Zákaznický servis

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já (dále jen „Subjekt údajů“)


v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“); ve znění účinném od 25.5.2018


tímto společnosti Kärcher spol. s r.o., se sídlem Modletice 193, 251 01  Modletice, IČ: 48535761, (dále jen „Společnost“) jakožto správci osobních údajů

uděluji souhlas,


aby zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon (dále jen „Osobní údaje“),


za účelem nabízení obchodu a služeb formou elektronických emailových a sms obchodních sdělení zasílaných Společností.


Obchodní sdělení rozesílané Společností mohou obsahovat: informace o novinkách, slevových akcích nebo rady a tipy ohledně úklidu domácnosti či zahrady


Svůj souhlas uděluji na dobu 3 let, nebo na dobu kratší, pokud odvolám svůj souhlas před uplynutím této doby.


Osobní údaje Společnosti poskytuji dobrovolně. Nemám povinnost Osobní údaje Společnosti poskytnout.


Svůj již udělený souhlas mohu odvolat a to s účinky do budoucna. Svůj souhlas mohu odvolat písemným oznámením zaslaným na emailovou adresu marketing@karcher.cz nebo Kärcher spol. s r.o., Modletice 193, 251 01  Modletice.


Mnou poskytnuté Osobní údaje jsou správné a pravdivé. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců Společnosti.


Osobní údaje nebudou použity k automatizovanému individuálnímu rozhodování ani profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká.Společnost mě informovala a poučila o mých právech a jejich ochraně podle čl. 13 – 22 Nařízení. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznu v dokumentu informace o zpracování osobních údajů, který je dostupný na na našich www.karcher.cz - plné znění k prokliknutí zde.