KONEČNĚ VÝUKA MÍSTO DONÁŠKY VODY

Iniciativou „Sauberes Wasser für die Welt“ (Čistá voda pro svět) se fond Global Nature Fund a společnost Kärcher zasazují za zlepšení kvality vod v rozvojových zemích. Cílem tohoto projektu je neomezený přístup k vodě. Ve škole ve východoafrickém Burundi bude poprvé použito zařízení na úpravu vody od firmy Kärcher.

Žáci v Burundi získávají vodu ze systému úpravy vody Kärcher

Celostní přístup od odpadní až po pitnou vodu

Na počátku byla myšlenka, nebo nápad vyslovený v běžné větě. Na konci kámen, který se dal do pohybu, a zastavil se až v Africe. Přesněji řečeno ve východoafrickém státě Burundi. Zde nainstalovala naše firma poprvé model svého nového, maloformátového zařízení na úpravu vody WPC 120 UF v rámci projektu pité vody pro školu v okresu Gisozi.

„Doposud jsme měli v našem programu především velká zařízení, která se používají například po přírodních katastrofách v krizových oblastech. Potřeba menších zařízení na úpravu vody vznikla nejprve na asijském trhu s cílem trvalého zlepšení kvality vody v jednotlivých domácnostech. Tak jsme se dostali k tomu, abychom tyto produkty využili i v rámci našeho úsilí za zlepšení kvality vody v chudších zemích“, vzpomíná Carolin Häfnerová, Corporate Citizenship Specialist firmy Kärcher. Ta se již devět let stará v kooperaci s fondem Global Nature Fund (GNF) o různé projekty na téma vody. Společně pak byla založena v roce 2012 iniciativa „Sauberes Wasser für die Welt“ (Čistá voda pro svět).

V jejím rámci byly ve spolupráci s místními obcemi budovány rostlinné čističky, tak zvané zelené filtry, které sloužily pro ekologické čištění odpadních vod v zemích, jako jsou Kolumbie, Mexiko a  Jordánsko. Od roku 2019 plynou navíc finanční prostředky do výstavby studní s pitnou vodou. Nyní bylo zapojeno první zařízení Kärcher WPC 120 UF, a tím i předáno technické know how, pro kompletní přístup k tématu vody – a sice v Burundi, zemi v centrální Africe. Premiéra, která postavila Carolin Häfnerovou před nové výzvy: „Běžně se projekty, které finančně podporujeme, projednávají v úzkém kruhu spolu s GNF. Nyní se výběru poprvé účastnili i kolegové z produktového managementu a aplikačních technologií. Museli jsme se také zabývat logistikou i tím, jak zařízení uvedeme v Burundi do provozu.“

Die Sekundarschule im zentralburundischen Bezirk Gisozi in der Provinz Mwaro

Úprava vody bez elektrické energie

Pro pilotní projekt byla škola v centrálním okrese Gisozi v provincii Mwaro obzvláště vhodná. Byla v ní před nedávnem dokončena infrastruktura vody se střešními žlaby a nádrží na dešťovou vodu o objemu 5.000 litrů. Zde se nashromážděná voda filtruje a čerpá na veřejné místo pro mytí rukou u osmi vodovodních kohoutků. U dvou bloků toalet – jednoho pro chlapce a jednoho pro dívky – byly umístěny u každého z nich dva vodovodní kohoutky a tyto připojeny na vodu.

V listopadu 2021 byl poté navíc nainstalován systém na úpravu vody WPC 120 UF od společnosti Kärcher pro zlepšení kvality pitné vody. Systém funguje bez elektrické energie, což je velmi důležité v zemích bez plošného pokrytí elektrickou sítí jako v Burundi. Čtyřstupňový filtrační systém, který se skládá z filtru částic, filtru aktivního uhlí a ultrafiltračních membrán, zachytí zárodky, chlór, těžké kovy a další zbytkové látky, přičemž minerály ve vodě zůstanou. Systém funguje pod tlakem, přičemž je zapotřebí 1,5 bar. Nádrž na vodu musí být proto v úrovni přibližně 15 metrů, aby tento tlak vznikl.

Pomoc ve výši očí

Ve spolupráci fondu GNF a společnosti Kärcher se podařilo v Burundi zrealizovat od roku 2018 celkem tři projekty na pitnou vodu v různých školách a k tomu i jedno zelené filtrační zařízení k úpravě odpadní vody v dívčím internátu. Co může bezpečné zásobení vodou pro lidi v chudých regionech světa znamenat, ví Thies Geertz velmi dobře. Pracuje u GNF a již mnoho let spolupracuje s nevládní organizací (NGO) Biraturaba v Burundi. Podílel se mimo jiné na pilotním projektu na úpravu vody jako zprostředkovatel.

„Země nemá dostatek finančních prostředků, aby zásobovala školy pitnou vodou. Jedná se o neustálou pomoc při katastrofách, kterou poskytujeme“, vysvětluje diplomovaný biolog. Proto je jeho cílem rozšířit práci NGO, spojit ji se správou, aby tak byla možná v rámci vlastní odpovědnosti regionální pomoc namísto jednotlivé. Neboť účinek, kterého lze s velmi malými prostředky pro přístup k čisté pitné vodě dosáhnout, je „enormní“. O tom svědčí fotografie, videa i zprávy, které dostává biolog Geertz od lidí.

Dojmy mu zpravidla předává Eddy Gahungu, který u organizace Biraturaba pracuje. Jako osoba odpovědná za lokální práci v Gisozi zná lidi v místě i životní podmínky téměř 250 žákyň a 150 žáků. Pravidelně s nimi komunikuje. Je však i v kontaktu s učitelkami a učiteli i dalšími zaměstnanci školy, aby s nimi diskutoval možnosti zlepšení. NGO spolupracovník zdůrazňuje, jak důležitý je projekt pro školu: „Projekt vody zásadně zlepší sanitární zařízení a tím životní i studijní podmínky žáků“, vysvětluje.

BURUNDI

Malý vnitřní stát na východě Afriky je v mnoha ohledech vykořisťovanou zemí: Již desetiletí zde vládne politická nestabilita z důvodu občanské války, nespočetnými pokusy o puče a korupci. Téměř polovina z 12 milionů obyvatel trpí hlady. Dle indexu světového hladu od Welthungerhilfe (Pomoc proti světovému hladu) bylo Burundi dokonce prohlášeno za nejchudší zemi na světě. Různé organizace neustále hlásí porušování lidskosti. Ve Východní Africe, tak jako i v Burundi, jsou navíc následky změny klimatu mimořádně citelné. Okolo 100.000 lidí je již na útěku, jelikož stále častější záplavy a další přírodní katastrofy ničí úrodu.

Lionel Niyonkuru

Jak hodně se zvýšila kvalita života, ukazují první zkušenosti žáků jako Lionela Niyonkuru, kterému je již 21 let, a který studuje ve škole mnoho let. V příštím roce ho čeká maturita v oboru sociálních věd. Obstarávání vody bylo v minulosti namáhavé, časově náročné a nehygienické, vypráví.  „Vodu jsme museli získávat z malé řeky, která je odsud velmi vzdálená. Byli jsme unavení, když jsme na zpáteční cestě do školy s kanystrem na hlavě šplhali do kopce.“ A to není výjimkou. Ve městě Rweza, kde navštěvoval základní školu, byl pouze jeden vodovodní kohoutek, který musela škola sdílet se stovkami domácností v okolí. Proto má Lionel takovou radost z posledních událostí. „Používáme nyní dostupnou čistou vodu k čištění tříd, k mytí rukou a pro hygienu na toaletách. I v boji s pandemií covid-19 nám pomůže s dodržováním hygienických zásad.“

Nadine Niragira

Jeho třídní kamarádka Nadine Niragira, která ve škole studuje již čtyři roky, je také nadšená z výsledku projektu. „Tato voda skutečně změnila můj život. U malé řeky, kde jsme nabírali vodu, jsme museli stát frontu. Nyní dostaneme pitnou vodu bez problémů, aniž bychom museli urazit dlouhou cestu.“ Aby studenti nemuseli chodit daleko pro vodu sami, přijal Jean Bosco Manirakunda, prezident školy, dokonce nosiče vody. „Ale nyní je již nepotřebujeme, jelikož je voda dostupná přímo v naší škole“, říká. Hygiena a sanitární zařízení ve třídách a na toaletách se staly díky projektu nyní novou realitou. Ve své škole se mohou žákyně a žáci konečně soustředit na to podstatné – to, jak to popisuje Nadine Niragira: „Mým cílem je se učit, ne chodit pro vodu.“

Bezpečnost vodního zařízení má nejvyšší prioritu

Aby i v budoucnu šlo především o vzdělání, činí správa školy a Biraturaba další opatření, neboť nedostatek vody je problém, který se týká nejen škol. „V celém okrese chybí vodovod, a obyvatelé používají vodu z nekavlitních zdrojů nebo jen dešťovou vodu“, říká Jean Bosco Habarugira, inženýr pracující pro organizaci Biraturaba. Kromě toho mají ze 24 škol v okrese Gisozi vodovod pouze tři z nich. „Jsme v kontaktu s GNF a ostatními partnery a usilujeme o vybudování vodovodních přípojek, aby tyto školy mohly být zásobovány čistou vodou“, doplňuje Eddy Gahungu, který je odpovědný za dohled a kontrolu projektu vodního zařízení společnosti Kärcher.

A tato opatření jsou také nutná, neboť neznámí pachatelé poškodili jednou v noci částečně nádrž, říká ředitel školy. „Po této události organizace Biraturaba část, ve které se nádrž nachází, oplotila a  vrata opatřila zámkem. Škola zaměstnala hlídače, aby zajistila bezpečnost drahé infrastruktury a celé školy“, vypráví prezident školy, Jean Bosco Manirakunda. V budoucnosti se bude škola sama starat o správu, ochranu a údržbu vodních systémů, bude však v úzkém spojení s organizací NGO. Jeho cílem je zajistit, aby se škola založená v roce 1993 dále rozvíjela a plnila svůj základní cíl – výuku, dodává ředitel.

Další projekty pitné vody v plánu

Radost 400 dívek a chlapců, kteří školu navštěvují, sleduje i Carolin Häfnerová. Rok po spuštění projektu v Německu si již prohlíží fotografie šťastných tváří v Burundi. Za sebou má mnoho poznatků a zkušeností. „Pokud sedíte ve své kanceláři, nemáte ani tušení, kolik úsilí se tu skrývá. Naučila jsem se, že je zapotřebí velká příprava a koordinace.“ Při pohledu na fotografie ví, že se tato námaha více než vyplatila. „Pokud u nás řeknete některému z žáků: „Hurá, máme nové umyvadlo!“, bude si Vás udiveně prohlížet. Lidé v Burundi však sdílí z takových věcí jiné nadšení, protože pro ně mají daleko větší význam. Přesně proto dělám tuto práci.“

Po úspěšném pilotním projektu plánuje společnost Kärcher další zařízení na úpravu vody v Burundi a dalších zemích.

.