Servisní balíčky a smlouvy Kärcher

Snižte pravděpodobnost výpadku Vašeho přístroje s využitím našich servisních balíčků a servisních smluv. Každý servisní balíček je přizpůsoben definovaným potřebám, a to od pouhé zkoušky bezpečnosti v rámci zákonem předepsaných bezpečnostních přezkoušení přes údržbu až k nabídce paušálního Full-Service.

Pracujte na svém úspěchu. My Vám k tomu poskytneme disponibilitu.

 

Předcházet je lepší než opravovat. Pravděpodobnost výpadku vašeho přístroje můžete snížit jeho pravidelnými odbornými inspekcemi a údržbou.

Naše servisní balíčky vám při tom pomohou - od vysokotlakého čističe až po mycí linku. Každý servisní balíček je přizpůsoben definovaným potřebám, a to od pouhé zkoušky bezpečnosti v rámci zákonem předepsaných bezpečnostních přezkoušení přes údržbu až k nabídce paušálního Full-Service.

Naše smlouvy na údržbu se vám budou hodit zvláště tehdy, pokud provozujete vaše přístroje méně než 250 hodin ročně. Pokud je používáte častěji, doporučujeme vám Full-Service smlouvy.

Servisní balíčky a smlouvy pro profesionály

Přehled servisních balíčků:

Professional / Industrial / Wash systems

 

Servisní balíček Kärcher
Servisní balíček Kärcher
Servisní balíček Kärcher
Servisní balíček Kärcher

Výhody servisních balíčků:

 

Využívání pravidelného servisu vysoce přesahuje předepsané zkoušky na provozní bezpečnost. Funkčnost, bezpečnost a pohotovost přístroje jsou důležité faktory, které mají dopad na plnění zakázek. Profesionální servisní výkony, údržba a opravy dohromady tvoří základ moderního servisu, který firmy potřebují.

Benefity:

  • Minimalizování odstávek stroje
  • Nejvyšší spolehlivost a provozní bezpečnost stroje
  • Udržení hodnoty a prodloužení životnosti stroje
  • Pravidelná, zákonem předepsaná zkouška bezpečnosti
  • Použití originálních náhradních dílů a příslušenství Kärcher
  • Rychlá reakční doba
  • Volně volitelný počet inspekcí/údržby u inspekčních/údržbových smluv
  • Plánovatelné a kalkulovatelné náklady
  • Slevy na všechny objednávky (prostřednictvím servisu) náhradních dílů a příslušenství - také nezávisle na návštěvě servisního technika
  • Snížení provozních nákladů

 

Servis inspekce

Inspekční kontrolní seznam

Každý stroj Kärcher se na základě speciálního inspekčního kontrolního seznamu bod po bodu přezkouší. Tím se zaručí, že všechny díly a funkce se přezkoušejí, nic se nevynechá. Odpovídající zkušební protokol je doklad patřící k přístrojovým dokumentům.

Zkušební plaketa

Inspekční protokol Kärcher

Po provedené bezpečnostní zkoušce obdrží stroj oficiální inspekční protokol coby potvrzení, že předpisy ohledně provozní bezpečnosti byly zcela naplněny.

Odborný personál Kärcher

Zkoušky pouze od odborníků

Servisní technici Kärcher jsou bez výjimky profesionálně vzděláni a vyškoleni na všechny stroje Kärcher. Zkoušky, údržba a opravy se provádí přímo v místě. Pravidelně, pečlivě a spolehlivě.