Zpětný odběr elektrospotřebičů a baterií

Šetřeme naši planetu, elektroodpad a baterie nepatří do směsného odpadu.

Organizace provozující sběr

Konkrétní výše příplatků a místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:

RETELA: skupina 1, 2, 6
EKO-KOM, a. s.: zpětný odběr obalů
ECOBAT, s. r. o.: zpětný odběr baterií a akumulátorů

Další informace o nákupu