Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading

O Kärcheru

Silné argumenty hovořící pro značku Kärcher: Inovativní. Kompetentní. Spolehlivý.

Podnik

Fakta a čísla za finanční rok 2015

Společnost Kärcher zaznamenala v roce 2015 znovu růst a svými tržbami ve výši 2,22 miliard Euro stanovila nový rekord. Ve zmíněném období prodal tento výrobce čisticí techniky celkem 12,87 miliónů strojů, čímž dosáhl nejvyšších tržeb ve své historii. Na konci roku 2015 měla společnost 11333 zaměstnanců v celkem 60 zemích. To odpovídá navýšení počtu zaměstnanců oproti minulému roku o 200.

V roce 2015 se společnost Kärcher věnovala především produktům zaměřeným na digitalizaci. Mezi novými produkty, které byly vyvinuty a vstoupily do fáze výroby, byl například systém pro řízení strojového parku. Společnost sehrála průkopnickou roli také v oblasti digitalizace v segmentu koncových spotřebitelů. Představen byl například prototyp časovače pro zavlažovací systémy, který lze ovládat prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. Vedle vývoje nových produktů a řešení investovala společnost Kärcher v uplynulém roce nemalé prostředky do svých nových i stávajících závodů, aby tak zajistila jejich dlouhodobý růst a rozvoj. Tato rodinná společnost již otevřela po celém světě téměř 600 Kärcher Center.

Vysokou prioritu měla pro společnost Kärcher také sociální odpovědnost: v rámci svého programu na podporu kultury přispěla společnost v průběhu roku 2015 k obnově celé řady kulturních památek, mimo jiné včetně katedrály v německém Aachenu, ve spolupráci s německým výborem UNESCO. Další celosvětovou iniciativou byla finanční a technická podpora dětských vesniček SOS a spolupráce s fondem Global Nature Fund, který se zabývá globální ochranou přírody.


World Map Kärcher 2016

facts-figures-employee_1260x456

facts-figures-sales_1260x456

facts-figures-patents_1260x456

Pracujeme s vysokým tlakem na nových řešeních. Včera jako dnes.

Alfred Kärcher – puntičkář a podnikatel

Alfred Kärcher byl jedním z těch vynálezců-podnikatelů, které od začátku industrializace ve velkém zplodilo Bádensko-Württembersko. Seznam zahrnuje taková jména jako Robert Bosch, Gottlieb Daimler nebo hrabě Zeppelin. S velkým nasazením prosadil uskutečnění svých nápadů. V roce 1924 odpromoval tehdy 23-letý Alfred Kärcher na Technické vysoké škole Stuttgart a pracoval nejprve ve firmě svého otce, ze které vyvinul konstrukční kancelář. V roce 1935 založil inženýr Alfred Kärcher svůj vlastní podnik ve Stuttgart-Bad Cannstattu, aby mohl vyrábět vlastní výrobky na úseku tepelné techniky a uvádět je na trh. Alfred Kärcher zkonstruoval a dle vlastního patentu vybudoval mj. i tzv. „Kärcher-pec se solnou lázní“ pro popouštění oceli a tvrzení lehkých kovů v průmyslu.

V roce 1939 se společnost Kärcher přestěhovala do Winnendenu, dosavadního sídla tohoto rodinného podniku. V té době byla také vyráběna zařízení pro vytápění motorů letadel a topení pro letadlové kabiny. Po 2. světové válce se společnost zaměřila na výrobky naléhavé každodenní potřeby: kulaté pece, malé sporáky, ruční vozíky a vleky za traktor.

Vstup do čisticí techniky

Průlom v čisticí technice se Alfredu Kärcherovi podařil v roce 1950 s vyvinutím prvního evropského vysokotlakého čističe s ohřevem (parní otryskávač „DS 350“). Konstrukce ohřevu vody se ukázala tak perspektivní, že ještě dnes tvoří základ všech hořáků.

Jako mnoho jiných objevitelů ani Alfred Kärcher již nezažil globální úspěch své inovace. Když 17. září 1959 zemřel ve věku 58 let, převzala vedení společnosti jeho žena Irene a řídila poměry ve společnosti dalších 30 let. Její děti, Johannes Kärcher a Susanne Zimmermann von Siefart, zodpovídají za rodinný podnik ve druhé generaci.

Internacionalizace

V roce 1962 založila společnost Kärcher svou první zahraniční společnost ve Francii, následovalo Rakousko a Švýcarsko. Internacionalizace pokračovala rychlým teplem. V roce 1975 otevřela společnost Kärcher továrnu v Brazílii; o deset let později má podnik již 16 distribučních společností - mj. v Severní Americe, Africe a Austrálii. V roce 2012 je společnost Kärcher zastupována v 57 zemích vlastními dceřinými společnostmi a v zahraničí dosahuje 85 % veškerého obratu. 40.000 servisních míst ve 190 zemích světa zajišťuje nepřetržitou dodávku výrobků pro zákazníky.

Růst prostřednictvím inovace

V roce 1974, po období diverzifikace, se společnost Kärcher koncentruje na vysokotlaké čištění. V tomto období následuje i změna barvy přístrojů z modré na dnes světově známou kärcherovskou žlutou. V roce společnost Kärcher rozšiřuje spektrum výrobků i na veškerou základní potřebu v oblasti čištění v rámci dopravy a budov. Nabídka se postupně rozšiřuje o vysavače mokrých/suchých nečistot, zametací a podlahové mycí stroje s odsáváním, mycí linky pro vozidla, parní čističe, čisticí prostředky a také zařízení pro recyklaci vody a úpravny pitné vody.

K milníkům historie společnosti Kärcher patří i rok 1984, kdy společnost vyvinula první přenosný vysokotlaký čistič HD 555 profi. Tím vstoupila společnost Kärcher na trh koncových spotřebitelů. V roce 1993 se sortiment výrobků rozšířil i na interiéry. Od té doby Kärcher nabízí také parní čističe a vysavače soukromým domácnostem. V roce 2003 byl na trh uveden světově první, zcela automatizovaný vysávací robot s názvem RoboCleaner RC 3000. V roce 2007 vstoupil Kärcher do zcela nové oblasti - zahradního sortimentu, který zahrnuje čerpadla pro zavlažování, odvodňování, zásobování domácností vodou jakož i rozsáhlé příslušenství.

V roce 1986 zavedla společnost Kärcher coby průkopník do profesionální oblasti technologii válcových kartáčů pro podlahové mycí stroje s odsáváním. Díky rotační trysce, nově vyvinuté v roce 1995, se mohl čisticí účinek vysokotlakých čističů téměř zdvojnásobit. Zachycování prachu u komerčních vysavačů na mokré/suché nečistoty se neustále zlepšuje a v roce 2007 uvedla společnost Kärcher na trh inovativní technologii očištění filtru - Tact. Kromě toho vznikají nové postupy v rámci celosvětových čisticích projektů. Společnost Kärcher zrestaurovala 284 travertinových sloupů okolo náměstí sv. Petra v Římě, a to speciálně k tomu vyvinutou metodou otryskávání. Celkově se jednalo o zrestaurování plochy o velikosti 25.000 m². Od roku 2009 prodává společnost Kärcher vysokotlaké čističe, se kterými můžete při tlaku až 2.500 bar nejen čistit, ale i sanovat fasády a obrušovat beton. Ve stejném roce uvedl Kärcher na trh multifunkční komunální zametací stroj; s dávkovači vody Kärcher oslovil další cílové skupiny.

Kärcher - světová jednička na trhu

Inovace je a zůstává nejdůležitějším faktorem růstu. Jen za rok 2011 předvedla společnost Kärcher na trhu přes 100 nových produktů. Světová jednička na trhu čisticí techniky bude i v budoucnosti vynikat vynalézavostí, špičkovým výkonem a inovativními řešeními problémů.

Historie podniku
Historie podniku
Historie podniku

Špičkové výkony pro čistotu a zachování hodnoty

Naše vize

V kvalitě a technologii jsme celosvětově přední poskytovatel čisticích systémů, čisticích produktů a služeb pro oblast volného času, domácností, živností a průmyslu. Úspěšné, hospodárné a ekologické řešení čisticích úkolů našich zákazníků za pomoci našich produktů jim přináší největší užitek. Děláme znatelné změny v životě svých zákazníků: tak, že jim nabízíme účinná a hospodárná řešení jejich každodenních a globálních problémů v oblasti čištění a zavlažování. Máme velmi spokojené a nadšené zákazníky!


Náš podnikový ideál

Orientace na zákazníka

Pečujeme o otevřený a partnerský dialog s našimi zákazníky. Naše výrobky a služby nabízejí nejlepší řešení problémů s nejvyšším užitkem pro zákazníky. Problémy našich zákazníků řešíme rychle a flexibilně.

Zaměstnanci

Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci, které jejich práce baví, jsou důležitým faktorem úspěchu pro společnost Kärcher.

Spolupráce

Důvěra, loajalita, transparentnost, férovost, spolehlivost, úcta a respekt utvářejí vztah společnosti Kärcher vůči bližním - jak interně, tak externě. Díky týmové spolupráci a aktivní výměně informací využíváme cíleně všech v podniku existujících zkušeností a odborných znalostí.

Náš výkonnostní program

Nabízíme čisticí systémy, čisticí produkty a služby pro volný čas, domácnosti, živnosti a průmysl v optimálním poměru cena-výkon.

Pozice na trhu

Kärcher je mezinárodní podnik a rozumí se jako srovnávací měřítko. Chceme mít vůdčí pozici v podílu na trhu, inovaci, kvalitě a image. Celosvětově se snažíme mít ve všech našich obchodních segmentech vedoucí pozici na trhu.

Inovace

Jako jednička v inovaci stanovujeme standardy v technologii, službách a designu, které jsou zaměřeny na optimální užitek pro zákazníky a na požadavky zákazníků. Naše inovace přesvědčí a nadchnou naše zákazníky.

Marketing

Se značkou Kärcher se celosvětově pojí špičkový výkon, inovace a kvalita. Chceme neustále zvyšovat účinek naší značky.

Výroba a nákup

Naši dodavatelé jsou zaintegrováni do hodnotového řetězce. Společně s nimi neustále pracujeme na optimální intenzitě výroby a vytváření postupů. Konkurenceschopnost v kvalitě a nákladech zajišťujeme svou připraveností na změny, rychlostí a flexibilitou.

Společenská zodpovědnost

Společnost Kärcher se hlásí ke své společenské zodpovědnosti: Ve všech státech respektujeme ve smyslu dobrého občana tamější hodnoty a normy, lidská práva i právní a společenské řády.

Přístup k přírodním zdrojům

Naše výrobky, služby a postupy uzpůsobujeme tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí. Všude, kde působíme, bereme v úvahu požadavky na ochranu životního prostředí a přitom zacházíme zodpovědně se všemi dostupnými přírodními zdroji.

Růst, financování a úspěch

Se ziskovým růstem posilujeme naši finanční sílu a schopnost dosahovat zisku. Zajišťujeme tak existenci a dlouhodobý rozvoj našeho podniku. Naše podnikatelské jednání se řídí cílem zachovat si finanční nezávislost a svobodu rozhodování. Přitom upřednostňujeme organický růst před akvizicemi.

Rodinný podnik

Společníci se identifikují s podnikem. Společnost Kärcher zůstává rodinným podnikem.

Koncern.

Woma

cleanpark

Ringler