Odpovědnost za kulturu, přírodu a společnost

Úspěch přichází s odpovědností. To platí ještě více ve světě, kde se vzájemná pomoc stává stále více věcí minulosti. Jako rodinná společnost chceme převzít odpovědnost. Ať už v SOS dětských vesničkách, v historických budovách nebo při šetření vodou. S našimi odbornými znalostmi jsme připraveni pomoci při čištění životního prostředí.

Úklidový projekt Mount Rushmore

Být občanem společnosti znamená převzít odpovědnost

Co odlišuje společnost, která tvrdí, že je dobrým občanem společnosti? Je to podpora kulturních iniciativ? Ochrana životního prostředí? Peněžní dary nebo věcné dary pro ty, kteří to potřebují? Domníváme se, že být dobrým občanem společnosti znamená převzít odpovědnost. Chceme udělat ze světa lepší místo pro život, pro co nejvíce lidí.

Pro nás, jakožto výrobce čisticího zařízení, to v první řadě znamená přispívat k čistějšímu životnímu prostředí. Nejen prostřednictvím ekonomického využívání zdrojů, jako jsou suroviny, energie a voda, ale také prostřednictvím ambiciózních čisticích projektů souvisejících s naším společným kulturním dědictvím. Naše myšlenka vytvoření obyvatelné společnosti zahrnuje také pomoc lidem.

Zachování hodnot je střed našeho jednání. Odpovědnost za kulturu, přírodu a společnost jsou pro nás důležité hodnoty, jejichž zachování prosazujeme a za přebíráme odpovědnost.

Naše práce a projekty pro kulturu, přírodu a společnost.

Výměna kbelíků za učebnice

Výmena kbelíků za učebnice

Prostřednictvím iniciativy „Čistá voda pro svět“ se Global Nature Fund a Kärcher zavázaly ke zlepšení kvality vody v rozvojových zemích. Ve škole v Burundi je nyní poprvé uveden do provozu přípravek na úpravu vody Kärcher.

> Čtěte dál

Letecký pohled na malou rybářskou vesnici Bocas del Carare v Kolumbii

Návštěva vesnice naděje

Po dlouhé a těžké minulosti se malá kolumbijská vesnice Bocas del Carare nyní nachází na své vlastní jedinečné cestě do budoucnosti - zeleně, moderně a v souladu s přírodou.

> Čtěte dál

Mapa světa: Náš sociální závazek

Aktivní po celém světě: Náš sociální závazek

Ve společnosti Kärcher si uvědomujeme naši společenskou odpovědnost a chceme přispět k věcem malým i velkým. Každý rok financujeme organizace, které bojují za ochranu přírody, kultury a společnosti. Zjistěte o nich více pomocí naší interaktivní mapy.

> Čtěte dál

 
Odborníci diskutují o ochraně památek

Odborníci na péči o památky

Památky jsou důležitou součástí kulturní identity společnosti. Při jejich čištění a obnově je vyžadována opatrnost. Ale co přesně je kulturní hodnota památky? Kdo rozhoduje? A jak se může změnit pohled na hodnotu památky? O tom diskutují tři odborníci.

> Čtěte dál

 Kulturní sponzoring

Kulturní sponzoring

Jako specialista na úklid se již 40 let snažíme o zachování historických památek a budov. Kärcher dosud prokázal své zkušenosti ve více než 140 restaurátorských projektech po celém světě - Kärcher čistí svět!

> Čtěte dál

 

Náš závazek ke kultuře, přírodě a společnosti.

Beach clean-up with One Earth – One Ocean

Jedna Země - Jeden Oceán

 Od roku 2019 provádíme čištění pláží na německém pobřeží Severního a Baltského moře společně se sdružením One Earth - One Ocean (OEOO). Spolupráce je součástí naší strategie udržitelnosti do roku 2025, ve které jsme se mimo jiné zaměřili na snížení množství plastu v Oceánu a opětovné použití plastu. V rámci této spolupráce také podporujeme technické inovace od OEOO, které například shromažďují plasty v řekách nebo v ústí řek a vracejí je do cyklu opakovaně použitelných materiálů.

Green filter system

Čistá voda pro svět

V naší globální odpovědnosti za životní prostředí je ochrana vody stále významnější. Spolu s Globálním přírodním fondem jsme v roce 2012 zahájili iniciativu „Čistá voda pro svět“. V rámci této iniciativy poskytujeme finanční pomoc na budování zelených filtračních systémů pro ekologickou úpravu vody pomocí rostlin - zejména při vývoji a prahových hodnotách zemí. Od roku 2019 také realizujeme řadu systémů pro zásobování pitnou vodou v zemích Střední Kolumbie a Afriky. Tato opatření zajistí pitnou vodu pro více než 6 000 lidí.

SOS Kinderdorf e.V.

Kärcher a SOS dětské vesničky: silné partnerství

Kärcher je rodinná společnost, což znamená, že pro nás je sociální angažovanost více než cokoli jiného rodinnou záležitostí. Jako partner pro spolupráci SOS dětských vesniček pomáháme poskytovat šťastný domov znevýhodněným dětem a mladým lidem po celém světě. Od roku 2011 podporuje Kärcher dětské vesničky každý rok financováním důležitých projektů, které usnadňují každodenní život v zařízeních, ale také darováním našich produktů. Od té doby bylo darováno více než 1 000 strojů do 33 zemí.

TYCD

Thank Your Cleaner Day

Den co den, čisticí stroje neúnavně pracují na zajištění toho, aby naše soukromé a pracovní prostředí bylo hygienické a bezpečné. Je čas říct „děkuji“. V roce 2015 zahájila společnost Kärcher a různí partneři globální kampaň "Thank Your Cleaner Day", jejímž cílem je zdůraznit zásadní roli čističů ve společnosti.

Devastating floods in Germany

Solidarita s lidmi v nouzi

Ať už jde o povodně, zemětřesení nebo jiné přírodní katastrofy - poskytujeme pomoc tím, že naše stroje poskytneme okamžitě k dispozici kdekoli na světě. Naši zaměstnanci se zbavují nečistot a bahna pomocí našich výkonných čisticích strojů. V mnoha případech také darujeme záchranné stroje, jako jsou systémy na úpravu vody a mobilní zásobovací systémy, na pomoc organizacím. Během pandemie koronaviru jsme darovali naše stroje například záchranným složkám, domovům důchodců a pečovatelským ústavům. Sociálním zařízením jsme poskytli rozsáhlé ochranné pomůcky, jako jsou obličejové masky, návleky, pokrývky hlavy, jednorázové rukavice a dezinfekční prostředky.

Europa Minigärtner

„Europa Minigärtner“: Děti si vyzkouší zahradničení

Jako partner pro spolupráci společnosti Europa Minigärtner gUG (evropští minizahradníci) pomáháme zvyšovat povědomí mladých lidí o přírodě, kterou lze v zahradách najít. Iniciativa si klade za cíl, aby děti ve věku od devíti do jedenácti let na vlastní kůži vyzkoušely zahradničení a dozvěděly se více o tom, co obnáší práce zahradníka. Kromě poskytování finanční pomoci podporujeme také projekt na strategické a provozní úrovni. V roce 2017 jsme na našem webu ve Winnendenu založili vlastní regionální skupinu "mini-zahradníků".