Zaregistrujte si svůj produkt.

Děkujeme za koupi některého z našich produktů. Zde si můžete svůj produkt zaregistrovat.

Registrace produktu

Objednací a výrobní číslo přístroje naleznete na typovém štítku stroje. Štítky jsou na přístroji viditelně připevněné. Naleznete jej vždy dle druhu přístroje např. na zadní straně, na spodní straně nebo ve vnitřní části přístroje. Označení přístroje naleznete na samotném přístroji nebo na typovém štítku.

O společnosti KärcherKarcher

Výrobní číslo naleznete na typovém štítku stroje. Štítky jsou na přístroji viditelně připevněné. Nápověda zde.


Číslo produktu naleznete na faktuře nebo na typovém štítku stroje. Nápověda zde.

*

* povinné pole