Compliance, integrita

Dodržování předpisů, compliance a integrita jsou základními aspekty naší práce ve společnosti Kärcher. Otevřená a transparentní interakce je pro nás důležitá. To vyžaduje závazek každého z nás.

 Soulad a integrita
 Hartmut Jenner, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Kärcher

"Důvěryhodnost, poctivost, transparentnost a integrita jsou základními kameny našeho úspěchu. Naše spolupráce a komunikace s našimi obchodními partnery jsou na nich založeny. Efektivní řízení dodržování předpisů proto udává tón všem našim každodenním rozhodnutím. Jako rodinná společnost a globální lídr na trhu je naše filozofie poháněna vynikajícími produkty, poctivostí, důvěrou a hodnotami."

 

Hartmut Jenner
Generální ředitel a předseda představenstva
Alfred Kärcher SE & Co. KG

COMPLIANCE VE SPOLEČNOSTI KÄRCHER

 

  • Jako globální společnost důvěřujeme našim obchodním partnerům, zaměstnancům a veřejnosti v nás každý den je pro nás velmi důležitý. Abychom si tuto důvěru získali, založili jsme naši firemní kulturu pevně na transparentnosti a jasných odpovědnostech.

  • Dodržování zákonů a etické chování jsou našimi základními předpoklady pro zajištění dlouhodobého úspěchu našeho podnikání. Stanovujeme, že dodržování předpisů pro společnost Kärcher musí zahrnovat úplné dodržování všech zákonů, interních předpisů, dobrovolných závazků a etických zásad.

  • Společnost zavedla systém řízení compliance, aby byla schopni zaručit dodržování předpisů a zabránit systematickému pochybení. Základní principy a opatření pro bezúhonné chování jsou uvedeny v našem Kodexu chování.

  • Tyto principy tvoří nedílnou součást naší firemní filozofie. Slouží jako zásadní vodítko a ochranný mechanismus pro Kärcher, naše zaměstnance a naše obchodní partnery.

  • Cílem je trvale stanovit naše základní principy a neustále je zkoumat a zlepšovat. To zajišťuje, že vždy jednáme čestně.

COMPLIANCE PRINCIPY KÄRCHER

Compliance program je založen na třech základních principech:

PŘEDCHÁZENÍ

Každý je odpovědný za své činy a chování. Základem etického chování je znalost právních požadavků, podnikových pravidel a směrnic, jakož i standardů a pravidel souvisejících s oddělením. Společnost Kärcher vyžaduje a prosazuje průběžné školení všech zaměstnanců, aby se předešlo možnému narušení a aby se integrita stala součástí každodenní práce.

ZAJIŠTĚNÍ

Kärcher má zásadu nulové tolerance týkající se porušení. Proto i přes pečlivá preventivní opatření a veškerou náležitou opatrnost musíme být ostražití, abychom včas identifikovali rizika a předešli (neúmyslnému) porušení předpisů. Pokud jsou zjištěny jakékoli nesrovnalosti nebo odchylky v souvislosti s dodržováním předpisů, musí to být neprodleně oznámeno týmu Corporate Compliance Team.

ODPOVĚDNOST

Pravidelně kontrolujeme náš Compliance Management System, procesy a struktury, abychom zajistili, že jsou efektivní, a tím přispíváme k neustálému rozvoji. Z poznatků získaných z těchto podrobných informací čerpáme značné výhody. Každá zpráva je důležitá, protože nám pomáhá identifikovat potenciální stížnosti v rané fázi a zavést vhodná nápravná opatření.

PROČ PODÁVAT HLÁŠENÍ?

Odpovědné a zákonné chování je pro Kärcher nejvyšší prioritou. Naši zaměstnanci, obchodní partneři a třetí strany mohou kdykoli hlásit potenciální porušení, což nám usnadňuje jejich odhalování. Systematicky a důvěrně kontrolujeme všechny příchozí informace. Pokud dojde k porušení, musí být toto co nejrychleji zpracováno a musí být přijata příslušná opatření – zejména pro toto porušení, ale také s cílem zabránit dalším porušením.

 

Jaké informace jsou užitečné?

Máte-li podezření na případ porušení zákona, našeho kodexu chování a interních směrnic.

JAK PODAT HLÁŠENÍ?

Informace lze odesílat prostřednictvím různých kanálů pro podávání zpráv. Možnosti, které naše společnost nabízí naleznete níže.

NAŠE OZNAMOVACÍ (WHISTLEBLOWING) SYSTÉMY

Odpovědné a zákonné chování je pro Kärcher nejvyšší prioritou.
Pokud si přejete nám oznámit protiprávní jednání k němuž došlo nebo má dojít u Kärcher, můžete tak
učinit v jednom z níže uvedených oznamovacích systémů:

 


Oznamovací systém společnosti Kärcher spol. s r.o. dle českého zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů

Pověřená osoba: Marcela Kratochvílová Trnková

Informace pro oznamovatele (PDF)

E-MAIL

Informace mohou být zaslány pověřené osobě společnosti Kärcher spol. s r. o na následující e-mailovou adresu: oznameni@karcher.cz

Odeslat e-mail

HOTLINE

Chcete-li kontaktovat pověřenou osobu telefonicky, volejte (v pracovní dny od 9 - 16 hodin):

+420 606 674 762

POŠTA

Kärcher spol. s r. o
Oznámení k rukám: Marcela Kratochvílová Trnková
Modletice 193
251 01 Modletice


Centrální oznamovací systém Kärcher vedený společností Alfred Kärcher SE & Co. KG

ON-LINE HLÁŠENÍ

Hlášení lze podávat pomocí našeho externího systému oznamovatelů. To se děje důvěrně, bezpečně a anonymně. Pro přístup k systému oznamovatelů použijte následující odkaz:

Whistleblower system

E-MAIL

Informace mohou být zaslány týmu Kärcher Corporate Compliance Team na následující e-mailovou adresu: compliance@karcher.com

Odeslat e-mail

HOTLINE

Chcete-li kontaktovat tým Kärcher Corporate Compliance Team telefonicky, volejte:

+49 (7195) 14 1500

POST

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden

KONTAKT PRO OBLAST COMPLIANCE

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden Německo

E-mail : compliance@karcher.com