Každý názor se počítá - zaměstnanci zaostřují na cíle udržitelnosti

Pokud se téma týká každého, měl by být schopen přispět každý. Na konferenci „Sustainability Breakfast 2020+“ zaměstnanci v Brazílii, Číně a Německu významně přispěli k definování strategie do roku 2025.

Udržitelnost

Workshopy v Brazílii, Číně a Německu

Udržitelnost je jednou z klíčových otázek naší doby. Pro mnoho našich zaměstnanců hraje problém nejen jako součást jejich práce, ale je také soukromým zaměřením - ať už při rozhovorech s přáteli a rodinou nebo při dotazování na jejich vlastní vzorce chování. Společnost Kärcher chtěla dát těmto zaměstnancům, kteří mají zájem, hlas při vývoji nových cílů udržitelnosti a příležitost nechat své myšlenky a hodnoty přímo promítnout do definice budoucích oblastí činnosti společnosti.

Během fáze koncepce nových cílů udržitelnosti proběhly v roce 2019 workshopy ve třech klíčových výrobních závodech společnosti Kärcher - Vinhedo v Brazílii, Changshu v Číně a Winnenden v Německu. Do série akcí "Sustainability Breakfast 2020+" se zapojilo celkem 130 zaměstnanců. Německo zahájilo činnost 75 účastníky.

Na semináře ve třech zemích se mohli přihlásit zaměstnanci ze všech specializovaných oborů. Celkem bylo shromážděno více než 400 nápadů. Jedním z nejdůležitějších problémů ve všech odvětvích bylo použití udržitelného materiálu pro výrobu.

Udržitelnost

Zaměřte se na výrobu šetrnou ke klimatu, udržitelné produkty a sociální otázky

Z holistického hlediska to pro zaměstnance zahrnovalo nejen složení materiálu integrovaného do samotných strojů, ale také jeho trvanlivost v hotovém výrobku a obecně ekonomické využití surovin ve strojích a obalech. Tato ustanovení lze najít ve strategii udržitelnosti definované pro rok 2025, mimo jiné v cílech optimalizace našich obalů a zvýšení množství recyklovaného plastu v našich výrobcích.

Touha po udržitelném dodavatelském řetězci je zohledněna v iniciativě "Social Hero". Součástí iniciativy je také cíl zaměřit budoucí sociální závazky na celém světě na otázku zachování hodnoty - ať už při rozsáhlé spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako je Globální přírodní fond, nebo sponzorování jednotlivých sdružení. Zaměstnanci na workshopech zdůraznili především touhu prosazovat vzdělávací a místní iniciativy.

 

Cíle udržitelnosti do roku 2025

Kromě výsledků workshopů pro zaměstnance se do definice nové strategie udržitelnosti promítly i výsledky reprezentativního zákaznického průzkumu v USA, Německu, Francii, Brazílii a Japonsku. Stejně klíčovým vodítkem pro novou strategii byly cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje (SDGs). Cíle udržitelnosti společnosti Kärcher jsou sloučeny do tří iniciativ: "nulové emise", "snížení, opětovné použití, recyklace" a "sociální hrdina".

CSR Breakfast Vinhedo Brazil

Vinhedo, Brazil

CSR Breakfast Changshu China

Changshu, China

CSR Breakfast Winnenden Germany

Winnenden, Germany

Mohlo by vás také zajímat: