Odpovědnost za zaměstnance

Na čem je založen úspěch podniku? Náš názor: na pracovnících. Proto společnost Kärcher zastává podnikovou politiku orientovanou na lidi a otevřenou komunikaci. Chceme vytvořit to nejlepší možné pracovní prostředí – ať již formou flexibilních pracovních dob, početných možností dalšího rozvoje, dotované péče o děti, pomoci při zařazení po nemoci nebo firemní sporty.

Zaměstnanci

"Naši zaměstnanci - Klíč k našemu úspěchu v firmě."

Rodinné hodnoty na prvním místě: Péče o naše pracovníky a podpora jejich rozvoje

Alfred Kärcher jednou řekl: "Jsou to lidé v naší firmě, díky nimž je úspěch možný". Tato filozofie zůstává základem naší podnikové politiky, kde klíčovým prvkem je harmonie mezi prací a rodinným životem, péče o zdraví našich zaměstnanců a jejich profesní růst a rozvoj.

Náš přístup k našim zaměstnancům je plný ohledu a podpory. Díky jejich neustálému nasazení jsme se stali celosvětovým lídrem v oblasti čisticí techniky a technologií. Společnost Kärcher si váží svých zaměstnanců a ví, že jsou hnacím motorem našeho úspěchu.

Nahlédnutí: Naše práce a projekty pro zaměstnance

Manažeři udržitelnosti

Recyklace papíru je více než jen nápadem: Manažer udržitelnosti v čele snahy

Pro posílení udržitelného přístupu ve všech závodech Kärcher na celém světě jsme vytvořili novou pozici - manažera pro udržitelnost. Tři manažeři nám nyní přiblíží význam své práce a jakým způsobem řeší jedinečné regionální výzvy.

> číst více 

CSR Breakfast 2020+

Každý názor se počítá: Zaměstnanci spojeni s cíli udržitelnosti

Pokud se nějaká otázka týká všech, měli by mít všichni příležitost zapojit se. Během události 'Udržitelné snídaně 2020+' pracovníci v Brazílii, Číně a Německu hráli klíčovou roli při stanovení naší strategie a cílů až do roku 2025.

> číst více

Kärcher Mitarbeiterbefragung 2019

Průzkum mezi pracovníky 2019

V květnu 2019 se téměř 11 000 zaměstnanců po celém světě zapojilo do průzkumu zaměstnanců ve společnosti Kärcher. Ohromující účastová kvóta 87 % jasně ukazuje, jak silně se naši zaměstnanci identifikují se společností a jak zájem mají na dalším rozvoji Kärcheru. Průzkum zaměstnanců vám poskytuje příležitost vyjádřit svůj názor.

> číst více

Přehled: Náš zájem o pracovníky

Setkání zaměstnanců

Zlepšení celosvětové spolupráce

Náš průzkum mezi zaměstnanci nám poskytuje cenné zpětné vazby ohledně toho, co děláme správně a co bychom měli nadále zdokonalovat. Zaměstnanci Kärcheru z celého světa pracují s radostí a silně se s naší firmou identifikují. Avšak stále usilujeme o další zlepšení v oblasti mezirezortní a mezinárodní spolupráce. Jedním z klíčových kroků, kterým jsme se rozhodli zavést, bylo uspořádání prvního setkání zaměstnanců z celého světa, nazvaného Employee World Meeting, které jsme v úspěšně uspořádali na počátku roku 2018. Na tomto setkání se účastníci angažovali v diskusi o zlepšení mezinárodní spolupráce u společnosti Kärcher.

Innovation Lab

Silicon Valley: Inovační laboratoř

V inovační laboratoři Kärcher pracují zaměstnanci různých zaměření společně na rozmanitých inovacích. Týmy nevyvíjejí jen výrobky a služby, ale hned celý obchodní model. Cíl: uskutečnit opravdu úspěšný start-up. Nejde však při tom jen o otevření úspěšných nových polí obchodu, ale také o posílení podnikového myšlení v kultuře společnosti Kärcher. O inovační výzvy se mohou ucházet pracovníci všech oddělení.

Betriebssport

360° zdravotní management

Zdraví našich pracovníků jsme definovali ve své Strategii udržitelnosti 2020 jako hodnotu, která musí být trvale zakotvena v naší podnikové kultuře. Abychom podpořili zdraví pracovníků, vyvinuli jsme různá opatření, která se postupně implementují a pravidelně vyhodnocují. Například necháváme pravidelně kontrolovat a optimalizovat ergonomii pracovišť. Navíc ve všech závodech Kärcher nabízíme zdravotní akce vhodné pro pracovníky – od aktivních přestávek na oběd až po očkování proti chřipce.

Zaměstnanec společnosti Kärcher

Program pro úspěch

Pracovníci v 60 zemích a 100 společnostech – všichni mají podle své činnosti získat stejné šance pro rozvoj, být posuzováni podle stejného systému a dostat vhodnou podporu pro další rozvoj. Proto jsme vytvořili jednotné schéma profesního rozvoje našich pracovníků – sjednocené na mezinárodní platformě.

Beruf und Familie

Slučitelnost zaměstnání a rodiny

Od prosince 2013 jsme nositelem certifikátu „audit zaměstnáníarodina". Certifikát vyznamenává podniky, které se obzvlášť angažují při dalším rozvoji příznivých rodinných opatření na pracovišti. Kromě nabídek jako jsou modely částečného pracovního úvazku a flexibilních pracovních dob dotujeme v Německu péči o děti a organizujeme prázdninové programy pro děti pracovníků.

Produktionsmitarbeiter

Zaměstnání a studium je možné kombinovat

Pracovníci, kteří při zaměstnání usilují o zvýšení kvalifikace jako je dokončení vzdělání na technika, mistra nebo zakončení studia, může na cestě k titulu bakalář nebo magistr podpořit stipendium společnosti Kärcher. Toto opatření osobního rozvoje získalo v roce 2014 druhé místo při ocenění Human Resources Excellence Awards, které propůjčuje odborný časopis Human Resources Manager.