TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ. JIŽ OD SAMÉHO ZAČÁTKU.

Převzetí odpovědnosti - to byla od začátku zásadní součást podnikové kultury ve společnosti Kärcher. Alfred Kärcher a jeho manželka se řídili poznatkem, že trvalý ekonomický úspěch je možný pouze při zohlednění sociálních problémů.
 

Alfred a Irene Kärcher

Udržitelnost v historii společnosti

Myšlení a jednání s ohledem na udržitelnost má ve společnosti Kärcher dlouhou tradici. Pro Alfreda Kärchera byl blahobyt jeho zaměstnanců a ochrana životního prostředí záležitostí, která mu byla blízká. V roce 1939, kdy se začínající společnost přestěhovala do Winnendenu, postavil Alfred Kärcher v areálu společnosti vlastní čistírnu odpadních vod. V roce 1940 založil nadaci Alfreda Kärchera pro zaměstnance v nouzi, která v letech 1943 až 1948 vyráběla hračky pro děti jako vánoční dárky. Následovalo mnoho dalších milníků.

I dnes je koncept udržitelnosti ve společnosti stále hluboce zakořeněný. Stanovili jsme si jasný cíl pro naše řízení udržitelnosti. Chceme se stát měřítkem na trhu s úklidem, pokud jde o udržitelnost s nejvyšší informovaností a spokojeností zákazníků. K uskutečnění této vize spoléhá skupina Kärcher na strategické cíle udržitelnosti na několik let. Za tím stojí myšlenka, že udržitelnost musí prostupovat společností, aby dosáhla efektu.

Tři tematické oblasti

Na základě výsledků průzkumu mezi zúčastněnými stranami byl v roce 2014 schválen program udržitelnosti „Sustainability Excellence“. Zahrnuje 14 zastřešujících cílů pro celou skupinu, které jsou rozděleny do šesti oblastí činnosti a jsou zaměřeny na principy „Globálního paktu OSN“, který jsme podepsali v roce 2011. Od začátku roku 2016 jsme se zavázali k „pařížskému závazku k akci“, a tedy ke globální ochraně klimatu s cílem omezit globální oteplování pod 2 ° C.

S první strategií udržitelnosti se znovu stala významnou společenská odpovědnost podniků (CSR), která byla systematicky rozvíjena. Za tímto účelem byli jmenováni například úředníci pro životní prostředí ve všech výrobních a logistických závodech, kteří jsou rovněž kontaktními místy pro řízení udržitelnosti na jejich pracovišti. Opatření jsou koordinována pro celou skupinu Kärcher v řídícím výboru pro CSR. Nejdůležitější částí jsou tři strategické tematické oblasti „Příroda, kultura, společnost“, „Produkty a dodavatelský řetězec“ a „Zaměstnanci“.

Pohled do budoucnosti

S cíli udržitelnosti do roku 2025 jsme spojili tři iniciativy pro další zlepšování výkonu udržitelnosti. Vycházejí z cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a pokračují v programu udržitelnosti „Sustainability Excellence“. Tři iniciativy „Nulové emise“, „Redukovat, znovu používat, recyklovat
“ a „Sociální hrdina“ zastřešují různé projekty a cíle.

Historie společnosti a aktuální problémy udržitelnosti