Recyklujte papír, ne nápady

Ve společnosti Kärcher myslíme globálně - role manažera udržitelnosti byla vytvořena, aby bylo zajištěno, že weby Kärcher po celém světě jsou stejně odhodlány prosazovat udržitelnost. Tři manažeři vysvětlují význam jejich práce a s kterými jedinečnými regionálními výzvami se vyrovnávají.

Manažeři udržitelnosti po celém světě
„Čína prosazuje svůj udržitelný rozvoj.“
Aaron Fang, vedoucí oddělení kvality a udržitelnosti ve společnosti Kärcher v Číně, je odpovědný za řízení kvality již více než 11 let.

Čína prosazuje svůj udržitelný rozvoj.

Pane Fangu, kterým konkrétním výzvám čelíte v souvislosti s udržitelností ve vaší zemi?

Čínská ekonomika v poslední době rychle roste. Životní prostředí a omezené zdroje byly tedy značně ovlivněny. V posledních několika letech si však Čína jako celek stále více uvědomuje význam udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Počet ekologických iniciativ - jak společností, tak veřejnosti - se výrazně zvýšil. Podle mého názoru je společnost Kärcher v Číně již v těchto otázkách na dobré cestě.

Máte příklady opatření, která přijímáte ke zvýšení udržitelnosti ve společnosti Kärcher v Číně?

V Číně poskytovatelé služeb a dodavatelé často stále nemají přímý vliv na udržitelnost a životní prostředí. Proto věnujeme zvláštní pozornost školení nových i dlouhodobých dodavatelů v otázkách udržitelnosti a životního prostředí. Jsou-li podmínky správné - tj. vzdálenost to umožňuje - pořádáme workshopy přímo na místě a nabízíme kolegům z jiných oddělení interní školení v našem závodě. Kromě toho před podpisem smlouvy vždy zkontrolujeme správu materiálu na základě globálních nákupních pokynů společnosti Kärcher. Postupně také pravidelně kontrolujeme práci dodavatelů.

Kde je současné zaměření ve společnosti Kärcher v Číně?

Pro nás je obzvláště důležitá prevence. Již nyní věnujeme pozornost udržitelnosti a ochraně životního prostředí ve výrobě a dodavatelských řetězcích. Pokud jde o příslušné normy, řídíme se centrálními specifikacemi skupiny Kärcher a jsme proto často před ostatními společnostmi v Číně. Pokud jde o digitalizaci v našich kancelářích, jsme již pokročili dlouhou cestu a například jsme výrazně snížili spotřebu papíru. Kromě toho školíme naše zaměstnance v otázkách, jako je ochrana zdrojů. Osobně jsem velmi hrdý na své zaměstnance, kteří jsou nesmírně motivováni k prosazování těchto problémů.

Aaron Fang, manažer udržitelnosti, Kärcher Čína

  

„Pokud se snažíte žít udržitelněji, častěji zkoušíte něco nového.“
Teresa Peintinger, projektová manažerka CRM a manažerka udržitelnosti ve společnosti Kärcher v Rakousku, je ve společnosti od roku 2015.
Teresa Peintinger, manažerka pro udržitelnost, Kärcher Austria

Paní Peintingerová, jaký význam má udržitelnost v Rakousku?

Ve srovnání s ostatními zeměmi je Rakousko rozhodně již v dobré pozici. V oblasti třídění odpadu, recyklace a energetické účinnosti toho v posledních několika letech dosáhlo již hodně. Pokud jde o obnovitelné energie, Rakousko má velkou výhodu, pokud jde o umístění. Lidé zde mají výrazné povědomí o svém prostředí, a to vidím i se svými kolegy. Otázka udržitelnosti má pro zaměstnance velký osobní význam. Chtějí, aby se společnost Kärcher stala ještě udržitelnější, a chtějí být její aktivní součástí. A to je také velmi důležité, protože je samozřejmě ještě mnoho práce, například pokud jde o snižování CO2.

Jak jako manažer udržitelnosti sloužíte zájmům zaměstnanců?

Osobně v sobě vidím interdisciplinární funkci ve všech oblastech a kontaktní místo pro všechny otázky týkající se udržitelnosti. Jako první krok jsem proto prošla diskusemi s manažery a zaměstnanci, odtud jsem dostala nápady a návrhy. Zpětná vazba byla velmi pozitivní a v důsledku toho se vytvořila tematická skupina zainteresovaných kolegů zaměřená na problémy a v současné době vyvíjíme katalog opatření. Pravidelným zpravodajím informuji kolegy o aktuálním vývoji v oblasti udržitelnosti uvnitř i vně společnosti.

Které problémy jsou z vašeho pohledu obzvláště aktuální?

Jedním z mých prvních předmětů byla likvidace a recyklace lithium-iontových baterií. Jelikož v našem sortimentu máme stále více bezdrátových zařízení, jedná se o velmi aktuální problém. V úzké spolupráci s naším správcem nebezpečného zboží a odpadu jsme našli a pověřili společnost, která poskytuje sběrná místa v našich centrech Kärcher a zajišťuje správnou likvidaci od přípravy až po recyklaci. Díky tomu lze z baterií extrahovat nejméně 75 procent surovin k recyklaci.

„Neustále komunikujeme s dalšími velkými společnostmi v Brazílii o otázkách udržitelnosti a životního prostředí.“
Jéssika Leal Faria, asistentka integrovaného managementu a manažerka udržitelnosti ve společnosti Kärcher Brazílie, začala ve společnosti Kärcher v roce 2013 jako analytička kvality a životního prostředí.

 

  

 

Paní Leal, jak vypadá řízení udržitelnosti v Brazílii, a zejména v Kärcheru?

V Brazílii si lidé dosud nejsou tak dobře vědomi environmentálních problémů a témat udržitelnosti. Proto může být obtížné vytvářet a sdílet vize, které přitahují pozornost - jak s kolegy, tak se zákazníky a třetími stranami. To je patrné již u problémů, jako je třídění odpadu a recyklace, které v Brazílii jednoduše většinou nejsou relevantní.

Proto jsou otázky životního prostředí, udržitelnosti a kvality přímo integrovány do školení nových zaměstnanců ve společnosti Kärcher. Vysvětlujeme iniciativy, jako je snížení spotřeby papíru na pracovišti, používání skla místo plastu pro vodu atd.

Vzhledem k tomu, že se řídíme specifikacemi německé mateřské společnosti, máme již vyšší standard, než je stanoven v Brazílii. Jak ve výrobě, tak v našich kancelářích máme například možnost třídění různých druhů odpadků, jako je papír, sklo, plasty, organické materiály atd. Úplně bez papíru je v současné době výzva pro výrobu, protože stále v procesu digitalizace. Ale i zde jsme předchůdci ve srovnání se zbytkem země.

Změnilo se podle vašeho názoru povědomí o tomto problému?

Povědomí o udržitelnosti za poslední dva roky vzrostlo, a to nejen na veřejnosti. Stále více společností to ve svých strategiích považuje za samostatný pilíř. Ve společnosti Kärcher Brazílie vždy komunikujeme s dalšími velkými společnostmi v zemi o otázkách udržitelnosti a životního prostředí a také pracujeme na společných nápadech.

Co plánujete udělat pro prosazování udržitelnosti?

Osobně považuji za důležité informovat o tomto problému také rodinu, přátele a kolegy. V Brazílii je obzvláště obtížné vyučovat separaci a recyklaci odpadu. Mnoho lidí v Brazílii si například myslí, že odnášíme práci oddělovačům odpadků, kteří pracují na ulici, pokud své odpadky jednoduše nelikvidujeme na ulici, ale separujeme je sami doma nebo v kanceláři. To nás ve společnosti Kärcher inspirovalo naplánovat ekologický týden pro naše zaměstnance. Myšlenkou je realizace celého týdne školení, setkání a akcí souvisejících s otázkou udržitelnosti. Na základě toho pak můžeme rozvíjet školení pro naše poskytovatele služeb a dodavatele.

Velkou inspirací pro mě byla snídaně Kärcher pro udržitelnost, na které jsem měl příležitost setkat se s lidmi z různých oddělení a zemí. Výměna různých pozic a názorů mezi kolegy mi připadala velmi užitečná a inspirativní.

To by vás také mohlo zajímat: