Plast v proměnách času

Najednou bylo všechno z plastu, tehdy v 50. letech minulého století. Nový, univerzální materiál byl cenově výhodný a oblíbený pro svou dlouhou životnost. Již brzy bylo jasné, že nepřináší jen výhody, a že recyklace bude důležitým úkolem. Dnes se plasty potýkají s určitou kritikou, mnoho aplikací by se však bez tohoto materiálu nedalo realizovat. A některé alternativy, které se holedbají trvalou udržitelností, zatěžují životní prostředí jiným způsobem. Vydejme se po stopách tohoto tolik diskutovaného materiálu.

Abstract illustration for the topic plastic through the ages

Odkud přicházíme a kam směřujeme

Není plast jako plast. Zatímco masově vyráběné zboží musí být jen čisté, tedy nesmí obsahovat žádné jedy, technický plast je vysoce komplexní. Musí splňovat mechanické požadavky a zákonné rámcové podmínky. Tam, kde se dá snadno ušetřit, kde lze snížit spotřebu materiálu nebo použít recyklát, tedy není snadné zjistit, zda je výrobek takový, jak vypadá. Faktem je, že minulost i současnost před nás staví mnoho úkolů.


Ohlédnutí: Plast je lehký!

Recenze: Plast je lehký!

Absolutní nadšení plastem v polovině 20. století může dnes vypadat nepochopitelně. Pokud se však podíváme důkladněji, bude nám jasné, že euforie byla odůvodněná jednoznačnými výhodami. Kovy byly do té doby materiálem na výrobu přístrojů a strojů všeho druhu – a kovy byly drahé a těžké. Najednou tu byl materiál, který je odolný, izoluje, má dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti, k tomu je lehký a levný, to doslova znamená technickou revoluci. Jeho vlastnosti a vhodnost k masové výrobě udělaly z plastu materiál, ze kterého byl vybudován hospodářský zázrak po 2. světové válce.

Daniel Carmine Manocchio, ředitel materiálové laboratoře ve společnosti Kärcher, vysvětluje: „U každé nové technologie vznikne rozruch, když se rozšíří do masové výroby. Stačí jen pomyslet na sny o soukromých vozidlech s atomovým pohonem nebo na současnou vlnu v oblasti umělé inteligence. Na konci však nadšení zase přistane do reality.“ Také pro společnost Kärcher byl plast krokem na cestě k ergonomickým nadčasovým produktům. První mobilní vysokotlaký čistič HD 555 z roku 1984 ještě vážil úctyhodných 15 kilogramů. Jeho mobilní použití tak bylo sice možné, komfortní pro uživatele však manipulace s ním nebyla. „Plast přinesl možnost významného snížení hmotnosti. Dnes takové produkty váží mezi pěti a deseti kilogramy“, uvádí Manocchio.

Jiným aspektem, který v rané fázi nadchl lidi pro plast, byla dlouhá životnost, což tehdy ve smyslu zachování hodnoty bylo jasným plusovým bodem.

 

Recyklace

První vlna recyklace konečně přišla na začátku 21. století, jednoduše proto, že drcení a přidávání zbytků z výroby vedlo k úspoře materiálu a tím i k úspoře nákladů. Recyklace je však stále ještě drahá – ať již se provádí přetavením vytříděných odpadů nebo chemicky pyrolýzou – a není proto široce využívaná. „Plast má v technické oblasti tak velký význam, protože jeho vlastnosti lze cíleně měnit úpravami ve struktuře a složení“, uvádí pan Manocchio. „Pečlivé třídění různých plastů při recyklaci je tedy velice důležité, protože jinak se mohou vlastnosti recyklátu drasticky zhoršit. Pro technické konstrukční díly je to choulostivé.“ Nové zboží je často nejen kvalitnější, ale i výhodnější než recykláty.

Pan Manocchio však pozoruje pohyb na trhu: „Každý chápe, že spotřeba jedné lahvičky šamponu za týden je problém. Do centra pozornosti se však stále více dostává, že i u vysokotlakého čističe je ve hře plast, a že elektrozařízení obecně nejsou určena na jedno použití.“ Společnost Kärcher zvýšila od roku 2012 podíl recyklovaných plastů ve svých zařízeních o koeficient 4. Od konce roku 2018 využívá podnik technologii Technyl4Earth pro výrobu trysek (viz oddíl: Ze starého nové). V rámci strategie trvalé udržitelnosti se na všech místech dále utahují šrouby, až po snížení objemu obalového materiálu (viz oddíl: Méně je více).

Otázka recyklace
Budoucnost: Co je trvale udržitelné?

Budoucnost: Co je trvale udržitelné?

Asi každý člověk si potají klade otázku, jaké chování na konci skutečně přispívá k ochraně naší planety. „Přitom je situace značně složitá i u nejjednodušších použití“, konstatuje pan Manocchio. „Pokud se papírová nákupní taška použije jen jednou, protože se například promočila a roztrhla, byla by trvale udržitelnější opakovaně použitá plastová taška.“

U společnosti Kärcher sázíme na to, že na trvalou udržitelnost myslíme již při vývoji produktů. Zákonný rámec, který je zčásti také převzat globálně, tomu dává směrnice EU o ekodesignu. Klíčovou myšlenkou je Design for Recycling, která také působí proti představě, že trvalá udržitelnost musí být drahá. „Pokud omezím použití materiálu, je to výhodnější. Pokud nahradím kompozitní materiály recyklovanými materiály, bude to z dlouhodobého hlediska výhodnější“, popisuje pan Manocchio. „Pokud vypustím malý detail, PE sáček jako obal na příslušenství, bude to výhodnější. A to všechno je dobré pro životní prostředí.“ Jiným centrálním klíčovým slovem je oběhové hospodářství, o které usiluje EU, které rovněž sází na principy eliminace, snižování a opakovaného použití materiálů (viz rozhovor s Leo Steinem, referentem politiky životního prostředí a materiálu sdružení ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.).

Aby svět zůstal dobrým místem k životu i pro následující generace, je konec konců výzvou pro každý podnik a každého jednotlivce, aby změnil své chování. Daniel Carmine Manocchio shrnuje: „Cesta do budoucnosti se skládá z nesmírně mnoha, nesmírně malých kroků, kterými musí jít nesmírně mnoho lidí společně. Měli bychom s tím začít a neměli bychom se nechat odradit složitostí.

Quotes symbol

„Partnerství jsou cestou do budoucnosti.“

Rozhovor s Leo Steinem (ZVEI), referentem sdružení Umwelt- und Stoffpolitik ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.

Pane Steine, jaké jsou podle vašeho názoru relevantní trendy s ohledem na trvalou udržitelnost pro podniky?

Je toho hodně, omezím se jen na institucionální stránku. Akční plán Evropské komise pro oběhové hospodářství stanoví určité požadavky pro podniky do dalších let. Mimo jiné jde o trvale udržitelnou produktovou politiku, o ekodesign a o právo na opravu. Na tomto aspektu lze velice dobře ukázat komplexnost souvislostí: Kdo smí provádět opravy, aby nebyly dotčeny zákonné povinnosti výrobce, pokud jde o záruku? Potřebujeme nové nápady a přístupy, abychom se dostali dále – a na těch se také pracuje.

O co přesně se jedná?

Různé podniky pracují na nových metodách recyklace, například sekundárních plastů. Recykláty získávané chemickými metodami jsou čisté, ale také velmi drahé. Mechanické postupy nepřinášejí vždy kvalitu, která je nutná pro bezpečnost produktu. Do té míry bude zřejmě do budoucna existovat mix metod a materiálů, protože princip „One size fits all“ v průmyslu neexistuje.

Jiné nápady jsou zaměřené na snížení použitého objemu materiálu – nejen ve věci plastu. Podle nařízení EU musí být ke každému produktu přiloženy všechny relevantní údaje, což je spojeno se spotřebou velkého množství papíru a zdrojů. V ZVEI k tomu existuje vzrušující projekt, digitální typový štítek. Poskytuje podnikům informace standardně na webu.

Pro vás osobně: Co potřebujeme, abychom mohli utvářet budoucnost trvale udržitelně?

Za prvé se ukazuje již teď, že partnerství přinášejí pokrok. Výrobci elektronických zařízení, recyklační hospodářství a výrobci primárních plastů mohou společně dosáhnout mnohé. Za druhé bychom měli přestat mít stále jen pochybnosti – v některých případech bychom měli jednoduše jednat. A za třetí vidím odpovědnost u každého jednotlivce: Také já jako Leo Stein musím sebekriticky uvažovat, co skutečně potřebuji, jak budu provádět správnou likvidaci a co lze opravit.

Picture of Leo Stein (ZVEI), Manager Environmental Policy at the ZVEI – the German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association
Quotes symbol

Méně je více: Snížení objemu odpadů

Na čem pracuje Kärcher

Méně je více: Snížení objemu odpadů

Obaly jsou ústředním tématem, pokud jde o úsporu materiálu. Dosud se pro přenosnou tlakovou myčku OC 3 od společnosti Kärcher používaly pro ochranu stroje při přepravě čtyři polystyrénové vložky. Plastový odpad, kterému se lze vyhnout: Karton byl koncipován menší a byla vyvinuta vložka z lepenky. Velikost obalu se tak zmenšila o 20 procent, obal neobsahuje žádný plast – a náklady na obal se snížily o 45 procent.

Ze starého nové: Airbagy a plasty v oceánu

Jako jeden z prvních podniků využívá mimoto společnost Kärcher technologii Technyl4Earth výrobce Domo v sériové výrobě pro spotřebitelský trh. Recyklát se získává z textilií z recyklovaných airbagů a ze zbytkového materiálu z jejich výroby. Aby trysky vysokotlakých čističů odolaly vysokému tlaku a celkově byly dostatečně odolné, vyztuží se polyamid 30 procenty skleněných vláken.

Mimoto provádí společnost Kärcher intenzivní výzkum využití plastů z oceánů. Největší množství plastu, který je rozšířen ve světových mořích, jsou obalové materiály jako PET, PE, PP a PVC. Tyto druhy plastů jsou vzhledem ke svým vlastnostem pro společnost Kärcher nepoužitelné, přesto je však sleduje.


Mohlo by vás také zajímat:

Když je všechno propojeno

Když je všechno propojené

Digitalizace, umělá inteligence, robotika: Po celém světě pohánějí tyto megatrendy masivní změny ve světě výroby. Lidé, stroje a procesy jsou stále silněji vzájemně propojeni za účelem zvýšení produktivity. Zaměstnancům často odpadají fyzicky namáhavé práce, zato však vznikají jiné, kvalifikované úkoly ve stále komplexnějším prostředí výroby. Kam přesně to spěje, nikdo neví – v každém případě to však bude napínavá cesta.

> číst dál

Budoucnost mobilních energetických úložišť

Budoucnost mobilních energetických úložišť

Akumulátorové technologie jsou v současné době velice populární, v roce 2019 získali dokonce tři vědci, kteří se zabývají vývojem baterií, Nobelovu cenu za chemii. Ve všech oblastech života vytvořila mobilní energetická úložiště nové možnosti – od mobilní telefonie přes elektromobilitu až po použití v medicíně, To stojí za výlet do světa razantního vývoje lithium-iontové technologie, budoucích trendů a za otázkou, zda tenisky musí svítit.

> číst dál

Nechte myšlenky volně plynout

Nechat myšlenky volně plynout a přitom neztrácet půdu pod nohama

Velký podnik s celosvětovou působností na jedné straně a mladé start-upy na druhé straně: Dnes víme, že oba tyto světy mohou velice plodně spolupracovat a podporovat inovace. A víme také, že je přitom důležité překlenout velké rozdíly.

> číst dál