Odpovědnost za zaměstnance

Na čem je založen úspěch podniku? Náš názor: na pracovnících. Proto společnost Kärcher zastává podnikovou politiku orientovanou na lidi a otevřenou komunikaci. Chceme vytvořit to nejlepší možné pracovní prostředí – ať již formou flexibilních pracovních dob, početných možností dalšího rozvoje, dotované péče o děti, pomoci při zařazení po nemoci nebo firemní sporty.

Zaměstnanci

"JSOU TO LIDÉ V NAŠÍ FIRMĚ, DÍKY NIMŽ JE ÚSPĚCH MOŽNÝ.“

Rodinné hodnoty jsou naší prioritou. Proto přebíráme odpovědnost za zdraví našich pracovníků a zasazujeme se o jejich další rozvoj.

Alfred Kärcher popsal silný vztah ke svým pracovníkům těmito slovy: „Jsou to lidé v naší firmě, díky nimž je úspěch možný“. Jeho postoj je i dnes stále základem podnikové politiky, u které hrají hlavní roli slučitelnost zaměstnání a rodiny, zdraví pracovníků jakož i jejich profesní podpora a zvyšování kvalifikace.

K našim pracovníkům máme hodnotící a pečující přistup. Díky jejich velké angažovanosti se společnost Kärcher mohla stát celosvětovou vedoucí firmou na trhu a v technologiích čisticí techniky.

Nahlédnutí: Naše práce a projekty pro pracovníky

Manažeři

Recyklace papíru, to nejsou ideje

Byla vytvořena pozice manažera pro udržitelnost, aby se zajistilo, že závody Kärcher na celém světě se budou stejnoměrně angažovat pro udržitelnost. Tři manažeři vypráví o tom, jaký význam jejich práce má a jaké regionální jedinečné výzvy zvládají.

> číst více 

CSR Breakfast 2020+

Každý názor se počítá: Pracovníci se zaměřují na cíle udržitelnosti

Jestliže se nějaké téma týká všech, měli by také všichni mít možnost se zapojit. Při „Udržitelné snídani 2020+“ přispěli pracovníci v Brazílii, Číně a Německu rozhodujícím způsobem k definici strategie až do roku 2025.

> číst více

Kärcher Mitarbeiterbefragung 2019

Průzkum mezi pracovníky 2019

Téměř 11.000 pracovníků po celém světě se v květnu 2019 zúčastnilo průzkumu mezi pracovníky společnosti Kärcher. Zpětná kvóta 87% ukazuje silnou identifikaci našich pracovníků s podnikem a jejich velký zájem o to, aby se společnost Kärcher dále rozvíjela. Průzkum mezi pracovníky vám k tomu dává příležitost.

> číst více

Přehled: Náš zájem o pracovníky

Setkání zaměstnanců

Zlepšení celosvětové spolupráce

Průzkum mezi pracovníky nám ukazuje, co již děláme dobře a na čem ještě musíme pracovat: Naši pracovníci na celém světě pracují pro Kärcher rádi a identifikují se velmi silně s podnikem. Ale například ve spolupráci přesahující oddělení a země se chceme ještě zlepšit. Jedním ze zavedených opatření bylo první Employee World Meeting, které jsme s velkým úspěchem zorganizovali začátkem roku 2018. Účastníci při něm vypracovávali možnosti na zlepšení mezinárodni spolupráce u společnosti Kärcher.

Innovation Lab

Silicon Valley: Inovační laboratoř

V inovační laboratoři Kärcher pracují zaměstnanci různých zaměření společně na rozmanitých inovacích. Týmy nevyvíjejí jen výrobky a služby, ale hned celý obchodní model. Cíl: uskutečnit opravdu úspěšný start-up. Nejde však při tom jen o otevření úspěšných nových polí obchodu, ale také o posílení podnikového myšlení v kultuře společnosti Kärcher. O inovační výzvy se mohou ucházet pracovníci všech oddělení.

Betriebssport

360° zdravotní management

Zdraví našich pracovníků jsme definovali ve své Strategii udržitelnosti 2020 jako hodnotu, která musí být trvale zakotvena v naší podnikové kultuře. Abychom podpořili zdraví pracovníků, vyvinuli jsme různá opatření, která se postupně implementují a pravidelně vyhodnocují. Například necháváme pravidelně kontrolovat a optimalizovat ergonomii pracovišť. Navíc ve všech závodech Kärcher nabízíme zdravotní akce vhodné pro pracovníky – od aktivních přestávek na oběd až po očkování proti chřipce.

Zaměstnanec společnosti Kärcher

Program pro úspěch

Pracovníci v 60 zemích a 100 společnostech – všichni mají podle své činnosti získat stejné šance pro rozvoj, být posuzováni podle stejného systému a dostat vhodnou podporu pro další rozvoj. Proto jsme vytvořili jednotné schéma profesního rozvoje našich pracovníků – sjednocené na mezinárodní platformě.

Beruf und Familie

Slučitelnost zaměstnání a rodiny

Od prosince 2013 jsme nositelem certifikátu „audit zaměstnáníarodina". Certifikát vyznamenává podniky, které se obzvlášť angažují při dalším rozvoji příznivých rodinných opatření na pracovišti. Kromě nabídek jako jsou modely částečného pracovního úvazku a flexibilních pracovních dob dotujeme v Německu péči o děti a organizujeme prázdninové programy pro děti pracovníků.

Produktionsmitarbeiter

Zaměstnání a studium je možné kombinovat

Pracovníci, kteří při zaměstnání usilují o zvýšení kvalifikace jako je dokončení vzdělání na technika, mistra nebo zakončení studia, může na cestě k titulu bakalář nebo magistr podpořit stipendium společnosti Kärcher. Toto opatření osobního rozvoje získalo v roce 2014 druhé místo při ocenění Human Resources Excellence Awards, které propůjčuje odborný časopis Human Resources Manager.