ODPOVĚDNOST ZA DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC A PRODUKTY

Zdroje Země jsou omezené. Dbáme na to, abychom je konzervovali u společnosti Kärcher a u našich dodavatelů. Pravidelně kontrolujeme jejich standardy kvality, životního prostředí a bezpečnosti. Cílem je co nejvíce recyklovat pomocí našich inovativních čisticích řešení, pokud možno se vyhnout potenciálně škodlivým látkám, vyloučit dětskou práci a nespravedlivé mzdy - a následně přesvědčit i kritické spotřebitele.

Dodavatelský řetězec a produkty

NORMY PRO KVALITU, SOCIÁLNÍ OTÁZKY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Efektivní zacházení se zdroji je naší hlavní kompetencí. Tuto schopnost využíváme ke zvýšení udržitelnosti našich produktů a dodavatelských řetězců.

Spotřebitelé jsou dnes kritičtí. Před nákupem nyní kladou více otázek, než tomu bylo dříve. Chtějí vědět: Kde byl produkt vyroben, kým a za jakých podmínek? Z jakých materiálů je vyroben? A lze to poté recyklovat? Jak efektivně pracuje stroj? Společnost Kärcher bere tyto zájmy spotřebitelů vážně, odpovídá na otázky a má správné odpovědi.

Ptáme se také na naše dodavatele. Standardy kvality, sociální, environmentální a bezpečnosti práce jsou kontrolovány každoročními audity. Požadujeme, aby naši dodavatelé dodržovali naše pravidla dodržování předpisů a náš kodex chování.

Výroba čisticích prostředků ve společnosti Kärcher

Naše cesta k udržitelnému dodavatelskému řetězci

Udržitelnost hraje ve společnosti Kärcher nesmírně důležitou roli – a to nejen v rámci naší vlastní společnosti. Oceňujeme také aktivity šetrné k životnímu prostředí, splňování přísných norem ochrany životních podmínek zvířat a vysokou úroveň transparentnosti v celém našem dodavatelském řetězci. Ekologicky udržitelná procesní řešení jsou stále důležitější. Naše společnost čelí této výzvě v nových chemických a zkušebních laboratořích ve Winnendenu. Přehled vývoje udržitelných detergentů.

> Čtěte dál

Připojené čištění

Plast v průběhu věků

Plast v dnešní době čelí určité kritice, ale mnoho výrobků je bez tohoto materiálu prostě nemožné vyrobit. Různé alternativy, které tvrdí, že jsou udržitelné, mají dopad na životní prostředí i jinak.

> Čtěte dál

Udržitelnost produktu ve společnosti Kärcher

Trvale udržitelné výrobky

Vyráběné s nízkými emisemi, ekologicky šetrným výběrem materiálu, úsporou energie a spotřebou vody - výrobky pro čištění a péči by měly být udržitelné v mnoha ohledech. Odpovědné chování ve společnosti Kärcher proto zahrnuje vývoj strojů a výrobní a dodavatelský řetězec až po správnou likvidaci.

> Čtěte dál

Výroba čisticích prostředků ve společnosti Kärcher

Udržitelné čisticí prostředky: Od konceptu až po sériovou výrobu

Dnes musí prací prostředky splňovat mnoho požadavků. Ekologicky udržitelná procesní řešení jsou stále důležitější. Společnost Kärcher čelí této výzvě v nových chemických a zkušebních laboratořích ve Winnendenu. Přehled vývoje udržitelných detergentů.

> Čtěte dál

Připojené čištění

Čištění na vyžádání: Efektivní, hospodárné, udržitelné

Účelem čištění podle potřeby je zamezit zbytečnému ztrácením času a peněz. Zkrácení pracovní doby o jedno procento v průměrném kancelářském prostoru by mohlo ušetřit 194 000 kWh elektřiny, 4 576 000 litrů vody a 46 000 litrů čisticích prostředků. Tímto způsobem čištění na vyžádání kombinuje efektivitu nákladů a udržitelnost.

> Čtěte dál

Náš závazek k dodavatelskému řetězci a výrobkům

Das Kärcher Reparaturversprechen

Slib opravitelnosti

Nejúčinnějším produktem je produkt s dlouhou životností. Aby tomu tak bylo, bere Kärcher již ve fázi vývoje v úvahu šetrnost k údržbě a opravám. Více než 50 000 servisních míst po celém světě zajišťuje, že naši zákazníci jsou s produkty dlouhodobě spokojeni a mohou pracovat efektivně. Většinu zařízení lze opravit a dodat s příslušnými náhradními díly i po deseti a více letech. Jaký je náš cíl? Produkty navržené tak, aby vydržely, které se dají opravit, aby byla zajištěna vyšší míra udržitelnosti.

Vysavače Kärcher

Ekologické výrobky

Ve společnosti Kärcher pracuje na výzkumu a vývoji více než 950 zaměstnanců, kteří neustále zvyšují efektivitu procesů a produktů, aby naši zákazníci mohli čistit a přitom šetřit co nejvíce energie a šetřit zdroje. Výsledkem byla naše produktová řada eco! Efficiency pro profesionální uživatele. A naše produkty pro soukromé uživatele mimo jiné zapůsobí také na svou energetickou účinnost díky své ekonomické spotřebě elektřiny a vody.

Plastový granulát

Plasty - kvalita a recyklace

Oceli v našich čisticích strojích částečně nahrazujeme vysoce kvalitním polypropylenovým plastem. K výrobě stříkacích trysek ve vysokotlakých čističích používáme obzvláště vysoce kvalitní recyklovaný polyamid založený na technologii Technyl® 4earth®. Plastové komponenty, které vyrábíme interně a které nakupujeme od externích dodavatelů, jsou pravidelně kontrolovány, aby se zjistilo, zda neobsahují škodlivé látky. Proces, který jsme vyvinuli, lze navíc použít k vyřazených dílů z výroby a jejich přenosu k opětovnému použití v našem vlastním výrobním procesu.

Mapa světa ISO společnosti Kärcher

Certifikované továrny po celém světě

Díky našemu integrovanému systému řízení kvality, ochrany životního prostředí a energetické účinnosti můžeme zajistit, že neustále zlepšujeme naše procesy, a tedy i náš výkon. Naše továrny v USA, Mexiku, Brazílii, Německu, Rumunsku, Itálii a Číně jsou certifikovány v souladu s normou environmentálního managementu ISO 14001 a normou managementu kvality ISO 9001. Továrny v Německu, Rumunsku a Itálii jsou navíc certifikovány podle normy ISO 50001 pro správu energie.

> Stáhnout Certifikát ISO 9001
> Stáhnout Certifikát ISO 14001
> Stáhnout Certifikát ISO 50001

Logistické centrum Kärcher

Vysoké standardy pro dodavatele

Každý, kdo chce být dodavatelem pro společnost Kärcher, musí splňovat přísná kritéria. Pravidelně provádíme interní audity a návštěvy společností, zejména u našich dodavatelů výrobního materiálu. Podpisem našeho kodexu chování, také zavazujeme naše dodavatele, aby dodržovali naše pravidla dodržování předpisů. Pro správu dodavatelů se používá standardizovaná systémová platforma. Díky tomu jsou procesy transparentnější, snižují se náklady a vztahy s dodavatelem jsou udržitelnější.

Balení Kärcher FC 5

Recyklovatelné obaly

Dobré balení musí fungovat dobře. Obalové materiály musí také splňovat důležité požadavky z hlediska udržitelnosti. V současné době má náš obal v průměru obsah recyklovaného papíru přes 80 procent. 95 procent našich obalů je založeno na papíru. Do roku 2025 optimalizujeme udržitelnost všech obalů produktů: Zlepšujeme stabilitu našich produktů a jejich povrchů, abychom dosáhli obalu bez plastů.

Budova společnosti Kärcher ve Winnendenu

Ekologicky šetrné budovy

Při stavbě nových budov na našich pracovištích uplatňujeme vysoké ekologické standardy. Systém vytápění dřevní štěpkou spaluje odpadní dřevo společnosti z palet CO₂ neutrálním způsobem v novém závodě společnosti Kärcher ve Winnendenu. Elektřina pro klimatizační systém je vyráběna fotovoltaickým systémem na střeše nové kancelářské budovy. To má zásadní dopad. Díky využití obnovitelných energií a rozsáhlým izolačním opatřením jsou budovy o 20 procent nižší než mezní hodnoty definované v německém nařízení o úsporách energie (Nařízení o úspoře energie).


Informace o životním prostředí

Informace o likvidaci starých elektronických zařízení

Informace o likvidaci starých elektronických zařízení

Produkty, služby a procesy šetrné k životnímu prostředí jsou součástí našeho prohlášení o poslání společnosti. Plníme proto také povinnosti vyplývající z evropské směrnice o OEEZ a chtěli bychom upozornit na následující.

Stará elektronická zařízení se nesmějí likvidovat s komunálním odpadem. Spotřebitelé jsou ze zákona povinni je dopravit na vhodné sběrné místo (obchodního nebo místního úřadu). Můžete také bezplatně vrátit svá stará zařízení do kteréhokoli centra Kärcher.

Vezměte prosím na vědomí, že elektrická a elektronická zařízení (B2B) pro komerční účely musí být zlikvidována prostřednictvím komunálních sběrných míst. O vhodných možnostech likvidace vás rádi informujeme.

Pokud je to možné, vyjměte nenabíjecí a dobíjecí baterie a zlikvidujte je ekologickým způsobem s použitím vhodných sběrných systémů. U zařízení s úložištěm dat jste povinni vymazat osobní údaje.

Značka odpadkového koše znamená, že stará elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s odpadky, které máme doma.

Stará zařízení mohou obsahovat škodlivé látky, které by mohly poškodit životní prostředí a zdraví. Stará zařízení jsou recyklována.

REACH

Vývoj informační povinnosti podle § 33 velmi pečlivě sledujeme. Ihned po zveřejnění prvního seznamu kandidátů dne 28. října 2008 jsme navázali kontakt s našimi dodavateli za účelem získání požadovaných informací. Pohotově reagujeme na doplnění seznamu kandidátů.

Podle informací, které máme k dispozici, téměř všechny výrobky Kärcher obsahují složky, ve kterých je olovo (CAS 7439-92-1) obsaženo jako legující prvek, např. v mosazi, v koncentracích vyšších než 0,1%. Použití tohoto materiálu je v souladu s platnými právními předpisy. Při správném použití neohrožují zdraví ani životní prostředí. Bezpečnostní informace nejsou vyžadovány.

Pokud si přejete další podrobnosti, kontaktujte nás.

REACH

Směrnice o ekodesignu ErP

Informace o nařízení EU 666/2013 (požadavky na ekodesign vysavačů, příloha I článek 2b, povinnost výrobců poskytovat informace) získáte od příslušné služby Kärcher.

Zde vyhledejte svého servisního partnera Kärcher.