NAŠE CESTA K UDRŽITELNÉMU DODAVATELSKÉMU ŘETĚZCI

U společnosti Kärcher udržitelnost nehraje hlavní roli pouze v mezích společnosti. I v našem dodavatelském řetězci oceňujeme ekologicky šetrné jednání, dlouhodobé vztahy, přísné sociální standardy a vysokou úroveň transparentnosti.
 

Díky udržitelnému dodavatelskému řetězci Kärcher také doufá, že bude mít pozitivní dopad na svět za našimi továrními branami.

Dlouhodobá strategie a cílená opatření

Jako výrobní společnost přebírá společnost Kärcher odpovědnost za životní prostředí, lidi a produkty - to platí i pro náš dodavatelský řetězec. Že tomu tak je, není šťastná náhoda, ale výsledek dlouhodobé strategie a mnoha cílených opatření. Dodavatelský řetězec je pro naše úsilí o udržitelnost obzvláště důležitý, protože nám umožňuje ovlivňovat svět mimo brány naší továrny. V rámci našeho hodnotového řetězce používáme různé možnosti, jak snížit emise a efektivně využívat suroviny a zdroje. Prostřednictvím udržitelného řízení dodavatelů navíc stanovujeme standardy pro jednání s lidmi a životním prostředím, které důsledně a průběžně kontrolujeme pomocí našeho kodexu chování pro dodavatele.

V následujícím textu se můžete dozvědět více o udržitelnosti v celém našem dodavatelském řetězci a v průběhu celého životního cyklu výrobku.

V dodavatelském řetězci Kärcher je snížení škodlivých emisí důležitým základem toho, co děláme.

Snižování emisí

V boji proti změně klimatu je snižování a kompenzace emisí poškozujících klima důležitou součástí. Proto se chce Kärcher v příštích letech stát klimaticky neutrální společností. Naše závody jsou již napřed: od začátku roku 2021 vyrábějí CO2 neutrálně. Nyní pracujeme na dosažení našich cílů udržitelnosti i v dalších oblastech společnosti. V dodavatelském řetězci máme rozhodující páku: můžeme si vybrat, s kým budeme pracovat. Například v logistice. Je v povaze věcí, že naše výrobky jsou vždy přepravovány z jednoho místa na druhé. Můžeme však ovlivnit, jak přesně se to stane.

Tím, že se spoléháme na regionální dodavatele pro naše závody po celém světě, omezujeme dopravní cesty a z toho plynoucí emise. Nacházíme také způsoby, jak snížit emise při plánování tras a výběru druhu dopravy. Například mnoho dodávek nemá prozatímní skladovací zařízení a výrobky přicházejí přímo z bodu A do bodu B. Zkontrolujeme také, který dopravní prostředek je pro každou trasu nejvhodnější. Protože těžké a objemné díly také vyrábíme sami, místo abychom je kupovali, náš vertikální rozsah výroby také přispívá k nižším emisím během přepravy a tím k udržitelnějšímu hodnotovému řetězci.

V naší produkci uplatňujeme celosvětový přístup „regionální pro místní“: To znamená, že vyrábíme naše zboží na trzích nebo v regionech světa, ve kterých se také prodává. „Regionální pro místní“ platí také pro dodavatelskou strukturu. To znamená, že co nejvíce nakupujeme potřebné materiály a komponenty v oblasti příslušného závodu. Tímto způsobem snižujeme přepravní trasy a emise.

V našich výrobních závodech v Německu, Itálii, Rumunsku, USA, Mexiku, Brazílii a Číně již roky nakupujeme stále více dodavatelských produktů z příslušného regionu. V roce 2021 nakoupí německé závody v Evropě zhruba 70 procent potřebných komponentů. Náš závod v Mexiku zaznamenal obzvláště pozitivní vývoj: před 3 lety jsme byli 15 procent regionálních, dnes je to 86 procent. Náš závod v Číně dosahuje až 98 procent.

Udržitelná výroba: Kärcher se zaměřuje na regionální dodavatelské řetězce

Od roku 2017 dodáváme naše výrobky stále častěji přímo z našich výrobních závodů několika prodejním společnostem Kärcher v Evropě, aniž bychom museli procházet centrálním skladem. Tvrdá čísla dokazují, že přímá doprava je pro logistiku šetrnější k životnímu prostředí klíčová.

Studie v našem německém logistickém centru ukazuje, že přímá doprava z výrobních závodů v Itálii a Rumunsku do 13 evropských prodejních společností ušetří ročně více než 70 tun CO₂. To odpovídá 30 900 ušetřených přepravních kilometrů. Postupně budou do struktur přímé přepravy integrovány další společnosti Kärcher.

Zkracujeme také přepravní trasy v Austrálii. Namísto odesílání produktů z různých distribučních center do hlavního skladu v Melbourne na jihovýchodě Austrálie nyní stále častěji končí přímo ve skladu v Perthu. Město se nachází na západě země. To eliminuje 3400 kilometrů vnitrozemské dopravy mezi místy, což znamená, že Kärcher v Austrálii ušetří 299 tun CO₂ ročně.

Udržitelná logistika: Kärcher optimalizuje přepravní trasy

V roce 2020 jsme u některých dopravních cest v Evropě výrazně snížili emise CO₂. Toho jsme dosáhli takzvanou kombinovanou dopravou. Místo toho, aby naše zboží jezdilo pouze po nákladních vozech, jak bylo zvykem dříve, nyní pokrývá části trasy po železnici nebo po vodě. V roce 2019 jsme již vyřídili 245 transportů přes Kombiverkehr a dosáhli jsme tak úspory 173 tun CO2. V roce 2020 vzrostl počet kombinovaných přeprav na 605, což ušetřilo 427 tun CO₂.

Příklad naší přepravy z Rumunska do Německa ukazuje, že jen jedna trasa může mít velký vliv na uhlíkovou stopu. Náš logistický partner zde od poloviny roku 2020 vyřizuje dodávky po nové železniční trase z Oradea do Stuttgartu. To znamená, že na plné zatížení a trasu odpadne přibližně 1 000 kilometrů silnice. Extrapolováno na roční objem přepravy má za následek potenciál úspor 710 tun CO₂.

Kärcher snižuje emise CO₂ kombinací silniční a železniční dopravy

Vertikální rozsah výroby v Kärcheru se pohybuje kolem 35 procent. Zaměřujeme se na klíčové technologie-například srdce vysokotlakého čističe, čerpadlo nebo v případě podlahových myček plastové nádrže na čerstvou a špinavou vodu. V případě velkých plastových dílů, jako jsou tyto, existuje také skutečnost, že by zabíraly velký přepravní objem. Snižujeme dodací trasy a emise tím, že si je vyrábíme sami na místě a podle potřeby. V našich výrobních zařízeních také věnujeme pozornost zvláště energeticky účinným systémům a budovám.
 

Kärcher dosahuje přibližně 35% vertikální výroby

Emise jsou zařazeny do takzvaných emisí rozsahu 1, 2 nebo 3. To pomáhá zjistit, kde vznikají, a jak je omezit. Rozsah 1 a rozsah 2 pokrývají přímou spotřebu energie v našich závodech. Ty jsou od začátku roku 2021 klimaticky neutrální. Snižujeme emise ve výrobních závodech co nejvíce prostřednictvím komplexních opatření, efektivních budov a systémů šetřících zdroje. Například všechny naše závody používají zelenou elektřinu a některé jsou vybaveny LED osvětlením a fotovoltaickými systémy. Vyrovnáme nevyhnutelné emise prostřednictvím našeho partnera First Climate a od roku 2021 podporujeme projekt ochrany lesů v Brazílii.

V budoucnosti se budou stále více zaměřovat také emise rozsahu 3. Patří sem všechny ostatní emise, včetně těch, které vznikají v dodavatelském řetězci. Ale jak vysoké jsou vůbec? Čím dále jsou procesy od našich vlastních obchodních procesů, tím obtížnější je analyzovat a ovlivňovat je. Při pečlivé analýze nejprve vytvoříme solidní databázi. S jejich pomocí rozvíjíme nápady, jak můžeme snížit nebo kompenzovat emise v dodavatelském řetězci. V pilotním projektu jsme zaznamenali emise rozsahu 3 z naší vlastní výroby čisticích prostředků. Výsledek ukazuje, že velká část celkových emisí této výrobní jednotky je způsobena logistikou kolem výroby, jinými slovy prostřednictvím dodávek surovin pro výrobu a také dodáním hotových čisticích prostředků. Zde začneme s konkrétními opatřeními v budoucnosti.

Společnost Kärcher usiluje o snížení nebo kompenzaci emisí ve svém dodavatelském řetězci

Pro společnost Kärcher tento proces začíná výzkumem a vývojem, staráním se o design produktů, které umožňují zodpovědné využívání zdrojů.

Efektivní využití materiálů a zdrojů

Každé rozhodnutí učiněné ve fázi návrhu a výroby našich produktů má také vliv na naše dodavatelské řetězce. Proto naše pečlivé procesy začínají výzkumem a vývojem, přičemž dbáme na navrhování produktů, které umožňují zodpovědné využívání zdrojů. Při výběru našich partnerů hledáme konkrétně dodavatele, kteří dodávají neznečišťující a udržitelné materiály, které splňují naše vysoké standardy kvality. Rovněž zvyšujeme procento recyklovaných materiálů v našich produktech a oceňujeme materiály, které lze také snadno recyklovat na konci jejich použitelné životnosti. Kromě toho omezujeme náš odpad z obalů, a to jak z přepravy v továrnách, tak z obalů pro koncové zákazníky.

V zájmu zdravé oběhové ekonomiky společnost Kärcher prostřednictvím svých produktů, které jsou zakázány zákonem, neuvádí do oběhu žádné škodlivé látky. Aby to bylo zajištěno, platí od roku 2003 norma Kärcher 050.032 pro přísady. Tímto dokumentem zavazujeme dodavatele, aby v dodávaných součástech nepoužívali určité látky. O jaké látky se přesně jedná, se znovu a znovu upravuje. Normu musí podepsat a dodržovat všichni dodavatelé.

Když vybíráme suroviny pro naše výrobky, jsme přísnější než zákon: již v roce 2009 jsme zakázali změkčovadla, která byla zakázána až v roce 2019. Rovněž stanovujeme závazné mezní hodnoty pro PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) pro výrobky Kärcher, ačkoli tyto jsou právními předpisy ovlivněny jen částečně.

Bez ohledu na to neustále hledáme nejekologičtější řešení. Naše komponenty navrhujeme v procesu vývoje tak, aby bylo použito co nejméně materiálu. To platí pro všechny kovy a plasty. Kromě toho téměř výhradně vyrábíme udržitelné čisticí prostředky. Ty jsou vyráběny na bázi přírodních látek.

Sustainability is front and centre for Kärcher when selecting raw materials

Pokud jde o dodávku komponentů pro naši výrobu a jejich dodávání našim zákazníkům, pracujeme na neustálé optimalizaci obalů a snižování odpadu v tomto procesu.

V rámci našich cílů v oblasti udržitelnosti do roku 2025 testuje náš závod ve Winnendenu způsoby, jak výrazně omezit odpad z obalů přímo v závodě a v dodavatelském řetězci a dosáhnout výroby bez plastového odpadu. Získané znalosti jsou pak důležité i pro ostatní rostliny. V letošním roce instalujeme práškovou továrnu na výrobu vlastního plastového prášku. Prášek se k nám zatím dostal v obrovských igelitových pytlích, takzvaných big bagech. Tento odpad již neexistuje. Granulát, ze kterého nyní prášek extrahujeme sami, pochází z cisternových nákladních vozidel bez obalu.

Opakovaně použitelné boxy jsou dalším příkladem toho, jak lze v závodě zabránit vzniku odpadu. Během přepravy v rámci závodu je již používáme k přepravě dílů z výroby vstřikováním do jiné části výroby. Obejdeme se tedy bez plastové fólie, do které byly tyto části předtím zabaleny. Vedeme diskuse s dodavateli, abychom zjistili, jak lze podobné změny implementovat také v dodavatelském řetězci výroby.

Pokročili jsme také s balením produktů: s naším Mobile Outdoor Cleaner OC 3 se nám již podařilo zcela upustit od polystyrenu a přejít na lepenku. To nám také umožnilo snížit celkovou velikost obalu.

V rámci naší strategie udržitelnosti budeme optimalizovat udržitelnost všech obalů produktů do roku 2025: Vylepšujeme stabilitu našich produktů a povrchů produktů, abychom dosáhli obalů bez plastů.

Společnost Kärcher optimalizuje balení během výroby, aby zlepšila udržitelnost

Téma recyklace hraje v našem dodavatelském řetězci důležitou roli na několika místech, například při výběru materiálů. Zde pracujeme na neustálém zvyšování podílu recyklovaných plastů. Velkou výzvou je najít dodavatele, kteří dokážou dodávat recyklované materiály trvale vysoké kvality. V zásadě to může pocházet buď ze soukromého plastového odpadu, nebo z výrobního odpadu z průmyslu.

Dnes v našich výrobcích používáme čtyřikrát více recyklovaného materiálu než před 10 lety. Při výrobě postřikovacích trysek pro naše vysokotlaké čističe jsme přešli na recyklovaný plast a používáme takzvaný polyamid 66, který pochází z textilu recyklovaných airbagů a zbytků z výroby. Ve vybraných produktech pro dům a zahradu chceme v příštích letech dosáhnout podílu recyklovaných plastů až 50 procent.

Recyklace také hraje důležitou roli na konci životního cyklu výrobku. Proto při navrhování našich produktů dbáme na to, aby byly materiály použity tak, aby je bylo možné snadno recyklovat. Příklad: Pokud jsou díly místo lepení sešroubovány, lze je později od sebe snadněji oddělit, což umožňuje efektivnější recyklaci a kvalitnější recykláty.

Pokud produkty Kärcher rozebíráte ručně, můžete recyklovat více než 90 procent materiálů. Proto spolupracujeme se specializovanými partnery.

Společnost Kärcher používá pro vysokotlaké čisticí stříkací trysky recyklovaný plast

Naši zákazníci považují výrobky Kärcher za samozřejmost s dlouhou životností. Jak dlouho zařízení funguje, závisí do značné míry na intenzitě používání, údržbě a oblasti použití. Začínáme v různých bodech, abychom zajistili co nejdelší životnost. Koneckonců, dlouhodobý produkt získá z použitých surovin podstatně více než ten, který se rychle opotřebovává.

Příklad našich praček ukazuje, jaké páky máme v rukou. Nejprve podrobíme celý stroj i jednotlivé součásti náročným zátěžovým testům, abychom identifikovali a odstranili všechna slabá místa. Rovněž postupně převádíme baterie v pračkách na lithium-iontové baterie. Ty vydrží třikrát až čtyřikrát déle než dříve používané baterie. Stroje běží déle, aniž by bylo nutné měnit baterii, což zákazníky samozřejmě také těší.

Protože manipulace se stroji našich zákazníků má také důležitý vliv na životnost, maximálně jim usnadňujeme správnou péči o výrobky a jejich používání. K tomu nabízíme pokyny k péči a děláme stroje tak uživatelsky přívětivé, jak je to jen možné. Proto jsou všechny ovládací prvky našich praček sušičky žluté, součásti relevantní pro údržbu jsou šedé. Uživatelé tak mohou na první pohled vidět, kde čekat. V neposlední řadě navrhujeme stroje během stavby tak, aby bylo možné snadno vyměnit opotřebitelné součásti. To zvyšuje pravděpodobnost, že uživatelé nechají své stroje opravit místo toho, aby si rovnou koupili nový.

U produktů, jako jsou podlahové myčky, se Kärcher stará o trvanlivost a snadno vyměnitelné díly

Společnost Kärcher se zaměřuje na jasná kritéria udržitelného dodavatelského řetězce

Nastavujte a sledujte standardy

To, zda je dodavatelský řetězec udržitelný, není otázkou. Spíše se orientujeme podle jasných kritérií, podle kterých pravidelně měříme sebe a své partnery. V první řadě je důležitý výběr dodavatele. Pomocí moderního softwaru dodavatele důkladně posoudíme, než s nimi uzavřeme smlouvy. A při společné práci rychle zjišťujeme, zda by s partnerem neměly být problémy. Kromě toho se oba naši partneři a my zavazujeme dodržovat kodex chování, který upravuje důležité zásady jednání se zaměstnanci a životním prostředím. Nakonec předáváme informace o našich pracovních metodách a postupech nezávislým testovacím a certifikačním orgánům, které posuzují naši udržitelnost. Používáme také informace z těchto institucí
 

Každý, kdo se chce stát dodavatelem společnosti Kärcher, musí splňovat přísná kritéria. U každého nového dodavatele kontrolujeme dodržování těchto požadavků a stávající dodavatele podrobujeme pravidelným auditům. Patří sem otázky týkající se kvalitativních, sociálních, environmentálních a bezpečnostních norem.

Používáme také software, který pomocí umělé inteligence (AI) zkoumá všechny zdroje dostupné online pro zprávy, které indikují anomálie. Například pročesává sociální sítě pro příspěvky o našich partnerských společnostech a vyvolává poplach, pokud si například zaměstnanci stále více stěžují na svého zaměstnavatele. Pokud takové oznámení obdržíme, budeme je aktivně prošetřovat a kontaktovat dodavatele.

V rámci naší strategie udržitelnosti do roku 2025 zavedeme proaktivní řízení rizik dodavatelů pro udržitelnost - podporované mimo jiné softwarem AI: Tímto způsobem v průběhu naší spolupráce aktivně podporujeme udržitelné chování v jiných společnostech.

Udržitelnost je pro Kärcher při výběru dodavatelů prioritou

Náš kodex chování podrobně popisuje požadavky, které klademe na naše vlastní chování a chování našich dodavatelů. Dokument se zaměřuje na jednání se zaměstnanci. Kodex chování například předepisuje eticky správné chování a odsuzuje diskriminaci, dětskou práci a nucené práce.

Kodex chování vycházel z našich zásad integrity, které jsou zase založeny na obrazu ctihodného podnikatele. Požadavky, které jsme na sebe původně kladli, jsou již nějakou dobu pro naše partnery také povinné.

Kodex chování společnosti Kärcher popisuje požadavky jak na chování společnosti, tak na chování jejích dodavatelů

Kromě sebehodnocení jsou nezávislé instituce dobrým způsobem, jak získat lepší přehled o udržitelnosti určitých společností. Kärcher se spoléhá především na poskytovatele EcoVadis a Sedex. Kärcher je také transparentně uveden jako dodavatel na obou platformách.

Hodnocení nabízejí rychlý přehled o společnosti, ale také poskytují podrobnější informace, například o oblastech, jako je udržitelné zadávání zakázek, řešení životního prostředí nebo informace o pracovních podmínkách.

Při hodnocení udržitelnosti spoléhá Kärcher na nezávislé instituce

Do roku 2025 snížíme počet našich dodavatelů materiálu o 40 procent, a tím podpoříme naši strategii regionálních partnerů pro spolehlivý a udržitelný dodavatelský řetězec. Toto snížení počtu dodavatelů navíc zjednodušuje naši spolupráci se stávajícími dodavateli. Vždyť dobré smlouvy pro všechny strany se snáze uzavírají s menším počtem partnerů než s větším počtem dodavatelů.
 

Kärcher při výběru dodavatelů preferuje vybrané a regionální partnery

Mohlo by vás také zajímat: