Na faktuře

Číslo produktu ve formátu 1.676-021.0 naleznete na Vaší faktuře v části Položky. Na stejném místě naleznete i číslo výrobní.

faktura_v2

Na typovém štítku

Druhou možností je typový štítek. Štítky jsou na přístroji viditelně připevněné. Naleznete jej vždy dle druhu přístroje např. na zadní straně, na spodní straně nebo ve vnitřní části přístroje. Na štítku je uvedené jak produktové, tak i výrobní číslo.

Stítek produktu

Pokud číslo nemůžete dohledat, kontaktujte prosím naše zákaznické oddělení.