PRODLOUŽENÁ 5LETÁ ZÁRUKA NA NOVOU TLAKOVOU MYČKU KÄRCHER

V Kärcheru víme, jaké očekávání máte vůči tlakové myčce - tou je nejvyšší kvalita, špičkový výkon a prvotřídní podpora po celou dobu její životnosti. Tyto požadavky jsou pro nás základem všeho, co děláme. Proto poskytujeme pětiletou záruku na všechny naše tlakové myčky určené pro spotřebitele.

5 let záruky takové myčky

Zaregistrujte se a prodlužte si Vaši záruku na 5 let

Program "Prodloužení záruky" zahrnuje tlakové myčky* vyjmenovaná ve formuláři uvedeném níže. 

* Tato záruka platí jen pro výrobky Home and Garden, které jsou klientem používány pro soukromé účely, tedy mimo rámec jeho podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání, a nejsou používány pro účely činnosti podnikatelské. Akce platí pro tlakové myčky zakoupené od 1. 6. 2023. Tato prodloužená záruka se nevztahuje na vady nebo poškození výrobku, které vznikly např. jeho nesprávným používáním. Kompletní podmínky pro prodloužení záruky naleznete níže na této stránce.

V případě Vašeho zájmu o prodloužení záruky je nutné provést registraci prostřednictvím níže uvedeného registračního formuláře. Tato registrace musí být provedena ve lhůtě 30 dnů ode dne koupě výrobku (níže uvedených typů tlakových myček) v České republice.

Po provedení registrace si doporučujeme vytisknout potvrzení o prodloužení záruky. Kopie tohoto potvrzení Vám bude zaslána též na Vámi uvedenou emailovou adresu.

Potvrzení o prodloužení záruky si prosím dobře uschovejte, abyste se jím mohli v případě požadavku na záruční opravu prokázat. Záruční oprava v prodloužené záruční době může být provedena pouze při současném předložení originálního dokladu o koupi předmětného výrobku.

Doklad o koupi i certifikát musí pocházet z České republiky. Pokud jste výrobek nezakoupili v České republice, navštivte prosím naše mezinárodní www stránky přes odkaz www.karcher.com/guarantee .

Prodloužení záruky na 5 let
Typový štítek - tlakové myčky

Sériové číslo najdete na typovém štítku tlakové myčky.


Pro registraci vyplňte následující formulář.

Poznámka: Aby bylo prodloužení záruky platné, musí být registrace dokončena do 3 měsíců od data nákupu.

Výrobní číslo naleznete na typovém štítku stroje. Štítky jsou na přístroji viditelně připevněné. Nápověda zde.

Produkt lze registrovat nejpozději 30 dní od nákupu.

*

* povinné pole

Vezměte prosím na vědomí, že políčka označená * jsou povinně vyplnitelná políčka.

Záruka, která Vám byla poskytnuta společností KÄRCHER spol. s r.o., nemá vliv na Vaše zákonná práva jako spotřebitele dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve spojení se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Další podrobnosti k obsahu záruky, k její délce a k územní platnosti záruční ochrany, stejně jako název a adresu poskytovatele záruky naleznete v záručních podmínkách.

¹ Záruka platí jen pro produkty kategorie Home & Garden, které se používají pouze pro soukromé, ne pro komerční účely. Záruka neplatí u závad a nedostatků, které vznikly například nevhodným používáním přístrojů. Kompletní reklamační a záruční podmínky najdete ve VOP internetového obchodu.


Záruční podmínky

Záruka platí jen pro produkty kategorie Home & Garden, které se používají pouze pro soukromé, ne pro komerční účely. Záruka neplatí u závad a nedostatků, které vznikly například nevhodným používáním přístrojů. Kompletní reklamační a záruční podmínky najdete ve VOP internetového obchodu.