Naše poslání

Naše poslání přináší odpověď na otázku, proč a co jako společnost, vedle našeho ekonomického úspěchu, děláme pro lepší svět.

Poslání Kärcher udává našim zaměstnancům základní směr a dává hlubší smysl jejich každodenní práci. Pomáhá také našim zákazníkům a obchodním partnerům pochopit, co značka a společnost znamená, jaké přesvědčení a hodnoty sdílíme. Definice Poslání je výsledkem společného úsilí pracovníků Kärcher z celého světa.

Purpose Statement

Základní prvky našeho Poslání

Chcete vědět, co formuje naše Poslání? Zde najdete podrobnější popis jednotlivých prvků:

Inovace

Inovace

Abychom udrželi to, na čem nám záleží, je nutný nepřetržitý proces inovace. Zaměření na neustálou inovaci- je hluboce zakořeněno v naší společnosti a firemní kultuře. Tento obnovitelný provces udržuje hodnotu a zároveň vytváří prostor pro nové nápady, růst a rozvoj. Inovace je nezbytná pro přežití. Vždy se snažíme být lepší.

Udržitelnost

Udržitelnost

Zásadně přispíváme k zachování přírody i aspektů kulturní rozmanitosti, jako jsou hodnoty, tradice a historické dědictví. Staráme se o věci, prodlužujeme jejich život a zachováváme jejich hodnotu. Udržitelné podnikání přispívá k čistému světu. Zůstaneme udržitelným rodinným podnikem pro budoucí generace.

Spolu

Společné úsilí

Vyznačujeme se solidaritou, komunitou, inkluzí, ochotou pomáhat a smyslem pro otevřenost. Naše firemní kultura nás spojuje a posiluje. Každý z nás přináší své vlastní zázemí, pohled a odborné znalosti. Díky úzké spolupráci v našich různorodých týmech můžeme mít větší vliv a společně vytvářet nové věci. Společně máme šanci učit se jeden od druhého a překonávat výzvy, kterým každý den čelíme.

Tvořit

Konat/Tvořit

Jsme tvůrci. Nechceme jen mluvit, ale chceme své nápady uskutečnit. To nás od začátku charakterizuje. Děláme ze všedního dne něco mimořádného: vytváříme každodenní hrdiny.

Výkon

Síla

Jsme silná společnost, sebevědomá značka a globální lídr na trhu. Naše rychlá přizpůsobivost nám umožňuje čelit výzvám a stanovovat nové standardy. Jsme si vědomi naší vedoucí role a odpovědnosti. Ve společnosti Kärcher máme energii a vůli využít svůj talent k výraznému zlepšení.

Přínos

Přínos

Naše řešení zásadním způsobem ovlivňují každodenní život. Ve společnosti Kärcher ovlivňujeme naše chování, způsob jednání s ostatními a podporujeme kulturní rozmanitost. Každý může udělat něco pro změnu světa. Jsme zodpovědní za náš pestrý svět, a to jak jednotlivě, tak všichni společně.

Směr

Směrem k cíli

Máme společný směr. Nezůstáváme na místě, ale směřujeme k čistému světu. Naší jasnou vizí do budoucna je soustředit se na zákazníka a být světovým lídrem v řešeních pro čištění a zachování hodnoty – společnost, která dokáže věci měnit. Naším cílem je, aby byl svět každý den čistší, než byl den předtím.

Purpose Element Clean

Čistota

Čištění je jádrem našeho podnikání. Pomáháme čistit svět našimi chytrými řešeními. Slovo čistý zahrnuje všechny výhody, které čištění a úklid přinášejí - např. zdraví, bezpečnost, zachování hodnot a krásy. Děláme čisté podnikání: netolerujeme nevhodné chování, korupci nebo vykořisťování. Ke všem lidem přistupujeme s důvěrou a respektem a podporujeme vzájemnou úctu.

Purpose Element World

Svět

Náš svět je celá planeta Země, na které žijeme, jejíž zdroje využíváme a o kterou se musíme starat. Tato planeta se skládá z mnoha oblastí života: Soukromé prostory, veřejné prostory, pracoviště a digitální světy. Každou část našeho světa se vyplatí udržovat v čistotě, aby se všichni lidé cítili příjemně a vítáni.


ESC

Váš úkol. Naše řešení.

Road Trains

Naším motorem jste vy.

 
Alfred Irene Kärcher

Inovativní. Od samého začátku.