Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Převzetí zodpovědnosti se stalo již v době založení firmy Kärcher podstatnou součástí firemní kultury. Již Alfred Kärcher a jeho žena Irene si uvědomovali, že udržitelný hospodářský úspěch  je možný jen při zohlednění sociální otázky.

Nachhaltigkeit_head.jpg

Be the Difference

V centru našeho jednání stojí trvale udržitelný rozvoj podniku orientovaný na lidi. Naším prvořadým cílem je vytváření hodnot pro naše zákazníky, naše zaměstnance a náš podnik. Abychom toho dosáhli, musíme s ohledem na trvale udržitelný rozvoj podávat špičkový výkon. Tuto odpovědnost bereme ve všech oblastech naší činnosti velmi vážně. Na jedné straně usilujeme o zajištění další existence skupiny, k čemuž výraznou měrou přispívá kvalita našich výrobků a poctivé a spolehlivé partnerství s našimi zákazníky, zaměstnanci a dodavateli. Na druhé straně vytváříme atraktivní pracovní podmínky, omezujeme ekologickou stopu naší činnosti a efektivně využíváme zdroje.


Jasně se hlásíme k naší společenské odpovědnosti jako dobrý občan, takzvané Corporate Citizen. Management trvale udržitelného rozvoje skupiny je řízen stejnojmenným oddělením. Toto oddělení je kompetentní i pro ochranu životního prostředí, energetickou účinnost a sociální normy v dodavatelském řetězci. Ve všech 20 výrobních a čtyřech logistických pobočkách jsou jmenováni zmocněnci pro životní prostředí, kteří jsou kontaktní osobou pro management trvale udržitelného rozvoje v příslušné pobočce. V „řídicím týmu CSR“ koordinují celoskupinová opatření a starají se o to, abychom splnili naše požadavky v oblasti trvale udržitelného rozvoje.


S ohledem na požadavky značky jsme naši komunikaci v oblasti trvale udržitelného rozvoje shrnuli pod heslo „Be the difference“. Chceme tak posílit vnímání trvale udržitelného rozvoje naší značky, aby se do roku 2020 stala měřítkem v našem oboru.

Kärcher dělá rozdíl

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji - 2016

Naše brožurka - zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2016 podává souhrnný přehled aktivit trvale udržitelného rozvoje ve společnosti Kärcher.

Zpráva je v anglickém jazyce.

Kontakt na společnost Kärcher.

mayer_andreas_thumb.jpg