UDRŽITELNÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY: OD KONCEPCE K SÉRIOVÉ VÝROBĚ

Čisticí prostředky musejí dnes splňovat mnoho požadavků. Ekologicky udržitelná procesní řešení jsou stále důležitější. Společnost Kärcher čelí této výzvě v nových chemických a zkušebních laboratořích ve Winnendenu. Přehled vývoje udržitelných detergentů.

Udržitelné čisticí prostředky

Požadavky na čisticí prostředek

Čisticí prostředky by měly účinně bojovat proti špíně a neměly by být nebezpečné pro člověka a životní prostředí. Stále důležitější jsou ekologicky udržitelná procesní řešení, která kromě šetrného zacházení se zdroji a materiály berou v úvahu také chemickou, vodní a energetickou účinnost spolu s procesem čištění jako celkem. Společnost Kärcher čelí této výzvě v nových chemických a zkušebních laboratořích ve Winnendenu a činí tak další důležitý krok ke spojení kvality, efektivity a udržitelnosti. Čisticí prostředky Kärcher jsou velmi účinné a myslí na zdraví, životní prostředí a ekonomiku.


Jak se ve společnosti Kärcher vyvíjejí udržitelné a účinné čisticí prostředky?

Čisticí prostředek je dnes základní produkt každé domácnosti. Trendy, standardy, technologie a nové obchodní modely vyžadují nové produkty šetřící zdroje, a proto mají dopad na vývoj.

Ve společnosti Kärcher to tradičně sahá od koncepce produktu a jeho specifikací přes prototypy a kontrolu produktu až po sériovou výrobu. Již 40 let společnost Kärcher vyvíjí své čisticí prostředky a stále více se ubírá směrem k udržitelnosti a ekologické kompatibilitě: Čisticí prostředky Kärcher jsou velmi účinné a zohledňují zdraví, životní prostředí a ekonomiku.

Jak je u jiných produktů obvyklé, proces vývoje ekologicky šetrného čisticího prostředku začíná fází definice produktu. Ústřední otázkou je, co by měl nový prací prostředek od společnosti Kärcher dělat - například obsahují biologicky odbouratelné látky. Poté jsou tyto požadavky vedením produktu přeneseny do chemiků ve specifikačním listu.

fáze definice produktu detergentu ve společnosti Kärcher

Během fáze koncepce v oddělení vývoje chemikálií v Kärcher Detergent Competence Center jsou nyní předkládány koncepční návrhy a sestavovány funkční modely pro udržitelné vlastnosti produktu. Protože čisticí prostředek musí později plnit kromě ekologických aspektů i další funkce, jako je rozpouštění oleje, snižování množství pěny nebo vázání tužidel, aby se zabránilo hromadění vodního kamene.

koncept fáze čisticího prostředku ve společnosti Kärcher

Koncepční nástroj chemici společnosti Kärcher neustále optimalizují s ohledem na udržitelnou kvalitu a čištění. Musí být testován vzorec, pořadí obsahu a stabilita produktů. Odborníci vždy sledují celkovou udržitelnost produktu.

Při výběru surovin musí být správné čtyři aspekty: výkonnost produktu, rozložitelnost, udržitelná produkce surovin a cena surovin. Suroviny, které jsou nebezpečné pro vodní prostředí nebo nejsou biologicky odbouratelné, u nichž existuje podezření, že jsou karcinogenní nebo geneticky škodlivé nebo mají jiné negativní vlastnosti, se obecně nepoužívají.

Existují však některé účinné přísady založené na přírodních a obnovitelných surovinách - například povrchově aktivní látky na bázi cukru, přírodní rozpouštědla, jako je bioalkohol nebo přírodní kyseliny.

Optimalizace čisticího produktu ve společnosti Kärcher

V laboratoři Kärcher je při testování testována účinnost ekologického zdroje. Standardní testovací nečistoty pro domácnost a průmysl se uvolňují ze standardních testovacích panelů rovnoměrným tlakem a rovnoměrnou rychlostí. Nejprve se zde analyzuje individuální obsah; za druhé celý produkt, který je tvořen až třiceti komponenty.

Testování účinnosti čisticího prostředku v laboratoři Kärcher

Pokud byl koncept úspěšně otestován s přihlédnutím k aspektům zachování zdrojů, proces přejde do fáze jemného doladění. V této fázi je nový čisticí prostředek definován podrobně ve specifikačním listu pro finální vývoj.

Fáze jemného doladění čisticího prostředku v laboratoři Kärcher

Náleduje stav udržitelného čisticího prostředku. Zkoumá se čisticí výkon, správné množství pěny a hodnota pH.

kontrola udržitelného čisticího prostředku

Následuje pilotní fáze výroby, kdy společnost Kärcher vyrábí větší množství udržitelného čisticího prostředku a prezentuje se zákazníkům v praxi. Tento poslední test odolnosti zahrnuje kromě čisticího chování při každodenním používání také otázky ohledně vůně a cítění produktu.

Závěrečná testovací fáze výroby detergentů

Konečnou a zároveň počáteční fází je uvedení na trh se sériovou výrobou nového čisticího prostředku na udržitelném základě.

Uvedení na trh udržitelného čisticího produktu

U sériové výroby přikládá společnost Kärcher kontejneru také obrovský význam. Protože chemikálie a obaly se musí shodovat. Tímto způsobem se zabrání deformacím po difúzi alkoholu; kontejnery musí také odolat pádovým zkouškám.

Kromě toho se ve stříkacích lahvích používá mnoho detergentů, které musí mít ergonomickou manipulaci a pokud možno zabránit vdechování aerosolů. Ve společnosti Kärcher jsou kontejnery také testovány a optimalizovány z hlediska udržitelnosti. Nádoba, víko a štítky musí být vyrobeny z recyklovatelných surovin a musí obsahovat nejvyšší podíl recyklátu. Nerecyklovatelné obaly, jako jsou plastové kompozity, jsou vyloučeny.

Důraz je také kladen na předcházení vzniku odpadu a energetickou účinnost: výrobní proces je plánován tak, aby pokud možno nevznikla žádná odpadní voda. Trubky do směšovacích nádob jsou opláchnuty vodou, která je také uvedena v receptu. Není nutné oddělené čištění potrubí, tj. vodu obsahující suroviny společnost Kärcher nelikviduje v čistírnách odpadních vod. Výrobní proces využívá co nejméně energie. Energii vyžaduje pouze čerpání surovin, míchání v nádobě a plnicí linka. Je důležité vyhnout se výrobkům, které se během výroby zahřívají nebo jejichž suroviny musí být před výrobou nastaveny na správnou teplotu.

Přečtěte si více v rozhovoru níže.

Sériová výroba udržitelného čisticího prostředku Kärcher

Udržitelnost pro detergenty - rozhovor s Frankem Ritscherem, vedoucím výzkumu a vývoje chemických látek ve společnosti Kärcher

Frank Ritscher, Head of Research and Development of Chemical Substances at Kärcher

Udržitelné výrobky pro vnitřní čištění

Naše produktová řada pro čističe budov zahrnuje všechny koncentráty a čističe připravené k okamžitému použití, které jsou vyžadovány pro vnitřní čištění: sanitární hloubkové čističe, čističe sanitární údržby, ploch, skla a podlahové čističe. Všechny výrobky mají ekoznačku EU a rakouskou ekoznačku. Některé produkty jsou také certifikovány společností Nordic-Swan.

 

Cleaning of a sanitary room with a sustainable detergent of Kärcher