Udržitelnost ve společnosti Kärcher

Koncept udržitelnosti je pevně zakotven v rodinné společnosti Kärcher. Přijímáme odpovědnost za životní prostředí, naše výrobky, dodavatelský řetězec, společnost a naše zaměstnance. Protože věříme, že můžeme změnit společnost, ve které žijeme. Be the difference!

Svou společenskou odpovědnost bereme vážně

Udržitelnost - pro rozvoj společnosti je to ústředním bodem našich aktivit. Chceme prosazovat hodnoty - pro naše zákazníky, naše zaměstnance a společnost. Důvodem je náš jasný závazek k naší sociální odpovědnosti být dobrým občanem společnosti. A tuto odpovědnost bereme ve všech oblastech společnosti mimořádně vážně. Na jedné straně s pokračující existencí naší společnosti prostřednictvím úspěšných produktů, čestného a spolehlivého partnerství s našimi zákazníky, zaměstnanci a dodavateli. Na druhé straně vytvářením atraktivních pracovních podmínek, snižováním ekologické stopy našich obchodních aktivit a efektivním využíváním zdrojů.

Na základě tvrzení o značce jsme vytvořili heslo „Be the different“. To proto, že se chceme odlišit - a být měřítkem v našem oboru. Abychom toho dosáhli, stanovili jsme si jasné cíle: Od roku 2021 využívají všechny závody Kärcher po celém světě k výrobě zelenou elektřinu. V našich výrobcích a obalech výrobků se stále více zaměřujeme na snižování plastů a využívání udržitelných surovin. Z udržitelnosti děláme nedílnou součást celého dodavatelského řetězce.

Deutscher Nachhaltigkeitspreis Siegel Gewinner 2022

Naše strategie udržitelnosti


Kulturní sponzoring

Ve strategii udržitelnosti 2025 si společnost Kärcher stanovila za cíl soustředit se na sociální závazek na téma zachování hodnoty. Jednou z oblastí, ve kterých se to již mnoho let daří, je kulturní sponzorství. Zde podporujeme záchranu historických památek a budov.

Od roku 1980 jsme zrestaurovali více než 150 památek po celém světě. Kromě kolonád na Svatopetrském náměstí v Římě, sochy Krista v Rio de Janeiru, více než 3300 let starých Memnonových kolosů v Luxoru v Horním Egyptě a prezidentských hlav na Mount Rushmore sem patří také Cáchy Katedrála a Kaiser Wilhelm Memorial Church v Berlíně.

Odstranění biologického růstu nebo černých krust přispívá k dlouhověkosti památek a pomáhá restaurátorům identifikovat a opravit poškození. Projekty mají průměrnou dobu realizace dva roky a jsou vždy úzce koordinovány s vlastníky, památkáři, restaurátory a historiky umění.


Fakta a čísla

Tam, kde existují cíle, musí být úspěchy měřitelné. To platí také pro udržitelnost, protože nestačí, aby společnost pouze něco slíbila. Musíme sledovat cíle stanovené ve strategii a neustále sledovat naši udržitelnost.

Od roku 2014 zaznamenáváme implementaci našich cílů udržitelnosti důsledně, jednotně a zcela digitálně na všech výrobních a logistických místech po celém světě. Takto například hodnotíme emise CO₂, spotřebu vody a energie a analyzujeme vývoj v oblasti obalových materiálů.

Rovněž standardizovaným a plně digitálním způsobem sledujeme požadavky environmentální legislativy a norem, jako je norma ISO 14001. Celkově tedy dodržujeme více než 10 000 předpisů a povinností.

Při podávání zpráv o našich klíčových číslech se řídíme pokyny iniciativy Global Reporting Initiative (GRI).

Sustainability Facts and Figures overview

Ocenění


Udržitelný - od samého začátku

Převzetí odpovědnosti - to byla od začátku podstatná součást podnikové kultury ve společnosti Kärcher. Alfred Kärcher a jeho manželka se řídili poznatkem, že trvalý ekonomický úspěch je možný pouze při zohlednění sociálních otázek.

V roce 1939, kdy se začínající společnost přestěhovala do Winnendenu, kde postavil Alfred Kärcher v areálu společnosti vlastní čistírnu odpadních vod. V roce 1940 založil nadaci Alfreda Kärchera pro zaměstnance v nouzi, která v letech 1943 až 1948 vyráběla hračky, které měly dětem zaměstnanců dávat vánoční dárky.

Poté následovalo mnoho dalších milníků. Jednalo se o první rozsáhlý projekt čištění sochy Krista v Riu de Janeiru, uvedení vlastních fotovoltaických systémů do provozu společnosti, zveřejnění Kodexu chování společnosti Kärcher, výzkumné projekty pro energeticky účinnou výrobu, zavedení globálního systému řízení energie a prvních sériových dílů z recyklovaného plastu.

Alfred Kärcher a jeho manželka

Iniciativy a spolupráce