v rámci skupiny. Předání osobních údajů, které jste uvedli do online kontaktního formuláře společnosti Kärcher, se neprovádí, ledaže na to budete zvlášť upozorněni.

4. Průzkum trhu

Všechny Vaše údaje získané na internetových stránkách společnosti Kärcher za účelem průzkumu trhu budou použity výhradně pro interní účely společnosti Kärcher a nebudou předány žádným třetím osobám. Budou uchovávány po dobu 3 let.

5. Výherní hry

Údaje získané v rámci výherní hry na internetových stránkách společnosti Kärcher budou kompletně a bez zbytečného odkladu po skončení akce vymazány a nebudou předány žádným třetím osobám.

6. Akce na prodloužení záruky

Vaše údaje získané při akci na prodloužení záruky vymaže společnost Kärcher po uplynutí prodloužené záruční lhůty. K předání údajů třetím osobám mimo skupinu Kärcher nedochází.

7. Newsletter

Vámi uvedená e-mailová adresa pro registraci k odběru newsletteru nebude předána třetím osobám. Pouze ke zpracování údajů v zakázce využívá společnost Kärcher společnost VIVmail.cz (IČO 28445937, Spisová značka C 142052 vedená u Městského soudu v Praze). Pokud si nadále nepřejete  newsletter odebírat (§ 5 č. 3), bude Vaše e-mailová adresa vymazána ze seznamu příjemců.

8. Postoupení úřadům a jiným orgánům veřejné správy

K předání Vašich údajů třetím osobám mimo skupinu Kärcher dochází pouze tehdy, pokud kompetentní orgán veřejné správy, resp. státní instituce vydání v konkrétním případě nařídí, pak je to pro společnost Kärcher povinnost.

 

§ 3 Bezpečnostní opatření

1. Obecná technickoorganizační opatření:

Společnost Kärcher provedla celou řadu bezpečnostních opatření, aby v přiměřeném rozsahu a adekvátně chránila informace vztahujících se k osobním údajům.
Všechny údaje uložené u společnosti Kärcher jsou chráněny fyzickými a technickými opatřeními, stejně jako opatřeními procesními, která omezují přístup k informacím na speciálně autorizované osoby v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Internetové stránky společnosti Kärcher se nacházejí za softwarovým firewallem, aby se zabránilo přístupu z jiných sítí, které jsou připojeny k internetu. Kromě toho přístup k informacím vztahujícím se k osobním údajům dostávají pouze zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují k plnění speciálních úkolů. Tito pracovníci jsou ohledně bezpečnosti a praxe při ochraně údajů vyškoleni a nakládají s Vašimi údaji důvěrně.

2. Bezpečný přenos dat

Přenos Vašich osobních údajů v rámci procesu objednávky v internetovém obchodu probíhá kódovaně za použití technologie Industrie-Standard Secure-Socket-Layer („SSL“). (protokol SSL verze 3).

3. Informace o kreditní kartě

Informace o Vaší kreditní kartě, které můžete v rámci procesu objednávání zadávat, nejsou ve společnosti Kärcher ukládány, ale získává je prostřednictvím zabezpečeného přenosu (hypertext transfer protocol secure „https“) kódované přímo poskytovatel platebních služeb.

4. Hesla

Vaše heslo pro přístup na naše internetové stránky neposkytujte nikdy třetím osobám a také ho pravidelně obměňujte. Chcete-li opustit svůj zákaznický účet v internetovém obchodu, odhlaste se a zavřete svůj prohlížeč, aby se zabránilo získání neoprávněného přístupu nepovolaným osobám.

 

§ 4 Cookies / reklama související s používáním (Behavioural Advertising)

Společnost Kärcher vytváří z titulu oprávněného zájmu za účelem reklamy, průzkumu trhu nebo k tvorbě internetových stránek společnosti Kärcher podle konkrétních potřeb uživatelské profily, pokud proti tomu uživatel nemá námitky. Vaše možnost nesouhlasu je zobrazena vždy u jednotlivých technických opatření.

1. Využívání cookies

Na našich internetových stránkách používáme „cookies“ pro tzv. Behavioural Targeting. Jedná se o textové soubory, prostřednictvím kterých se ukládají na Váš pevný disk údaje s uživatelskými informacemi (navštívené internetové stránky, počet návštěv, časy návštěv, čas strávený na jednotlivých stránkách atd.), tedy uživatelské profily. Tyto uživatelské profily jsou anonymně a technickou (statistickou) metodou hodnocení vyhodnoceny, aby později při nahrávání internetové reklamy (např. bannerů) na jiných internetových stránkách umožnily výběr vztahující se k zájmům příslušného uživatele. V žádném případě se v cookies neukládají osobní údaje, jako je např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa. Cookies můžete kdykoliv ze svého počítače odstranit. Pomocí nastavení Vašeho prohlížeče také můžete ukládání cookies ze zásady zakázat. Možná pak ale nebude možné všechny internetové stránky společnosti Kärcher kompletně a/nebo správně zobrazit.

2. Behavioural Advertising

Poskytovatel služeb Behaviour Targeting společnost Colpirio.com s.r.o. získává IP adresu přímo – na internetových stránkách společnosti Kärcher, která je– zde však uložena a zpracována pouze ve zkrácené nebo kódované podobě (tzn. nahrazena jiným pořadím čísel, které neumožňuje žádnou zpětnou vazbu na původní pořadí čísel IP a nelze ji tedy zpětně vysledovat). Společnost Colpirio.com s.r.o. nabízí také reklamu pro internetové stránky jiných poskytovatelů a používá své systémy, aby bylo možné vybrat získané údaje za účelem reklamy cílené na uživatele. Další informace o ochraně údajů v rámci Behavioural Targeting společnosti Colpirio.com s.r.o. a jejích technologiích najdete na https://privacy-policy.colpirio.howler.cognito.cz/. Zde také můžete rozporovat anonymní analýzu Vašeho surfování. Pomocí nastavení Vašeho prohlížeče také můžete ukládání cookies ze zásady zakázat. Možná pak ale nebude možné všechny internetové stránky společnosti Kärcher kompletně a/nebo správně zobrazit.

3. Adobe Analytics

Na těchto internetových stránkách se používá kromě Adobe Analytics, služby pro webové analýzy systému Adobe System, také Software Ireland Limited („Adobe“). Adobe Analytics používá tzv. „cookies”, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vámi užívaných internetových stránek. Pokud se informace vytvořené souborem cookie o používání internetových stránek postoupí na server Adobe, je pak nastavením zajištěno, že IP adresa je před geolokací anonymizována a před uložením nahrazena vygenerovanou IP adresou. Z pověření provozovatele těchto internetových stránek použije Adobe tyto informace k vyhodnocení užívání internetových stránek uživateli, k sestavování reportů o aktivitách na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb vůči provozovateli internetových stránek spojených s užíváním internetových stránek a internetu. Adresa IP zaslaná vaším prohlížečem jako součást aplikace Adobe Analytics nebude sloučena společností Adobe s žádnými dalšími údaji. Ukládání souborů Cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všechny funkce těchto internetových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete získávání údajů vytvořených pomocí cookies a vztahujících se k Vašemu užívání internetových stránek (včetně vaší IP adresy) od Adobe a také zpracování těchto dat prostřednictvím Adobe zabránit, když si pomocí následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete plug in prohlížeče: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

4. Target

Jakmile spustíte internetové stránky a s těmito interaguje, a spustí se oznámení, u kterých se používají služby Google Remarketing Code, Sklik Retargeting kód, Facebook Pixel, jsou získávány informace o prohlížení, užívání a interakcích. Google Remarketing Code, Facebook Pixel může sbírat i informace, které identifikují prohlížeč a zařízení, se kterými jste dříve komunikoval. Takové informace, které se shromažďují přes služby Google, mohou obsahovat typ internetového prohlížeče, jazyk prohlížeče a použitý operační systém, adresu internetového protokolu (IP adresu), jednoznačné identifikátory dostupné na zařízení uživatele, způsob připojení (kabelové nebo Wi-Fi), region, ve kterém se zařízení nachází, síť, ke které je zařízení připojeno, zeměpisnou délku / šířku (mobilního) zařízení, mobilního operátora (je-li k dispozici), stránky a stránku, z které jste přišel a kterou potom navštívil, data o reklamě a informacích k internetovým stránkám a stránce sledované uživatelem.

K zařízením patří počítače, mobilní telefony, tablety, elektronické čtečky nebo jiné digitální přístroje, které mohou udržovat připojení k internetu.

Google Remarketing Code, Sklik Retargeting kód, Facebook Pixel nesbírá uživatelská jména, poštovní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy ani jiné osobně identifikovatelné informace o svých službách.

Google Remarketing Code, Sklik Retargeting kód, Facebook Pixel používá informace získané prostřednictvím svých služeb k tomu, abyste dostal na internetových stránkách nejužitečnější a nejrelevantnější online reklamu.

 

§ 5 Vaše práva

1. Informace

Máte kdykoli právo na informaci o uložených údajích vztahujících se k Vaší osobě, jejich původu a příjemcích, jakož i účelu zpracování údajů. V tomto ohledu se prosím obraťte na info@karcher.cz.

2. Nesouhlas (průzkum trhu)

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna. Odmítnutí se může týkat především zpracování údajů pro účely přímé reklamy. Zašlete prosím v této věci stručný e-mail na adresu kaercher.marketresearch@de.kaercher.com (nemusí obsahovat žádné odůvodnění).

3. Odvolání souhlasu (např. zasílání newsletteru)

Vámi udělený souhlas k užívání vašich osobních údajů společností Kärcher, například pro zasílání newsletterů společností Kärcher, můžete kdykoli odvolat. Chcete-li odvolat svůj souhlas k odebírání newsletterů, klikněte v jednom z doručených e-mailů úplně dole na odkaz „Newsletter odhlásit“. Ve všech ostatních případech se prosím obraťte na marketingové oddělení společnosti Kärcher na e-mail marketing@karcher.cz.

4. Další Vaše práva

Máte právo nás požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

a.         osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b.         odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

c.         vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

d.         Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e.         Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f.          Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

Máte právo na omezení zpracování, pokud dojde k některé z následujících situací:

a.         popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, společnost Kärcher mohla přesnost osobních údajů ověřit;

b.         zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

c.         společnost Kärcher již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d.         vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnost Kärcher převažují nad Vašimi oprávněnými důvody

Máte právo na přenositelnost údajů – v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zároveň se provádí automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl společnosti Kärcher, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

Máte právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat

Máte právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u společnosti Kärcher pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu

Jako subjekt údajů máte právo podat stížnost orgánu dozoru, aniž by tím byla dotčena jakákoli další správní nebo soudní právní ochrana, zejména v členském státě Vašeho bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, jste-li názoru, že zpracování vašich osobních údajů porušuje právní předpisy na ochranu údajů.

5 . Příslušný orgán dozoru

V případě stížností ohledně použití vašich osobních údajů se můžete také obrátit na příslušný dozorčí orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Úvod k Informacím o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Kärcher spol. s r.o., se sídlem Modletice 141, PSČ 251 01, IČ 485 35 761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19015, zastoupena paní Miladou Skutilovou, jednatelkou společnosti, považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči klientům a zaměstnancům, ale také vůči Vám, uchazečům o zaměstnání. Je naší prioritou poskytovat služby na špičkové úrovni a stejně se snažíme přistupovat i ke zpracování a ochraně osobních údajů a věnujeme jim proto náležitou pozornost.


V zájmu přehlednosti a srozumitelnosti jsme připravili samostatné informace o zpracování osobních údajů pro jednotlivé oblasti jejich zpracování. Tato informace je určena pro uchazeče o zaměstnání v Kärcher spol. s r.o. Naleznete v něm podrobnosti o osobních údajích, které o Vás zpracováváme v rámci náborového procesu, jak s nimi nakládáme nebo jaká máte s nimi související práva.


Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy, zejména obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétním finančním produktem či službou nebo účelem zpracování.


Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání
(dále jen „Informace o zpracování osobních údajů“)


A. Správce a jeho kontaktní údaje
Správcem osobních údajů je Kärcher spol. s r.o., se sídlem Modletice 141, PSČ 251 01, IČ 485 35 761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19015. Správce můžete kontaktovat na uvedené adrese jeho sídla.


B. Účely zpracování
Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
a) oslovení uchazečů o zaměstnání,
b) hodnocení uchazečů o zaměstnání a náborový proces,
c) ochrany práv a právních nároků společnosti.
Bez zpracování Vašich osobních údajů bychom Vás nemohli zvát na pohovory a komunikovat s Vámi a nemohli bychom ani z poskytnutých či získaných podkladů posoudit Vaši vhodnost na obsazení volného pracovního místa.


C. Právní základy pro zpracování
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely je náš oprávněný zájem na vedení náborového procesu a na ochraně našich zájmů a práv, právních nároků a ochraně majetku a osob.


D. Zpracovávané osobní údaje, jejich zdroje a dobrovolnost jejich poskytnutí
Pro výše uvedené účely zpracováváme Vaše následující osobní údaje:
a) Identifikační údaje (zejména jméno, případně jména, příjmení, titul);
b) Kontaktní údaje (zejména adresa Vašeho trvalého bydliště, případně Vámi určená adresa pro doručování, telefonní číslo a e-mailová adresa);
c) Údaje související s výkonem práce (zejména informace o Vašem vzdělání, absolvovaných školení, předchozích zkušenostech a Vámi případně sdělené pracovní reference – doporučení od předchozích zaměstnavatelů, včetně údajů vzešlých z jejich ověření);
d) Údaje potřebné pro posouzení vhodnosti uchazeče pro příslušnou pozici (např. údaje vzešlé z osobních či telefonických rozhovorů s Vámi, jako poznámky a poznatky, údaje vzešlé z případných odborných či osobnostních testů, které jste absolvoval v rámci náborového procesu);
e) Další údaje (zejména údaje námi odůvodněně požadované pro konkrétní pozici, nebo také údaje, které se dobrovolně rozhodnete sdílet s námi v rámci náborového procesu - rozsah této množiny osobních údajů bude velmi individuální, neboť závisí na tom, které osobní údaje se rozhodnete nám sdělit. Mohou to být např. informace o Vašem rodinném stavu, imigračním statusu, obsah motivačního dopisu, není-li námi povinně vyžadován).
Vaše osobní údaje získáváme především od Vás, a to v rámci náborového procesu, případně rovněž od osob poskytujících reference. V některých případech Vaše osobní údaje získáváme naším pozorováním či posuzováním během náborového procesu, a případně též z veřejně dostupných zdrojů.


Dobrovolnost
V nadpisu této kapitoly sice píšeme o dobrovolnosti poskytnutí Vašich osobních údajů, a v tomto nijak nelžeme, protože poskytnutí osobních údajů stejně jako uzavření pracovní či obdobné smlouvy s námi skutečně dobrovolné je, ale i tady existuje „ale“…
Poskytnutí výše uvedených údajů (vyjma těch, které se rozhodnete sdělit dobrovolně) a především těch, které si od Vás výslovně vyžádáme, je požadavkem nezbytným k možnosti provést řádně náborový proces a s ním spojené výběrové řízení, zhodnotit Vás jako uchazeče a případně Vás přijmout jako našeho nového kolegu. Tyto údaje sice tedy poskytujete dobrovolně, ale když je odmítnete poskytnout, nemůžete se bohužel stát naším zaměstnancem (a někdy se ani nebudete moci zúčastnit výběrového řízení).
Protože bez výše uvedených údajů není možné provést řádně náborový proces a následně případně uzavřít pracovní či obdobnou smlouvu uzavřít, nepodléhá v naprosté většině případů zpracování těchto Vašich osobních údajů pro zmíněné účely Vašemu souhlasu.
Při zpracování Vašich osobních údajů na základě některého z našich oprávněných zájmů není nezbytný Váš souhlas. Nicméně zde máte právo vznést proti takovému zpracování námitku.
Při zpracování osobních údajů v rámci některých výběrových řízení může dojít k profilování, což znamená, že v určitých situacích na základě Vašich odpovědí na určité otázky pro naše účely můžeme sestavit Váš profil. S takto sestaveným profilem je však vždy dále pracováno naším zaměstnancem, nedochází k automatizovanému rozhodování a vytvořený profil je pouze jedním z mnoha faktorů posuzovaných v rámci konkrétního výběrového řízení. Nikdy o Vás nečiníme plně automatizované rozhodnutí, tj. rozhodnutí bez zásahu lidského prvku. Protože u nás nejste předmětem automatizovaného rozhodování s právními či obdobnými účinky, uplatnění práv s tím spojených z povahy věci není možné.


E. Doba uchování osobních údajů.
Osobní údaje uchováváme vždy alespoň po dobu trvání náborového procesu a s ním spojeného konkrétního výběrového řízení.
Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany práv a právních nároků společnosti po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let od skončení náborového procesu a s ním spojeného konkrétního výběrového řízení. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.


F. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.
Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou provozovatelé pracovních portálů a dodavatelé IT řešení, v případě zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v rámci náborového procesu. Vaše osobní údaje však nepředáváme dalším správcům.


G. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:
Právo na přístup G.1
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.
Právo na opravu G.2
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
Právo na výmaz G.3
V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
a) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
b) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
c) ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Toto právo však nemáte a Vaše osobní údaje nebudou vymazány, pokud:
a) je zpracování nezbytné pro splnění naší právní povinnosti,
b) je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků včetně plnění smluvní povinnosti,
c) je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu a nebylo vyhověno Vaší individuální námitce,
d) je zpracování nezbytné pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely.
Právo na omezení zpracování G.4
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit vždy když:
a) popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné, nebo
b) vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
Na Vaši výslovnou žádost pak zpracování osobních údajů omezíme také v těchto případech:
a) Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), nebo
b) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.
Právo vznést námitku proti zpracování G.5
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vzhledem k tomu, že nejde o marketingové aktivity, můžete vznést jen individuální námitku – a to domníváte-li se, že z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace převažuje Váš individuální zájem na ukončení zpracování Vašich osobních údajů nad našimi oprávněnými zájmy pro takové zpracování. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud s Vámi uvedenými důvody budeme souhlasit a nenalezneme-li závažné oprávněné důvody pro pokračování v takovém zpracování.


H. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Žádosti o uplatnění práva
Žádost je lépe podat písemně, na formuláři. Na jedné žádosti je možno uplatnit výkon pouze jednoho práva.
S ohledem na potřebu zajištění ochrany Vašich osobních údajů a možná rizika zneužití osobních údajů při přenosu údajů mezi námi a Vámi, jsme stanovili níže způsoby, kterými lze přijmout a reagovat na žádosti o uplatnění práva.
Tyto způsoby zohledňují nutnost jednoznačného ověření Vaší identity jako osoby podávající žádost a také zajišťují bezpečný způsob přenos dat od nás k Vám. Žádostem podaným jinak než níže stanovenými způsoby nebude moci být vyhověno, na což bude každý žadatel upozorněn a rovněž informován o možnostech správného způsobu podání žádosti.
Pro podání žádosti o uplatnění práva lze použít tyto způsoby
a) osobně na kterékoli naší pobočce,
b) doporučenou poštovní zásilkou na adresu,
(podpis žadatele nebo jeho zástupce musí být úředně ověřen, v případě zástupce musí být přiložen originál plné moci zástupce žadatele s úředně ověřeným podpisem),
c) e-mailem na centrálu společnosti (součástí e-mailu musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem),
d) datovou schránkou.
Pro zaslání nebo převzetí odpovědi na žádosti o uplatnění práva lze použít tyto způsoby
a) osobně na naší Vámi zvolené pobočce, v provozní době společnosti,
b) doporučenou poštovní zásilkou do vlastních rukou žadatele nebo jeho zástupce,
c) datovou schránkou žadatele nebo jeho zástupce.
Pokud neurčíte v žádosti preferovaný způsob odpovědi, bude odpověď zaslaná doporučenou poštovní zásilkou.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do 1 měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další 2 měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.
Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů H.1
Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
ÚOOÚ sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.
Účinnost H.2
Tyto Informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.
Podrobnosti o zpracování osobních údajů lze nalézt na našich internetových stránkách.