Kärcher spol. s r. o.

Modletice 193

CZ-25101

Tel: + 420/323 555 555
Fax: + 420/323 606 020
E-Mail: info@karcher.cz

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Modletice 193, 251 01  Modletice
Registrace společnosti: Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 19015
Daňové identifikační číslo: CZ48535761
Identifikační číslo: 48535761
Registrace dle zákona o zpětném odběru baterií ke stažení 
Jednatel: Milada Skutilová

Vyloučení odpovědnosti

Obsah našich internetových stránek se neustále mění. Vždy jsou tvořeny s co největší možnou pozorností. I přesto však nemůžeme ručit za to, že obsah těchto stránek je úplný nebo správný. Společnost Kärcher spol. s r.o. neručí za škody způsobené na základě využití informací a dat, uvedených na těchto internetových stránkách, pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti společnosti Kärcher spol. s r.o..

Společnost Kärcher spol. s r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku za obsah internetových stránek, na které je přímo nebo nepřímo na naší domovské stránce odkazováno. Společnost Kärcher spol. s r.o. není vlastníkem obsahu webových stránek třetí strany, na které je odkazováno z internetových stránek společnosti Kärcher spol. s r.o.. Za odkazované internetové stránky není zodpovědná společnost Kärcher spol. s r.o., ale správce těch konkrétních stránek. Proto návštěvníci, kteří se propojí na internetové stránky, jednají na vlastní nebezpečí a podléhají platným podmínkám používání těch konkrétních internetových stránek.

Copyright / značky

Všechna vyobrazení, grafiky, texty a další zde uveřejněné informace stejně jako jejich utváření podléhají ochraně autorských práv. Pouze společnost Alfred Kärcher GmbH & Co. KG je oprávněna k používání těchto chráněných obsahů, pokud není uvedeno jinak. Reprodukce a/nebo kopírování je možné pouze s písemným souhlasem společnosti Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Zvláště není přípustné kopírovat obrázky nebo vzhled této domovské stránky a používat je pro vlastní účely. Logo Kärcher a slovo "Kärcher" jsou chráněná jména a značky společnosti Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Mimoto vlastní společnost Alfred Kärcher GmbH & Co. KG velké množství dále chráněných značek. Použití značek společnosti Alfred Kärcher GmbH & Co. KG je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti

Jakékoliv užití stránek Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, nebo jejich části jiným způsobem než pro vlastní potřebu, zejména jejich další šíření, kopírování, další zpracování nebo jejich úprava či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Užití mimo vlastní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Alfred Kärcher GmbH & Co. KG a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž informace jsou součástí obsahu stránek Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.