Cíle udržitelnosti 2025

Naším cílem je být v budoucnu CO₂ neutrální (s nulovými emisemi), recyklace surovin a snížení počtu plastových obalů. Udržitelnost je hluboce zakotvena v globálním dodavatelském řetězci. Pokud jde o sociální a společenské otázky, soustředíme se na zachování hodnot.

Cíle udržitelnosti 2025

Cíle pro rok 2025 v kostce

Šetrnost k životnímu prostředí a ochrana klimatu jsou základní součástí našich akcí. Již léta si neustále stanovujeme nové cíle, abychom naši společnost systematicky zefektivňovali a šetřili zdroje a plnili svoji roli sociálního aktéra. S našimi cíli do roku 2025 nyní činíme další krok směrem k budoucnosti.

S těmito cíli stanovenými v roce 2020 také hrajeme svoji roli při dosahování 17 cílů udržitelného rozvoje OSN. Tyto cíle udržitelného rozvoje představují globální standard pro priority a cíle udržitelného rozvoje do roku 2030 na ekonomické, sociální a ekologické úrovni.

Pro nás jako společnost nabízejí cíle udržitelného rozvoje dobrý rámec, na kterém můžeme založit naše cíle udržitelnosti. Tímto způsobem můžeme s naší hlavní činností hrát roli při překonávání globálně relevantních výzev. Naše cíle jsme spojili do tří iniciativ: „Nulové emise“, „Snížení, opětovné použití, recyklace“ a „Sociální hrdina“

Nulové emise

Do roku 2025 sníží Kärcher své skutečné emise z rozsahu 1 a rozsahu 2 o 21 % ve srovnání se základním rokem 2020. Do roku 2030 se to sníží o dalších 21 %, takže absolutní snížení o 42 %: Šetříme energii a používání udržitelných zdrojů energie ke snížení naší uhlíkové stopy. Za tímto účelem se Kärcher připojil k iniciativě Science Based Targets (SBTi), která se zavázala k rychlému snížení emisí v celé společnosti v souladu s klimatickou vědou. Tato iniciativa je výsledkem spolupráce mezi CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wildlife Fund for Nature (WWF) a je jedním ze závazků koalice We Mean Business Coalition.

Do roku 2025 zavede Kärcher systém řízení pro své emise rozsahu 3 a zprůhlední uhlíkovou stopu svých produktů: V rámci naší účasti v SBTi jsme se zavázali rozšířit působnost našeho zaznamenávání emisí tak, aby zahrnovala činnosti před i po směru výroby a vypracování cílů pro jejich snížení – protože udržitelnost společnosti Kärcher přesahuje brány naší továrny. Již nyní snižujeme emise v dopravní logistice neustálou optimalizací našich přepravních tras. Naše továrny po celém světě již získávají 75 % objemu nákupu od regionálních dodavatelů, kteří se nacházejí méně než 1000 km od místa výroby.

Od roku 2021 jsou továrny Kärcher po celém světě CO₂ neutrální: Díky tomu je Kärcher přední CO₂ neutrální společností na trhu úklidu s CO₂ neutrální globální produkcí. Využíváme zelenou energii a kompenzujeme emise, kterým se nemůžeme vyhnout, financováním projektů na ochranu klimatu. Mnoho našich továren je již vybaveno LED osvětlením a fotovoltaickými systémy. Náš největší závod v Quistello v Itálii produkuje 360 ​​000 kWh energie ročně na podlahové ploše 11 500 m². V Banbury ve Spojeném království se nám podařilo nainstalovat necelých 1 000 solárních panelů najednou a generovat tak 44 % roční spotřeby energie dceřiné společnosti prostřednictvím solárního systému. V naší centrále ve Winnendenu také využíváme fotovoltaický systém a uzavíráme materiálový cyklus přeměnou jednorázových palet v topném systému pro budovy.

Od roku 2021 jsou obchodní cesty v rámci Německa do destinací v zahraničí CO₂ neutrální: Snižujeme obchodní cesty a emise skleníkových plynů vyplývající ze služebních cest vlakem, autem a letadlem. Kompenzujeme emise, kterým se nemůžeme vyhnout. Svou roli zde hrají formáty jako digitální konference, které se v naší společnosti stále více prosazují. Stále zvyšujeme počet elektromobilů v našem vozovém parku.

Nulové emise
Snížení podílu emisí

Redukovat, znovu používat, recyklovat


Do roku 2025 optimalizujeme udržitelnost všech obalů produktů: Zlepšujeme stabilitu našich produktů a povrchů produktů, abychom dosáhli obalu bez plastů. Již se nám podařilo úplně odstranit polystyren a přejít na karton pro náš mobilní venkovní čistič OC 3. Tímto způsobem jsme také byli schopni zmenšit celkovou velikost obalu.

Do roku 2025 budou mít naše tlakové čističe z řady Home & Garden obsah recyklovaného plastu až 50%: Snižujeme a systematicky nahrazujeme množství čerstvého plastu v našich výrobcích. Od roku 2012 se nám podařilo čtyřnásobně zvýšit množství recyklovaného plastu v našich strojích. K výrobě stříkacích trysek pro naše tlakové myčky jsme přešli na recyklovaný plast a používáme nylon 66. Použitý recyklovaný materiál je extrahován z tkaniny ve zpětných airbagech a materiál, který zbyl z jejich výrobního procesu. Tím, že to použijeme v naší výrobě, uzavřeme cyklus.

Od roku 2020 budeme podporovat redukci a opětovné použití oceánského plastu: Spolupracujeme s environmentální organizací One Earth One Ocean (OEOO) na snižování znečištění způsobeného oceánským plastem. V rámci této spolupráce podporujeme kampaně na vyčištění pláže a technické inovace od OEOO, které například shromažďují plasty v řekách nebo ústí řek a vracejí je do cyklu opakovaně použitelných materiálů. V roce 2019 jsme úspěšně dokončili naše první společné projekty s OEOO.

Do roku 2025 se zaměřujeme na nulovou pilotní produkci plastového odpadu: Chceme snížit odpad z plastových obalů od místních dodavatelů na nulu, a tak učinit z naší centrály model pro další výrobní závody. Tento přístup již implementujeme v rámci naší vnitřní přepravy zboží. Například ve Winnendenu v Německu jsou některé komponenty baleny do víceúčelových krabic místo do fólie pro přepravu, což ročně ušetří 3 000 kg fólie.

Do roku 2025 bude udržitelnost nedílnou součástí nových obchodních modelů: Prověřujeme obchodní modely společnosti Kärcher, jako je sdílení, služby a recyklace. Společnost Kärcher Used Equipment GmbH se specializuje na přípravu a celoevropský prodej použitých strojů a zajišťuje tak, že stroje zůstanou v provozu déle, místo aby byly zlikvidovány. Zkoumáme nové přístupy k udržitelnému vývoji produktů s kuchyňským kompostérem Kalea. Zařízení vyvinuté ve společnosti Kärcher promění kuchyňský odpad na kompost bohatý na živiny za pouhých 48 hodin díky své sofistikované technologii.

Snižte, znovu použijte, recyklujte
Cíle udržitelnosti

Sociální odpovědnost

Do roku 2025 se náš sociální závazek zaměří na zachování hodnot: Jasně definovaná témata zajišťují, že všechny naše aktivity v oblasti sociálního závazku po celém světě mají společný účel. Ve všech třech oblastech - dary a sponzorství, dlouhodobá spolupráce a angažovanost zaměstnanců - bereme naši roli sociální zainteresované strany vážně, a proto se věnujeme ochraně hodnot. Může se jednat o kulturní hodnoty, jako je tomu v případě našeho kulturního sponzorství, nebo o rodinné hodnoty, jako je naše spolupráce s SOS dětskými vesničkami. Společnost Kärcher od zahájení spolupráce v roce 2011 podporovala SOS dětské vesničky ve 35 zemích.

Do roku 2025 zavedeme proaktivní systém řízení rizik dodavatelů pro udržitelnost: Analyzujeme a systematicky zlepšujeme sociální a environmentální dopad našich přímých dodavatelů. Abychom toho dosáhli, stanovujeme udržitelnost jako jeden z nejdůležitějších rozhodujících faktorů pro výběr nových dodavatelů a také pro hodnocení současných dodavatelů. V rámci této strategie využíváme globální audity a komplexní soubor dat, protože udržitelnost a přesné dodávky jdou ruku v ruce se společností Kärcher.

Společenská odpovědnost
Sociální odpovědnost

Oblasti, kterým se věnujeme v naší strategii udržitelnosti