Cíle udržitelnosti 2025

Cílem našich opatření je dosáhnout klimaticky neutrální výroby, recyklace surovin a snížení počtu plastových obalů. Udržitelnost je hluboce zakotvena v globálním dodavatelském řetězci. Pokud jde o sociální a společenské otázky, soustředíme se na zachování hodnot.

Cíle udržitelnosti

Cíle pro rok 2025 v kostce

 

Šetrnost k životnímu prostředí a ochrana klimatu jsou základní součástí našich akcí. Již léta si neustále stanovujeme nové cíle, abychom naši společnost systematicky zefektivňovali a šetřili zdroje a plnili svoji roli sociálního aktéra. S našimi cíli do roku 2025 nyní činíme další krok směrem k budoucnosti. S těmito cíli stanovenými v roce 2020 také hrajeme svoji roli při dosahování 17 cílů udržitelného rozvoje OSN. Tyto cíle udržitelného rozvoje představují globální standard pro priority a cíle udržitelného rozvoje do roku 2030 na ekonomické, sociální a ekologické úrovni. Pro nás jako společnost nabízejí cíle udržitelného rozvoje dobrý rámec, na kterém můžeme založit naše cíle udržitelnosti. Tímto způsobem můžeme s naší hlavní činností hrát roli při překonávání globálně relevantních výzev. Naše cíle jsme spojili do tří iniciativ: „Nulové emise“, „Snížení, opětovné použití, recyklace“ a „Sociální hrdina“.

Nulové emise

Od roku 2021 budou továrny Kärcher po celém světě klimaticky neutrální: Kärcher se tak stane přední klimaticky neutrální společností na trhu čištění s globální produkcí bez CO₂. Používáme zelenou energii a kompenzujeme emise, kterým se nemůžeme vyhnout, financováním projektů na ochranu klimatu. Mnoho našich továren je již vybaveno LED osvětlením a fotovoltaickými systémy. Naše největší zařízení v italském Quistello produkuje 360 ​​000 kWh energie ročně na podlahové ploše 11 500 m². V Banbury ve Velké Británii se nám podařilo instalovat necelých 1 000 solárních panelů najednou, a tedy generovat 44 % roční spotřeby energie dceřiné společnosti prostřednictvím solárního systému. V naší centrále ve Winnendenu používáme také fotovoltaický systém a zavíráme cyklus materiálu opětovným použitím palet na jedno použití v systému vytápění budov.

Od roku 2021 budou služební cesty v Německu a z Německa do zahraničních destinací klimaticky neutrální: Snižujeme služební cesty a emise skleníkových plynů vznikajících při služební cestě vlakem, autem a letadlem. Kompenzujeme emise, kterým se nemůžeme vyhnout. Svou roli zde musí hrát formáty, jako jsou digitální konference, které se v naší společnosti stále více prosazují. Dále zvyšujeme počet elektrických vozidel v našem vozovém parku.

Nulové emise
Snížení podílu emisí

Redukovat, znovu používat, recyklovat


Do roku 2025 optimalizujeme udržitelnost všech obalů produktů: Zlepšujeme stabilitu našich produktů a povrchů produktů, abychom dosáhli obalu bez plastů. Již se nám podařilo úplně odstranit polystyren a přejít na karton pro náš mobilní venkovní čistič OC 3. Tímto způsobem jsme také byli schopni zmenšit celkovou velikost obalu.

Do roku 2025 budou mít naše tlakové čističe z řady Home & Garden obsah recyklovaného plastu až 50%: Snižujeme a systematicky nahrazujeme množství čerstvého plastu v našich výrobcích. Od roku 2012 se nám podařilo čtyřnásobně zvýšit množství recyklovaného plastu v našich strojích. K výrobě stříkacích trysek pro naše tlakové myčky jsme přešli na recyklovaný plast a používáme nylon 66. Použitý recyklovaný materiál je extrahován z tkaniny ve zpětných airbagech a materiál, který zbyl z jejich výrobního procesu. Tím, že to použijeme v naší výrobě, uzavřeme cyklus.

Od roku 2020 budeme podporovat redukci a opětovné použití oceánského plastu: Spolupracujeme s environmentální organizací One Earth One Ocean (OEOO) na snižování znečištění způsobeného oceánským plastem. V rámci této spolupráce podporujeme kampaně na vyčištění pláže a technické inovace od OEOO, které například shromažďují plasty v řekách nebo ústí řek a vracejí je do cyklu opakovaně použitelných materiálů. V roce 2019 jsme úspěšně dokončili naše první společné projekty s OEOO.

Do roku 2025 se zaměřujeme na nulovou pilotní produkci plastového odpadu: Chceme snížit odpad z plastových obalů od místních dodavatelů na nulu, a tak učinit z naší centrály model pro další výrobní závody. Tento přístup již implementujeme v rámci naší vnitřní přepravy zboží. Například ve Winnendenu v Německu jsou některé komponenty baleny do víceúčelových krabic místo do fólie pro přepravu, což ročně ušetří 3 000 kg fólie.

Do roku 2025 bude udržitelnost nedílnou součástí nových obchodních modelů: Prověřujeme obchodní modely společnosti Kärcher, jako je sdílení, služby a recyklace. Společnost Kärcher Used Equipment GmbH se specializuje na přípravu a celoevropský prodej použitých strojů a zajišťuje tak, že stroje zůstanou v provozu déle, místo aby byly zlikvidovány. Zkoumáme nové přístupy k udržitelnému vývoji produktů s kuchyňským kompostérem Kalea. Zařízení vyvinuté ve společnosti Kärcher promění kuchyňský odpad na kompost bohatý na živiny za pouhých 48 hodin díky své sofistikované technologii.

Snižte, znovu použijte, recyklujte
Cíle udržitelnosti

Sociální odpovědnost

Do roku 2025 se náš sociální závazek zaměří na zachování hodnot: Jasně definovaná témata zajišťují, že všechny naše aktivity v oblasti sociálního závazku po celém světě mají společný účel. Ve všech třech oblastech - dary a sponzorství, dlouhodobá spolupráce a angažovanost zaměstnanců - bereme naši roli sociální zainteresované strany vážně, a proto se věnujeme ochraně hodnot. Může se jednat o kulturní hodnoty, jako je tomu v případě našeho kulturního sponzorství, nebo o rodinné hodnoty, jako je naše spolupráce s SOS dětskými vesničkami. Společnost Kärcher od zahájení spolupráce v roce 2011 podporovala SOS dětské vesničky ve 35 zemích.

Do roku 2025 zavedeme proaktivní systém řízení rizik dodavatelů pro udržitelnost: Analyzujeme a systematicky zlepšujeme sociální a environmentální dopad našich přímých dodavatelů. Abychom toho dosáhli, stanovujeme udržitelnost jako jeden z nejdůležitějších rozhodujících faktorů pro výběr nových dodavatelů a také pro hodnocení současných dodavatelů. V rámci této strategie využíváme globální audity a komplexní soubor dat, protože udržitelnost a přesné dodávky jdou ruku v ruce se společností Kärcher.

Společenská odpovědnost
Sociální odpovědnost

Oblasti, kterým se věnujeme v naší strategii udržitelnosti