Udržitelnost ve společnosti Kärcher

Koncept udržitelnosti je pevně zakotven v rodinné společnosti Kärcher. Přijímáme odpovědnost za životní prostředí, naše výrobky, dodavatelský řetězec, společnost a naše zaměstnance. Protože věříme, že můžeme změnit společnost, ve které žijeme. Be the difference!

Svou společenskou odpovědnost bereme vážně

Udržitelnost - pro rozvoj společnosti je to ústředním bodem našich aktivit. Chceme prosazovat hodnoty - pro naše zákazníky, naše zaměstnance a společnost. Důvodem je náš jasný závazek k naší sociální odpovědnosti být dobrým občanem společnosti. A tuto odpovědnost bereme ve všech oblastech společnosti mimořádně vážně. Na jedné straně s pokračující existencí naší společnosti prostřednictvím úspěšných produktů, čestného a spolehlivého partnerství s našimi zákazníky, zaměstnanci a dodavateli. Na druhé straně vytvářením atraktivních pracovních podmínek, snižováním ekologické stopy našich obchodních aktivit a efektivním využíváním zdrojů.

Na základě tvrzení o značce jsme vytvořili heslo „Be the difference“ pro naši komunikaci o udržitelnosti. Je to proto, že chceme dosáhnout změny - a být měřítkem v našem odvětví. Abychom toho dosáhli, definovali jsme jasné cíle do roku 2025: Naše globální produkce bude CO₂ neutrální již v roce 2021. V našich výrobcích a obalech výrobků se stále více zaměřujeme na snižování plastů a využívání udržitelných surovin. Z udržitelnosti děláme nedílnou součást celého dodavatelského řetězce.


Naše strategie udržitelnosti


Fakta a čísla

Tam, kde existují cíle, musí být úspěchy měřitelné. To platí také pro udržitelnost, protože nestačí, aby společnost pouze něco slíbila. Musíme sledovat cíle stanovené ve strategii a neustále sledovat naši udržitelnost.

Od roku 2014 zaznamenáváme implementaci našich cílů udržitelnosti důsledně, jednotně a zcela digitálně na všech výrobních a logistických místech po celém světě. Takto například hodnotíme emise CO₂, spotřebu vody a energie a analyzujeme vývoj v oblasti obalových materiálů.

Rovněž standardizovaným a plně digitálním způsobem sledujeme požadavky environmentální legislativy a norem, jako je norma ISO 14001. Celkově tedy dodržujeme více než 10 000 předpisů a povinností.

Při podávání zpráv o našich klíčových číslech se řídíme pokyny iniciativy Global Reporting Initiative (GRI).

Sustainability Facts and Figures overview

OceněníUdržitelný - od samého začátku

Převzetí odpovědnosti - to byla od začátku podstatná součást podnikové kultury ve společnosti Kärcher. Alfred Kärcher a jeho manželka se řídili poznatkem, že trvalý ekonomický úspěch je možný pouze při zohlednění sociálních otázek.

V roce 1939, kdy se začínající společnost přestěhovala do Winnendenu, kde postavil Alfred Kärcher v areálu společnosti vlastní čistírnu odpadních vod. V roce 1940 založil nadaci Alfreda Kärchera pro zaměstnance v nouzi, která v letech 1943 až 1948 vyráběla hračky, které měly dětem zaměstnanců dávat vánoční dárky.

Poté následovalo mnoho dalších milníků. Jednalo se o první rozsáhlý projekt čištění sochy Krista v Riu de Janeiru, uvedení vlastních fotovoltaických systémů do provozu společnosti, zveřejnění Kodexu chování společnosti Kärcher, výzkumné projekty pro energeticky účinnou výrobu, zavedení globálního systému řízení energie a prvních sériových dílů z recyklovaného plastu.

Alfred Kärcher a jeho manželka

Iniciativy a spolupráce