Trvale udržitelné výrobky

Výrobky vyráběné s nízkými emisemi, ekologicky vědomým výběrem materiálu, úsporou energie a spotřebou vody - výrobky pro čištění a péči by měly být udržitelné v mnoha ohledech. Odpovědné chování ve společnosti Kärcher proto zahrnuje vývoj strojů, výrobní a dodavatelský řetězec, až po správnou likvidaci.

Co dělá naše výrobky udržitelnými

Udržení hodnoty a dlouhověkosti

Zákazníci si při nákupu kladou důležité otázky: Kde byl produkt vyroben, kým a za jakých podmínek? Z jakých materiálů je vyroben? A lze daný výrobek poté recyklovat? Jak efektivně pracuje stroj? Kärcher nabízí čisticí řešení pro domácnosti, průmysl a firmy - a ta spotřebovávají vodu, elektřinu a čisticí prostředky. Technologie Kärcher však významně přispívá k zachování hodnoty a trvanlivosti budov nebo strojů - a v tom je již značná míra udržitelnosti.

Zde se dozvíte více o aspektech udržitelnosti tlakových myček, vysavačů a dalších.

Úspora vody

Úspora vody

Odpovědné zacházení se zdroji vody je nyní důležitější, než kdy dříve. Co k tomu může naše technologie přispět? Čisticí stroje mohou zajistit, že se spotřebuje méně vody mnoha způsoby. Recyklační systémy v portálových mycích linkách například shromažďují až 85 procent použité vody, zpracovávají ji a používají ji pro další proces čištění. Vysokotlaké čističe díky vysokému čisticímu výkonu ve srovnání s prací se zahradní hadicí ušetří přibližně 80 procent vody. Díky čerpadlům na zahradu je dešťová voda použitelná pro zalévání zahrady. Například:

Systém čištění vody WRB 4000 Bio pro biologické čištění odpadních vod zachází s odpadními vodami ze systémů mytí vozidel přirozeným a ekologickým způsobem. Systém dokáže zpracovat až 4 000 litrů vody za hodinu, čímž vrací zpět až 98 procent jako čistá a zápachově neutrální zpětná voda do okruhu nebo ji v souladu s právními předpisy směruje do kanalizace. Přitom spolehlivě a bez použití flokulačních prostředků a jiných chemikálií odstraňuje čisticí prostředky.

Spolehlivá recyklace vody se provádí ve čtyřech krocích: Nejprve se nerozpuštěné plovoucí materiály a hrubé pevné látky zachycují a ukládají do odkalovače. V další kroku jsou mikroorganismy, které téměř úplně metabolizují a odstraňují rozpuštěné organické látky, např. oleje, tuky nebo povrchově aktivní látky z vody. Ve třetím kroku jde voda do nadzemního post-sedimentačního stupně, ve kterém jsou odfiltrovány zbytky jako uvolněný minerální přebytečný kal. Recyklovaná voda se nakonec shromažďuje v nádrži a dalším praním se přivádí zpět.

Systém úpravy vody WRB 4000 Bio

Různě tvarovaná vozidla, nároční zákazníci: Požadavky na systémy mytí vozidel jsou stále vyšší. Pokud chtějí ropné společnosti, čerpací stanice nebo prodejci automobilů nabídnout svým zákazníkům prémiové služby i při vysokém objemu mytí, jsou zapotřebí výkonné systémy. Ušetřit vodu lze portálovou myčkou CWB 3 Klean! Star iQ. Díky standardní funkci úspory vody je na mytí vozidla zapotřebí pouze 20 litrů čerstvé vody. To šetří přírodní zdroje a snižuje provozní náklady.

CWB 3 Klean!Star iQ

Tlakové myčky Kärcher ušetří až 3 100 litrů za hodinu, což znamená, že spotřebují ještě asi 80 procent méně vody ve srovnání s čištěním pomocí vodní hadice. Vyznačují se skvělým čisticím výkonem a účinností čištění s nižší spotřebou, díky čemuž je čištění rychlé - v důsledku toho šetří čas, vodu a energii.

Je tomu tak díky patentované technologii trysek a přizpůsobení výkonu jednotlivých strojů - připravit lepší výsledek. Za tímto účelem stroje mění nasávanou vodu z dostupných nádrží vody. Tým způsobem uživatele upustí od používání pitné vody, poté chrání životní prostředí,  a je také nezávislý na dodávce vody z vodovodního řádu.

Tlaková myčka Kärcher ve srovnání s vodní hadicí

Ponorná čerpadla umožňují snadné zásobování domu a zahrady voodu ze studně nebo dešťovou vodou, např. se zahradou BP. Ponorná čerpadla BP Home & Garden pumpují vodu automaticky zpět do celého domu. Sudové čerpadlo BP Barrel, cisternové čerpadlo BP Cistern a hluboké čerpadlo BP Deep Well pracují přímo ve vodě.

Ponorná čerpadla

Bateriová podlahová myčka FC 7 odstraní všechny druhy suchých a mokrých každodenních nečistot v jediném kroku. Před otřením podlahy proto není nutné vysávat. Tento stroj ušetří až 90 procent vody při čištění podlahové plochy 60 m² ve ​​srovnání s běžným mopem.

Čtyřválcová technologie s protiběžným otáčením umožňuje rychlé a efektivní čištění s důkladným odstraňováním nečistot a vlasové filtry zajišťují skvělé sbírání vlasů. Před použitím myčky již není třeba vysávat, což šetří polovinu času uklízení.

Tahání a zamotávání kabelů je minulostí, stejně jako obtížné vláčení kbelíků s těžkou vodou – podlahová myčka disponuje 2 separátními nádržkami na čistou a špinavou vodu. Objem vody a rychlost otáčení válců lze nastavit ve dvou režimech čištění tak, aby se přizpůsobily podlaze. K dispozici je také funkce BOOST pro opravdu odolné nečistoty.

Bateriová podlahová myčka FC 7
Efektivní využívání energie

Efektivní využívání energie

Neustále zlepšujeme energetickou účinnost našich produktů - bez ohledu na to, zda jsou napájeny ze sítě, napájeny baterií nebo spalovacím motorem. Důležitým vývojem z hlediska čisticích strojů je režim Kärcher eco! Efficiency, který lze aktivovat i během provozu. Díky tomu jsou funkce stroje automaticky řízeny s nejlepší možnou účinností. To snižuje spotřebu energie, vody a čisticího prostředku. Tyto příklady ukazují, jak to v praxi funguje:

Četné modelové řady mycích strojů Kärcher již mají režim ekologické účinnosti. Díky tomu jsou rychlost kartáče a sací výkon sníženy na výkon dostatečný pro lehčí nečistoty. To umožňuje dosáhnout přesvědčivých výsledků čištění s výrazně nižší spotřebou. V režimu eco! Efficiency lze v současné době ušetřit až 30 procent energie a 10 procent vody a čisticího prostředku.

Efektivní režim Kärcher eco!

U horké vody pod vysokým tlakem se dosáhne srovnatelných výsledků čištění při výrazně sníženém použití vody. Režim eco! Efficiency se navíc používá u vysokotlakých čističů s teplou vodou. Pokud je aktivní, teplota vody je nastavena na 60 ° C, protože tato teplota je pro většinu úkolů čištění zcela dostačující. Hořáky horkovodních vysokotlakých čističů jsou obzvláště účinné a šetrné k životnímu prostředí, což potvrzuje sdružení EUnited Cleaning. Kärcher byl prvním výrobcem čisticího zařízení na světě, který získal takovou certifikaci.

Certifikace zahrnuje několik prvků: Použité hořáky musí vykazovat obzvláště vysokou účinnost a současně nesmí překračovat velmi nízké limity emisí sazí a oxidu uhelnatého. Tato kombinace vede k obzvláště ekologickým strojům, které nejenže uvolňují málo škodlivých látek, ale zároveň snižují provozní náklady díky jejich nízké spotřebě. Průmyslové sdružení EUnited Cleaning je předním poskytovatelem strojů na čištění podlah a vysokotlakých čističů pro profesionální použití.

Horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher

Se 40% nižším příkonem dosahují suché vysavače eco! Efficiency 98% sacího výkonu základního stroje, což je více než dostatečné pro každodenní čištění. Zároveň je sání strojů eco! Efficiency pěkné a tiché a lze jej měřit a cítit pouze při polovičním objemu. U bezdrátových strojů také prodlužuje životnost a současně nabízí silný čisticí výkon.

Suché vysavače Kärcher eco!

Dávkovače vody Kärcher významně snižují energetický výdaj na zásobování filtrovanou, chlazenou nebo sycenou vodou ve srovnání s běžnými nápojovými řešeními. Pohotovostní režim pokročilých strojů umožňuje individuální nastavení doby provozu každého automatu na vodu Kärcher, takže stroj je provozován pouze s minimální energií (<0,5 W) ve dnech, kdy se nepoužívá, například o víkendu. Na požádání lze aktivovat také režim ECO. V tomto režimu dávkovače vody ohřívají vodu například kousek po kousku pouhým stisknutím tlačítka a neohřívají ji trvale. Studená voda se stává méně chladnou, pokud se nepoužívá po velmi dlouhou dobu, a zároveň se spotřebuje méně energie na zásobování. Tímto způsobem se sníží spotřeba energie.

Kromě toho výdejní stojany na vodu vázané na síť významně snižují emise CO₂, protože voda není nákladně přepravována po mnoho kilometrů nákladním automobilem. Při standardním použití uvolňují modely Kärcher WPD o 80% méně oxidu uhličitého ve srovnání se systémy s galony. Ve srovnání s balenou vodou je to dokonce asi o 90 procent méně. Další výhodou ve srovnání s balenou vodou je potenciální výdej jednorázových plastových lahví.

Dávkovače vody Kärcher WPD

Vyměnitelná baterie Kärcher Battery Power je vhodná pro použití v mnoha 18 V bateriových platformách. Díky technologii Real Time a LC displeji je na displeji vždy zobrazena zbývající životnost, zbývající doba nabíjení a stav nabíjení - v závislosti na použitém stroji.

V domácím prostředí se stroje napájené z baterie nepoužívají každý den. Například zahradní nářadí se v zimě prakticky nikdy nepoužívá. Režim skladování zaručuje dlouhou životnost baterie, pokud zůstávají delší dobu nepoužité v garáži. Stav nabíjení 70 procent je ideální pro delší skladování. Pokud je baterie skladována na více než 70 procent a není používána déle než 21 dní, automaticky se aktivuje režim, který ji částečně vybije na 70 procent.

Baterie
Snižování emisí

Snižování emisí

Zejména v interiérech a pokud uživatelé pracují přímo na stroji, je důležité snížit emise nebo se jim pokud možno úplně vyhnout - včetně provozního hluku. Například u vysavačů je obzvláště důležité, aby skutečně zachytávaly nasávaný prach a znovu ho neuvolňovaly ze stroje. V jiných oblastech, například u sekaček na trávu a elektrických pil, může přechod ze strojů se spalovacím motorem na stroje s elektrickým pohonem zajistit, že již nebudou produkovány žádné přímé emise. Kärcher počítá s účinnými filtračními systémy pro výrobky nebo nabízí bezemisní produkty, jako jsou stroje bateriových platforem.

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout výfukovým plynům a emisím, je nenechat je produkovat na prvním místě - jako při použití našich produktů pro venkovní energetická zařízení. Díky vysokému výkonu a výdrži 36 V není třeba dělat žádné kompromisy při práci s foukači listí, nůžkami na živé ploty atd. Uživatelé zároveň pracují tiše, bez emisí a ergonomicky.

Venkovní energetická zařízení Kärcher

Naše platforma Battery Power umožňuje bezemisní a flexibilní práci kolem domu. Bez obtěžujícího kabelu nebo hlasitého spalovacího motoru nabízejí zahradní a čisticí stroje na baterii maximální svobodu pohybu a jsou okamžitě připraveny k použití. Díky technologii Kärcher Real Time lze stav baterie kdykoli zkontrolovat na první pohled. Integrovaný LC displej ukazuje, kolik minut práce lze s aktuální baterií ještě vykonat. A na nabíječce baterií displej baterie ukazuje, jak dlouho zbývá na nabití baterie - na přesnou minutu.

Baterie Power platforma pro soukromé uživatele


Mnoho úkolů na stavbách, v dílnách nebo na výrobní lince pro průmysl produkuje velké množství prachu. Je třeba přijmout různá preventivní opatření, aby byly dodrženy předpisy na ochranu práce a byl co nejmenší dopad na zdraví. Cílem je udržovat pracovní prostředí převážně bezprašné. Obzvláště problematické jsou druhy prachu, které také obsahují složky jako pyl, křemen, plísně, viry nebo dokonce azbest.

Bezpečnostní vysavače jsou navrženy tak, aby tyto částice spolehlivě absorbovaly a likvidovaly. Filtry jsou navrženy tak, aby sbíraly jemné prachové částice a zabraňovaly jejich úniku zpět do okolního vzduchu. Při nakládání s velkým množstvím prachu existuje riziko ucpání filtru a podstatného snížení sacího výkonu. Bezpečnostní vysavače jsou proto vybaveny systémy pro čištění filtrů.

Plně automatizované funkce čištění filtru umožňují absorpci velkého množství jemného prachu bez přerušení práce nebo ztráty sacího výkonu. Společnost Kärcher také používá ve svých bezpečnostních vysavačích nově vyvinutý systém Tact. Zde náhlé přepnutí proudu vzduchu filtr automaticky vyčistí.

Taktické vysavače NT 30/1 Tact

Emise hluku jsou také emise, které by měly být sníženy. Proto optimalizujeme naše stroje z hlediska jejich objemu a typu hluku. Vysokotlaký čistič K 2 Silent je o 10 dB (A) tišší než předchozí model. Osoba bude tuto redukci vnímat jako snížení objemu na polovinu. Kromě toho bylo ovlivněno frekvenční spektrum, takže zbývající šum je cítit jako výrazně příjemnější. Toho jsme dosáhli použitím inovativních plastů, jako jsou speciální polyuretanové tlumicí materiály. Ty účinně odpojují čerpadlo od skříně. Kromě toho používáme pěnové podložky pohlcující zvuk vyrobené z melaminové pryskyřice.

Kärcher K2 Silent
Odpovědné používání plastů

Odpovědné používání plastů

Od roku 2012 se nám podařilo čtyřnásobně zvýšit množství recyklovaného plastu v našich strojích. Při nákupu materiálu dáváme pozor na udržitelné zdroje, což nám umožňuje uzavřít okruh a znovu použít recyklovaný plast ve výrobcích. Dali jsme si za cíl dosáhnout do roku 2025 ve vysokotlakých čističích Home & Garden až 50 procent obsahu recyklovaných plastů. Jak již dnes vypadá udržitelné používání materiálů:

Společnost Kärcher byla jednou z prvních společností, která použila „technologii Technyl® 4earth®“ od výrobce Domo v sériové výrobě pro konečný spotřebitelský trh. Použitý recyklovaný materiál je extrahován z tkaniny v recyklovaných airbagech a materiálu, který zbyl z jejich výrobního procesu. To zaručuje stálou kvalitu materiálu i zabezpečení dodávek. Kromě toho lze významně snížit emise CO₂, spotřebu vody a využívání neobnovitelných energií.

Použitý polyamid je vyztužen 30% skleněných vláken. Protože stříkací trysky vysokotlakých čističů Kärcher musí během používání odolávat mimořádně vysokému tlaku a také musí být odolné proti vlivům prostředí a čisticím prostředkům. Zvláštní je také to, že recyklovaný materiál ve srovnání se surovinou nevykazuje žádnou ztrátu vlastností.

Vysokotlaký čistič Kärcher rozprašovací trysky vyrobené ze starých airbagů

Vždy, když je to možné, používáme v našem sortimentu Dům a zahrada recyklovaný materiál. Například pro spodní části skříně našich parních čističů řady SC. Tvar materiálu zůstává stabilní v širokém rozsahu teplot, což z něj činí ideální materiál pro parní čističe a ve srovnání s novým plastem nemá žádné nevýhody.

Parní čistič Kärcher
Parní čistič Kärcher Vědomé používání čisticího prostředku

Vědomé používání čisticího prostředku

K důkladnému vyčištění nemusí být vždy použit čisticí prostředek. Protože velké množství nečistot lze zcela odstranit bez použití chemikálií, například pomocí parních čističů nebo vysokotlakých čističů s horkou vodou. V mnoha oblastech je však pro dosažení nejlepšího možného výsledku nezbytné použití účinného a aplikačně orientovaného čisticího prostředku. Společnost Kärcher vyvíjí produkty, které jsou příznivé pro životní prostředí, již více než 30 let. Všechny jsou biologicky odbouratelné, což následně snižuje znečištění odpadních vod. V procesu vývoje je třeba vzít v úvahu celou řadu aspektů výroby čisticího prostředku udržitelného během celého životního cyklu - od výběru surovin až po balení. Od roku 2012 jsou všechny čisticí prostředky Kärcher certifikovány štítkem udržitelného čištění. Štítek charakterizuje výrobky vyrobené ve společnostech, které jednají udržitelným způsobem. Řada z více než 600 různých čisticích prostředků Kärcher navíc splňuje požadavky mezinárodních, udržitelných ekologických certifikátů.

Pod názvem eco! Perform nabízí Kärcher ekologické čisticí prostředky pro profesionální použití. Tato řada zahrnuje kompletní řadu pro čištění budov a výrobky na mytí vozidel, které získaly mezinárodní ekologické certifikáty, jako je ekoznačka EU nebo ekoznačka Nordic Swan.

Aby byly splněny přísné požadavky, koncentráty eco! Perform uspokojují otázku udržitelnosti mnoha způsoby. Za prvé, Kärcher během výroby zcela upustí od materiálů, které ohrožují životní prostředí a zdraví lidí. Používají se tedy pouze plně rozložitelné povrchově aktivní látky a je vyloučeno používání fosfátů, mikroplastů a halogenovaných uhlovodíků, které jsou zdraví škodlivé. Použité vonné látky a barviva navíc splňují standardy mezinárodní ekologické certifikace. Kontejnery rovněž splňují ekologické požadavky týkající se hmotnosti, složení a recyklace.

Produkty eco! Perform jsou také zvláště udržitelné z hlediska dávkování. K dosažení nejlepšího možného výsledku čištění stačí malé množství prostředku. Díky své vysoké účinnosti jsou velmi účinné a lze měřit až o 50 procent méně činidla než u srovnatelných produktů.

Čisticí prostředky Kärcher eco! Perform

Odstraňte plevel na cestách a na otevřených prostranstvích zcela bez chemikálií - použití horké vody to umožňuje. Tímto způsobem lze pampelišky, bodláky atd. zcela odstranit bez herbicidů. Princip tepelné regulace plevele je založen na základním biochemickém pravidle - většina proteinů denaturuje z teploty asi 42 ° C. To znamená, že proteiny se mění, rozpadají a již nejsou schopny plnit své funkce.

Potřebné teplo lze generovat a převádět různými způsoby - přímým plamenem nebo nepřímo prostřednictvím tepelného záření, jako je horká voda nebo pára. Z nich je horká voda jedinou metodou bez chemikálií, která také udržitelně dosáhne kořenů a následně omezuje rychlý opětovný růst. Horkovodní vysokotlaké čističe mohou nabídnout konstantní teplotu vody až 98 ° C, která je těsně pod limitem páry, a je proto ideální. I když kořeny nejsou okamžitě úplně zničeny, plevel se každou aplikací horké vody dále oslabuje. Pokud se pravidelně aplikuje hned od začátku, brání se opětovnému růstu a frekvence aplikace se výrazně sníží již ve druhém roce. Obecně platí, že stačí tři až čtyři ošetření ročně.

Odstranění plevele s horkou vodou a bez chemikálií

Podlahové krytiny byly leštěny pomocí krystalizace po mnoho let. To často platí i dnes. Uživatel zde nanese na podlahovou krytinu kyselinu, kterou poté mechanicky zpracuje, aby povrch vyleptal. Pak je podlaha vyleštěna - pracný postup, při kterém se vytváří velké množství prachu a který díky kyselině není bez nebezpečí. Mezitím místo tohoto procesu jednokotoučové stroje nebo mycí stroje nyní pracují s diamantovými abrazivními polštářky, které lze použít téměř na všechny kamenné povrchy a v jednom pracovním kroku vrátit lesk lesklým povrchům. 

Leštidlo na podlahu bez chemikálií

Parní mop SC 3 Upright EasyFix, zcela bez chemikálií, je díky přednastavené regulaci průtoku páry ideální pro čištění všech utěsněných tvrdých podlah - dokonce i dřeva. Díky důkladnému vyčištění stroj ve skutečnosti eliminuje až 99,999% obalených virů *, jako jsou viry koronaviry nebo chřipka, a 99,99% typických bakterií v domácnosti **. Pokud jde o důkladné čištění, je SC 3 Upright EasyFix Premium výrazně lepší než běžné metody, jako je použití mopu, a to díky kombinaci podlahové hubice EasyFix se systémem suchého zipu a vysoce kvalitních hadříků z mikrovláken. Uživatel tak při výměně látky nemusí přijít do styku s nečistotami.

 

* Při čištění skvrn pomocí parního čističe Kärcher, tj. Doba napařování 30 sekund v maximálním parním stupni s přímým kontaktem s čištěným povrchem, 99,999% obalených virů, jako jsou koronaviry a chřipkové viry (kromě viru hepatitidy B ) lze odstranit z typických hladkých a tvrdých povrchů domácnosti (testovací bakterie: Modified Vaccinia Ankara virus).

** Při čištění rychlostí čištění 30 cm / s při maximálním parním stupni a při přímém kontaktu s čištěným povrchem je zabito 99,99% všech bakterií v domácnosti na hladkých tvrdých površích domácnosti (testovací bakterie: Enterococcus hirae ).

Parní mop SC 3 Upright EasyFix

Mohlo by vás také zajímat: