Parní čističe - dotazy

Zde najdete nejčastěji kladené otázky k parním čističům.

Potřebujte poradit s výběrem? Podívejte se na: jak vybrat parní čistič.

Připravili jsme pro vás i tipy na používání a správnou péči.

Obecné dotazy na parní čističe

Parní čistič můžete používat na nejrůznější tvrdé podlahové povrchy: kámen, dlažby, nenaolejované či nenavoskované dřevěné podlahy a plovoucí podlahy. Nedoporučuje se používat na vinyl a PVC.

Parní čistič lze dále využít pro čištění povrchů v koupelně či kuchyni jako jsou např. dřezy, umyvadla, sprchové kouty, varné desky, sporáky, spáry, odpady, topná tělesa, zrcadla, digestoře atd.

S parním čističem s regulací množství páry (nejnižší stupeň nebo mopy Upright mají speciální režim "dřevo") můžete čistit i laminát nebo parkety (ne naolejované nebo voskované!).

Aby nedošlo k poškrábání podlahy, doporučujeme častěji měnit utěrku (to platí u každého typu vytírání dřevěných podlah).

Pokud je podlaha poškozena (mezery), prosím nepouživejte parní mop - voda by mohla zatéct do mezer.

Díky vlhkosti, která se dostane párou do matrace, čištění parním čističem nedoporučujeme.

Ne, pouze osvěžit povrch.

Jelikož při čištění parním čističem proniká do čalounění vlhkost, je třeba pracovat s malým množstvím páry. Prosím otestujte na nějakém nenápadném místě, zda je materiál odolný páře (např. změna barvy nebo poškození materiálu horkostí).

Ne, ale koberec můžete osvěžit a odstranit z něj skvrny.

Ne. Čisticí prostředky mohou čistič poškodit, neboť v něm zůstávají zbytky prostředků. K tomu mohou z parního čističe vystupovat díky procesu přeměny čisticích prostředků v páru škodlivé výpáry, které mohou být zdraví škodlivé.

Pokud z přístroje vytéká voda může být přeplněna nádobka na vodu nebo není stroj dostatečně nahřátý.

Při použití přístroje je nutné nepřekračovat maximální množství vody 200 ml a nenaklánět přístroj při čištění na bok ve větším úhlu než 30° (maximální úhel).

Teplota páry je přímo na hubici cca 100 °C a na čištěném objektu cca 84 °C.

Každý parní čistič se standardně dodává se dvěma parními trubkami. Trubku můžete bezproblémově prodloužit další trubkou.

Kontrolka naplnění v kotlíku nefunguje ve spojení s čistou destilovanou vodou. Doporučujeme proto používat vodu z vodovodního řadu nebo směs z 50% destilované vody a 50% vody z kohoutku. Prosím dbejte na to, abyste přístroj pravidelně odvápňovali.

Zkontrolujte síťový kabel a síťovou pojistku, jakož i termostat a spínač tlaku. Doplňte vodu.

Pokud červená světelná kontrolka (nedostatek vody) nezhasne, využijte prosím náš servis s online odbavením MyKärcher, vyhledejte některého z našich servisních partnerů nebo nás kontaktujte.

Když se váš parní čistič začne po pár použitích příliš dlouhou dobu nahřívat, je třeba parní kotlík odvápnit.

Pokud bezpečnostní uzávěr sedí příliš pevně nebo pokud se protáčí, nechte stanici nejdříve vychladnout a případně stisknutím spínače páry na parní trubce odpusťte tlak, dokud bezpečnostní uzávěr nepůjde otevřít.

Pokud uzávěr nepůjde otevřít ani v chladném stavu, využijte prosím náš servis s online odbavením MyKärcher, vyhledejte některého z našich servisních partnerů nebo nás kontaktujte.

Odvápněte přístroj. Pokud by bylo topné těleso poškozené, využijte prosím náš servis s online odbavením MyKärcher, vyhledejte některého z našich servisních partnerů nebo nás kontaktujte.

Je možné, že je poškozený termostat pro případ nedostatku vody. Využijte prosím náš servis s online odbavením MyKärcher, vyhledejte některého z našich servisních partnerů nebo nás kontaktujte.

V tomto případě využijte prosím náš servis s online odbavením MyKärcher, vyhledejte některého z našich servisních partnerů nebo nás kontaktujte.

Všechny modely základní třídy jsou řízeny teplotou. Tzn., že tlak je řízený pomocí prvku kontroly teploty.

Oproti tomu jsou parní čističe střední a top třídy řízeny tlakem. Prvek kontroly teploty reaguje citlivěji na zavápnění a proto musí být kotlík častěji odvápňován, aby se zabránilo rozdílům v tlaku.

Silikonové spáry by se přímo pařit neměly, neboť horká pára napadá silikon a tak se narušuje její těsnící schopnosti.

Ne, pokud již samy nejsou porézní. Potom se vlhkost dostane do spáry a je možné, že začne plesnivět.

Lehké skvrny od vodního kamene lze parním čističem snadno odstranit.

Velmi silné usazeniny vodního kamene bohužel nemohou být parním čističem beze zbytku odstraněny. Doporučujeme, nanést na postižená místa trochu kyseliny citronové nebo octa, nechat působit a nakonec očistit pomocí parního čističe.

Ne, dešťová voda se nesmí používat, protože díky částečkám nečistot obsažených v dešťové vodě by se mohl poškodit topný kotlík a jiné části čističe.


Dotazy k řade SC 3 s odvápňující kartuší

Po výměně kartuše je třeba stisknout tlačítko RESET - držte ho zmáčknuté po dobu 4 sekund.

Odvápňovací kartuše nebyla nasazena nebo byla nasazena špatně:

  • Nasaďte kartuši popř. dejte pozor na to, aby byla nasazena pevně.


Odvápňovací kartuše byla během naplňování vodou odejmuta nebo byla nasazena nová.

  • Kartuši nechte v přístroji během plnění vodou.
  • Parní páčku držte dlouhodobě stisknutou, po cca 30 s dojde k plnému parnímu výkonu.

Životnost odvápňovací kartuše je již u konce (zbývají 2 hodiny). Prosím vyměňte ji za novou kartuši.

Životnost odvápňovací kartuše je u konce (zbývá 1 hodina). Je třeba vyměnit ji za novou.

Kartuše je kompletně opotřebovaná a musí být vyměněna.


Dotazy k parním žehličkám

Žehlicí plocha je vyrobena z ušlechtilé oceli.

Zkontrolujte, zda nedošlo k překročení max. množství vody, nebo zda je parní čistič dostatečně nahřátý.

U modelů s regulátorem prosím zkontrolujte, zda je čistič nastaven na parním stupni (nikoliv na mezistupni nebo na Vapo Hydro).

Při delších přestávkách v žehlení může pára v parním vedení zkondenzovat. Prosím nasměrujte první ráz páry na tomu vyhrazenou utěrku.

  • Odvápněte nebo vymyjte vyvíječ páry.
  • Plně nahřívejte žehličku dokud nezhasne kontrolka.

Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, využijte prosím náš servis s online odbavením MyKärcher, vyhledejte některého z našich servisních partnerů nebo nás kontaktujte.

Zapněte ohřev, nastavte správně parní žehličku, přezkoušejte spínač na žehličce a případně jej vyměňte.

Pokud by magnetický ventil nešel otevřít, využijte prosím náš servis s online odbavením MyKärcher, vyhledejte některého z našich servisních partnerů nebo nás kontaktujte.


SPRÁVNÁ PRÁCE A PÉČE

Poradíme vám, jak správně pracovat s parním čističem a jak o něj pečovat.

SPRÁVNÁ PRÁCE A PÉČE

JAK VYBRAT...?

Poradíme vám, jak vybrat parní čistič, aby vyhovoval vašim potřebám

Jak vybrat parní čistič