Management dodavatelů u společnosti Kärcher

Dodavatelé jsou pro společnost Alfred Kärcher GmbH & Co. KG a její holdingové podniky podstatným faktorem úspěchu. Pro dosažení optimálních výsledků jsou proto integrováni do řetězce tvorby hodnot.

Lieferantenmanagement

Pro nás jako podnik jsou přitom zvlášť důležité tyto principy:


• Usilujeme o dlouhodobé vztahy s našimi dodavateli.
• Klademe důraz na včasnost, jistotu, spolehlivost, kvalitu a stabilitu.
• Jasná a otevřená komunikace věcným způsobem zaměřená na cíl je základem spolupráce.
• Očekáváme od našich dodavatelů flexibilitu dodacích termínů, objednávaného množství a ostatních změn, abychom byli schopni včas reagovat na výkyvy trhu.
• Udržujeme úzká partnerství s našimi dodavateli a investujeme do partnerů s velkým vývojovým potenciálem.
• Sázíme na dlouhodobé efekty úspor, které jsou přínosné pro všechny účastníky dodacího řetězce.

Pro ještě lepší a efektivnější spolupráci byl proto zaveden systém managementu dodavatelů. Tento tak zvaný SLC systém od společnosti SAP je určen pro strategický management dodavatelů a zobrazuje celý životní cyklus dodavatele v podniku.

Konkrétně mohou být prostřednictvím systému řízeny tyto procesy:

• registrace a schvalování dodavatelů
• management kmenových dodavatelů
• kvalifikace dodavatelů
• vývoj dodavatelů (management aktivit a akcí)
• správa certifikátů
• hodnocení dodavatelů

Potenciálním i současným dodavatelům zajišťuje tento portál platformu pro rychlou a jednoduchou komunikaci s naším podnikem.


Log-In portál dodavatelů

Portál dodavatelů nabízí společnou komunikační platformu pro dodavatele a podniky firmy Kärcher. K přihlášení již registrovaných dodavatelů se dostanete zde:


Registrace nových dodavatelů

Vlastní registrace dodavatelů je určena všem podnikům, které mají zájem se stát dodavatelem společnosti Kärcher (pro zboží a/nebo služby). Zde se může podnik přihlásit z vlastní iniciativy a samostatně. Registrace je tak prvním krokem pro navázání obchodního vztahu s firmou Kärcher. Pro přístup na stránku registrace klikněte zde:Zde se dostanete k downloadu pro naše dodavatele: