Kdy vzniká právo na uplatnění záruky?

Zákaznický servis

Kärcher poskytuje 2-letou záruční lhůtu na vady materiálu a vady vzniklé chybou výrobce, pokud jsou přístroje používány v souladu s jejich určením. Vezměte prosím na vědomí, že právo na záruční plnění můžete uplatnit pouze tehdy, pokud přiložíte k Vaší záruční reklamaci řádně uschovaný pokladní doklad.

Vezměte prosím bezpodmínečně na vědomí, že Vaše právo na uplatnění záruky zaniká:

  • pokud Váš přístroj nepoužíváte v souladu s jeho určením, např. komerční používání přístroje z kategorie Home & Garden 
  • pokud během záruční lhůty Váš přístroj otevřete, abyste jej vlastnoručně opravili

 

Zde najdete detailně naše záruční podmínky:

Záruční podmínky 2013