Robotické vysavače - dotazy FAQ

Chcete se o robotických vysavačích dozvědět více? Podívejte se na nejčastější dotazy.

Obecné dotazy k robotickým vysavačům

Všechny klasické tvrdé podlahy a koberce s nízkým vlasem. Při používání robota na dřevěných podlahách nezapomeňte sejmout mopovací hadřík zespodu vysavače, abyste zabránili poškození dřeva.

Obecně světlo neovlivňuje chování robota, i když tmavé stíny mohou spustit detekci objektů u modelu RCV 5.

Ujistěte se, že je nabíjecí stanice zapojena. Doporučujeme umístit nabíjecí stanici ke stěně tak, aby před ní byl volný prostor ve vzdálenosti 1,5 m a vlevo a vpravo 0,5 m.

Pokud se nabíjecí stanice během úklidu přesune, robot může mít potíže s jejím nalezením.

Ne. Maximální napětí přenášené nabíjecími kontakty je v bezpečném rozsahu napětí pro lidské tělo.

Ujistěte se, že je zásuvka napájena a plně v kontaktu s napájecím zdrojem nabíjecí stanice. Zkontrolujte také, zda se nabíjecí kontakty robota dotýkají kontaktů nabíjecí stanice. Pokud výše uvedené metody problém nevyřeší, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

Než robot začne uklízet, dvakrát se otočí kolem své osy, aby se zkalibroval. Tento proces je spuštěn ve výchozím nastavení. Pokud se robot přesto pohybuje nekoordinovaně, zkontrolujte prosím následující:

 • Snímač pádu je pokryt prachem nebo nečistotami, což spouští chybový signál. Očistěte snímač pádu mírně navlhčeným bavlněným hadříkem.
 • Kolo má v sobě něco zachyceného, což způsobuje, že se robot pohybuje v kruzích. Vyčistěte kolo.
 • Snímač kolize je vadný. Dotkněte se a stiskněte kolizní senzory na přední a boční straně robota, abyste zkontrolovali, zda se deska může automaticky odpružit.

Pokud výše uvedené metody problém nevyřeší, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

 • Baterie je příliš vybitá pro plánovaný úklid.
 • Naplánovaný čas čištění nebyl uložen. Zkontrolujte, zda byla úloha čištění uložena nebo zda odpovídá vašim požadavkům.

Pokud výše uvedené metody problém nevyřeší, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

Nejprve zkontrolujte, zda není snímač pádu robota pokryt prachem. Pokud problém přetrvává i po vyčištění senzoru, může být chyba v samotném senzoru. Kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

 • Zkontrolujte prosím stav baterie. Pokud je příliš nízká, nabijte robota a zkuste to znovu.
 • Robot se nezapne, pokud je okolní teplota nižší než 0 °C nebo vyšší než 35 °C.

Podržte tlačítko napájení. Robot nesmí být v nabíjecí stanici.

 • Ujistěte se, že je kolem nabíjecí stanice dostatek volného prostoru (0,5 m na každé straně a 1,5 m vepředu) a na nabíjecích kontaktech není prach a jiné cizí předměty.
 • Okolní teplota může být příliš nízká (méně než 0 °C) nebo příliš vysoká (více než 35 °C).

Ano, robota můžete spustit stisknutím tlačítka napájení. Některé funkce však lze používat pouze s aktivním připojením Wi-Fi prostřednictvím aplikace.

 1. Otevřete aplikaci Google Home
 2. Stiskněte „Nastavit zařízení“ a vyberte „Služba Google“
 3. Najděte "dovednosti"
 4. Přihlaste se ke svému účtu
 5. Vyberte zařízení podle pokynů
 1. Otevřete aplikaci Alexa a stiskněte „Více“, abyste se dostali do Skill & Games
 2. Najděte "dovednosti"
 3. Klikněte na "Aktivovat"
 4. Přihlaste se ke svému účtu
 5. Dokončete připojení ke svému účtu
 6. Klikněte na "Najít zařízení" a vyberte zařízení podle pokynů

RCV 3:
Stiskněte tlačítko Domů na 5 sekund. Jakmile uslyšíte pípnutí, uvolněte domovské tlačítko a poté stiskněte domovské tlačítko na dalších 5 sekund. Jakmile uslyšíte pípnutí, systém byl resetován. Uživatelské informace a záznamy o čištění jsou vymazány, ale verze a údržba příslušenství zůstávají nezměněny.

RCV 5:
Podržte resetovací tlačítko po dobu 3 sekund. Jakmile uslyšíte pípnutí, systém byl resetován. Uživatelské informace a záznamy o čištění jsou vymazány, ale verze a údržba příslušenství zůstávají nezměněny.

Při prvním použití robot "cestuje" po místnosti, aby se zkalibroval a vytvořil mapu oblasti. V tomto procesu nevysává. Tento proces kalibrace lze opakovat pro nové oblasti prostřednictvím aplikace.


Otázky týkající se čisticího výkonu

Důrazně nedoporučujeme čistit podlahy, na kterých se nahromadila voda. Nasávání kapaliny by mohlo poškodit robota.

Ihned vypněte robota a vysušte nádobu, součásti sestavy filtru a sací otvor. Jakmile jsou součásti suché, vraťte je zpět a restartujte robota. Pokud robot stále nefunguje, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

Zkontrolujte, zda je nádoba na prach plná. Vyprázdněte nádobu na prach, než bude příliš plná.

Zkontrolujte prosím stav baterie. Pokud je nízká, nabijte robota a zkuste to znovu.

 • Ujistěte se, že robot není v režimu „Nerušit“.
 • Robot nebude pokračovat v čištění, pokud byl ručně umístěn do nabíjecí stanice.
 • Nádoba na prach je plná. Vyprázdněte jej.
 • Filtr je ucpaný. Prosím, vyčistěte ho.
 • V kartáči je zachycen cizí předmět. Odstraňte jej.

Vyjměte držák utěrky a v aplikaci vyberte „Vacuum/Vysávání“.

Nádrž na vodu musí být naplněna pouze vodou.

Robot může čistit pod nábytkem pouze v případě, že je mezi podlahou a nábytkem dostatek místa.


Otázky týkající se mobilní aplikace

QR kód pro aplikaci „Kärcher Home Robots“ najdete v uživatelské příručce. Naskenujte jej pomocí smartphonu a stáhněte si aplikaci.

Zkontrolujte, zda vaše síť Wi-Fi pracuje na frekvenci 2,4 GHz. Pokud je vaše síť Wi-Fi dvoupásmová (2,4 GHz a 5 GHz), zkuste ji nastavit na 2,4 GHz.

Ujistěte se, že je robot co nejblíže routeru.

Ano, pomocí aplikace si můžete nastavit jednotlivé místnosti a vybrat je pro úklid na mapě.

Umístěte robota a nabíjecí stanici na nové místo. Otevřete seznam map v aplikaci a vyberte možnost vytvoření nové mapy.

Ujistěte se, že je robot připojen k síti a je v dosahu WLAN.

Ano, robota můžete ovládat na dálku pomocí aplikace.


Otázky týkající se údržby produktu

Ne. Jakmile je robot plně nabitý, přepne se do režimu doplňkového nabíjení, aby se zabránilo přebíjení. 

Ano. Jakmile je úklidový robot plně nabitý, přepne se do režimu nízkoproudého nabíjení, aby se zabránilo přebíjení. Pokud nebudete robot nějakou dobu používat, doporučujeme jej vypnout a uložit do obalu.


Odstraňování problémů

Zkontrolujte a odstraňte cizí předmět z okolí senzoru nebo robota přesuňte jinam, aby se restartoval.

Otřete senzor pádu robota a zkuste to znovu (informace o umístění senzoru naleznete v uživatelské příručce).

Přesuňte čisticího robota jinam a zkuste to znovu.

Zkuste stisknout čidlo kolize a zkontrolovat případně nečistoty. Po odstranění cizích předmětů restartujte robota.

Pokud je čisticí robot příliš horký nebo příliš studený, začněte jej znovu používat až poté, co se teplota vrátí k normálu.

Vypněte čisticího robota a restartujte jej.

Do kartáče, bočního kartáče nebo levého/pravého kola by se mohl zachytit cizí předmět. Vypněte čisticího robota a odstraňte veškeré cizí předměty.