Ekologická likvidace elektrozařízení Kärcher pro domácnosti

Zpětný odběr elektrospotřebičů Retela
Logo Retela

Kolektivní řešení pro nakládání s elektrozařízeními

Vážení zákazníci,

ekologická likvidace našich výrobků spadajících do skupiny elektrozařízení pocházejících z domácností je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA. Na konci svého životního cyklu toto elektrozařízení nesmí skončit v komunálním odpadu, ale musí být umístěno na příslušných sběrných místech, jejichž seznam je zveřejněn na webových stránkách registrovaných kolektivních systémů nebo na portále Ministerstva životního prostředí.

Více informací o kolektivním systému RETELA naleznete na www.retela.cz