RM 660 vosk na auto, 500ml

Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemné škrábance se stanou minulostí a barva laku se obnoví do původních odstínů.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 70 x 70 x 180
Vlastnosti
 • Speciální složky péče zajišťují ochranu laku, dokonalý lesk a urychlují sušení
 • speciální látky podporují dlouhodobou ochranu povrchu vozidla
 • Efekt odperlení vody a částeček nečistot
 • Příjemná, svěží citrusová vůně
 • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
 • Vyrobeno v Německu
 RM 660 vosk na auto, 500ml
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Varování
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280g Používejte ochranné rukavice.
 • P302 + P352b PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
 • P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
 • Autolak
 • Lakované povrchy
Příslušenství